Pole Typ rezervace

Popis:    Pole Typ rezervace určuje, zda je Zdroje považován za Pověřený prostředek nebo Navržený zdroj. Můžete vybrat, zda mají být navržené zdroje zahrnuty do grafů Dostupnost zdroje, do Vyrovnání zdroje či do dalších operací vztahujících se ke zdrojům.

Pole Typ rezervace má několik kategorií.

Datový typ:    Pole výčtu

Pole Typ rezervace (pole úkolu)

Typ zadání:    Pole s hodnotou Null

Nejvhodnější použití:    Přidáte-li pole Typ rezervace do zobrazení Používání úkolů, můžete zjistit, zda jsou přiřazené zdroje navržené nebo potvrzené. Skutečné údaje se nezobrazí v polích úkolu, pouze v polích Přiřazení.

Příklad:    Většina zdrojů v projektu je potvrzena, několik jich je však navržených. Pokud chcete zkontrolovat všechna přiřazení a zjistit, která z nich náleží navrženým zdrojům a která potvrzeným zdrojům, přidejte pole Typ rezervace do zobrazení Používání úkolů.

Pole Typ rezervace (pole zdroje)

Typ zadání:    Zadané pole

Nejvhodnější použití:    Pokud očekáváte návrh nového projektu nebo novou Fáze existujícího projektu, zadejte, zda se jedná o navržený zdroj. Zadáte-li navržený zdroj, bude možné snadněji vypracovat odhad nákladů, dostupnost a plán nového projektu nebo fáze, aniž by bylo třeba zadávat dostupnost navrženého zdroje. Jsou-li navržený projekt či navržená fáze potvrzeny, můžete odpovídajícím způsobem změnit typ rezervace zdroje.

Navržený typ rezervace použijte v případě, že chcete přiřadit konkrétní zdroj a potřebujete zjistit, zda je pro projekt dostupný. Můžete například požadovat schválení zapůjčení zdroje z jiného oddělení nebo potřebujete zjistit, zda je k dispozici externí poradce. Zadáte-li zdroj jako navržený, je zpracování odhadu plánu a nákladů jednodušší a je možné poskytnout konkrétní informace o přiřazeních navrženého zdroje.

Pomocí pole Typ rezervace můžete Řazení, Filtr nebo Skupina zdroje. Můžete také prověřit dostupnost zdroje a vyrovnat zdroje s navrženými zdroji nebo bez nich.

Příklad:    Chcete zjistit, zda máte nyní zdroje a rozpočet nezbytné k převzetí nové aktivity. Nastavíte projekt a z Fond zdrojů organizace přidáte skutečné zdroje. Protože nechcete zabránit přiřazení těchto zdrojů k dalším projektům v případě, že nebudete moci tento projekt převzít, přidejte pole Typ rezervace do zobrazení Seznam zdrojů a nastavte pro všechny zdroje typ rezervace navržený.

Poznámky:    V dialogovém okně Informace o zdroji můžete pro jednotlivé zdroje nastavit typ rezervace. Vyberte zdroj a klikněte na tlačítko Informace o zdroji Obrázek tlačítka . Klikněte na kartu Obecné a v seznamu Typ rezervace vyberte položku Potvrzený nebo Navržený. Ve výchozím nastavení jsou zdroje potvrzené.

Nezaměňujte pole Typ rezervace s polem Potvrzeno. Typ rezervace určuje, zda je zdroj potvrzen v projektu nebo pouze předběžně navržen. Pole Potvrzeno určuje, zda zdroj odpověděl na Zprávy pracovní skupiny týkající se přiřazení.

Navržené zdroje můžete přiřadit stejným způsobem jako potvrzené. Pokud však pracujete se serverem Microsoft Office Project, nelze přiřazení pro navržené zdroje Publikování přiřazení v aplikaci Microsoft Office Project Web Access. Hodnoty Práce a Zbývající práce obsahují jak navržené, tak i potvrzené rezervace.

Pole Typ rezervace (pole přiřazení)

Typ zadání:    Vypočítané pole

Způsob výpočtu:    Pole Přiřazení Typ rezervace je stejné jako pole zdroje Typ rezervace.

Nejvhodnější použití:    Pokud pracujete s navrženými i potvrzenými zdroji přiřazenými k úkolům a chcete zkontrolovat přiřazení podle typu rezervace, přidejte pole Typ rezervace do zobrazení přiřazení. Na základě pole Typ rezervace můžete přiřazení Řazení, Filtr nebo Skupina.

Příklad:    V projektu jste již nastavili a přiřadili 20 potvrzených zdrojů. Jako navržené zdroje jste určili také další 3 členy týmu. I když se nejedná o potvrzené zdroje, ale o navržené, předběžně jste jim přiřadili úkoly, abyste mohli snadněji vytvořit plán a rozpočet. Chcete-li zkontrolovat všechna přiřazení a zjistit, která z nich se vztahují k navrženým zdrojům a která k potvrzeným, přidejte pole Typ rezervace do zobrazení Používání úkolů.

Poznámky:    Navržené rezervace se týkají zdrojů jako celku, nikoli jednotlivých přiřazení.

Typ rezervace pro jednotlivé zdroje můžete zjistit pomocí dialogového okna Informace o přiřazení. V zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů vyberte přiřazení a klikněte na tlačítko Informace o přiřazení Obrázek tlačítka . Klikněte na kartu Obecné a zkontrolujte nastavení v poli Typ rezervace.

Nezaměňujte pole Typ rezervace s polem Potvrzeno. Pole Typ rezervace určuje, zda je zdroj na projektu potvrzený nebo pouze navržený. Pole Potvrzeno určuje, zda zdroj odpověděl na Zprávy pracovní skupiny o přiřazení.

Navržené zdroje můžete přiřadit stejným způsobem jako potvrzené. Pokud však pracujete se serverem Project Server, nelze přiřazení pro navržené zdroje Publikování přiřazení v aplikaci Project Web Access. Hodnoty Práce a Zbývající práce obsahují jak navržené, tak potvrzené rezervace.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×