Pole Typ

Pomocí pole Typ lze určit, jaký účinek budou mít úpravy Práce, Jednotky přiřazení nebo Doba trvání na výpočet dalších dvou polí. K dispozici jsou následující možnosti:

  • Pevná práce

  • Pevné jednotky (výchozí)

  • Pevná doba trvání

Pole Typ také umožňuje zvolit typ zdroje. K dispozici jsou možnosti Pracovní a Materiálový. Pracovní zdroj jsou pracovníci a zařízení. Materiálový zdroj jsou spotřební zásoby, například ocel, beton nebo zemina.

Existuje několik kategorií polí Typ.

Datový typ:    Pole výčtu

Pole Typ (pole úkolu)

Typ zadání:    Zadané pole

Pokud je úkol typu Pevná práce, zůstává množství práce konstantní bez ohledu na jakoukoli změnu doby trvání nebo počtu zdrojů (jednotek přiřazení) přiřazených k úkolu. Je-li úkol typu Pevné jednotky, zůstává počet přiřazených jednotek konstantní bez ohledu na množství práce nebo dobu trvání úkolu. Jestliže je úkol typu Pevná doba trvání, zůstává doba trvání úkolu konstantní bez ohledu na počet přiřazených zdrojů (jednotek přiřazení) nebo množství práce.

Nejvhodnější použití:    Pole Typ přidejte do zobrazení úkolů v případě, že chcete zobrazit, filtrovat nebo upravit způsob, jakým lze při přiřazování a plánování úkolu upravit dobu trvání, práci nebo jednotky.

Příklad:    Odhadnete, že dokončení úkolu Vytvořit architektonický výkres bude trvat 160 hodin. Aplikace Microsoft Office Project nastaví dobu trvání na 20 dnů s jednou jednotkou přiřazení. V poli Typ klikněte na položku Pevná práce. Potom změníte dobu trvání na 40 dnů. Počet 160 hodin práce zůstane nezměněn a aplikace Project sníží počet jednotek na 50 %. Nyní je 160 hodin práce rozděleno do 40 dnů.

Pro revizi výkresů zákazníkem chcete později naplánovat jeden týden. Vzhledem k tomu, že chcete naplánovat jeden týden bez ohledu na počet zákazníků revidujících návrhy, vyberte v poli Typ položku Pevná doba trvání.

Poznámky:    Výchozím typem je typ Pevné jednotky. Pokud vyberete typ Pevná práce, bude úkol také automaticky nastaven jako úkol Plánování řízené úsilím.

Typ úkolu můžete změnit také v dialogovém okně Informace o úkolu. Vyberte požadovaný úkol a klikněte na tlačítko Informace o úkolu Vzhled tlačítka . Klikněte na kartu Upřesnit a v rozevíracím seznamu Typ úkolu vyberte požadovaný typ.

Je možné nastavit výchozí typ pro všechny nové úkoly. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti a potom na kartu Plán. V rozevíracím seznamu Výchozí typ úkolu vyberte typ, který budete chtít použít u většiny nových úkolů.

Pole Typ (pole zdroje)

Typ zadání:    Zadané pole

Nejvhodnější použití:    Pokud chcete zobrazit typy zdrojů, přidejte do seznamu zdrojů pole Typ. Pomocí tohoto pole lze také seřadit, filtrovat či seskupit přiřazení podle typů zdrojů. Tento způsob řazení, filtrování nebo seskupování můžete využít zejména v případě, chcete-li zobrazit všechny materiálové zdroje současně.

Příklad:    Potřebujete zadat názvy uživatelských účtů systému Windows pro pracovní zdroje. U materiálových zdrojů chcete zadat měrné jednotky. V tabulce Zadávání v zobrazení Seznam zdrojů seskupte přiřazení podle typu zdrojů. Všechny materiálové a pracovní zdroje budou seskupeny.

Poznámky:    Typ zdroje můžete nastavit v dialogovém okně Informace o zdroji. Klikněte na tlačítko Informace o zdroji Vzhled tlačítka a potom na kartu Obecné. V rozevíracím seznamu Typ vyberte položku Pracovní nebo Materiálový. Ve výchozím nastavení je pole Typ uvedeno také v tabulce Zadávání v zobrazení Seznam zdrojů. Ve výchozím nastavení je zdroj nastaven jako Pracovní.

Pokud změníte typ zdroje po jeho přiřazení k úkolům, budou všechny informace o zdroji a přiřazení ztraceny s výjimkou hodnot nákladů podle směrného plánu.

V zobrazení Používání úkolů je toto pole zdroje nazváno Typ zdroje, aby bylo odlišeno od pole Typ (pole úkolu), ve kterém je zobrazen typ úkolu (Pevné jednotky, Pevná práce, Pevná doba trvání).

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×