Pole Tabulka nákladových sazeb

V polích úkolů Tabulka nákladových sazeb jsou uvedeny volby, pro které má být u zdrojů přiřazených k úkolu použita Tabulka nákladových sazeb. Při zobrazení úkolů a zdrojů se v tomto poli ve skutečnosti žádné informace nezobrazí. Toto pole pouze zajišťuje, aby byly příslušné informace tabulky nákladových sazeb k dispozici přiřazením.

Existuje několik kategorií polí Tabulka nákladových sazeb.

Datový typ:    Pole výčtu

Nákladová sazba (pole úkolu)

Typ zadání    Pole s hodnotou Null

Vhodné využití     Pro určitý úkol můžete na základě různých tabulek nákladových sazeb nastavit různé sazby nákladů. Pole Tabulka nákladových sazeb přidejte do seznamu úkolů v případě, že chcete zobrazit odpovídající pole Tabulka nákladových sazeb jednotlivých přiřazení určitého úkolu.

Příklady     Kontrolujete a upravujete tabulky nákladových sazeb pro určitá přiřazení. Přidejte do zobrazení Používání úkolů pole Tabulka nákladových sazeb. V poli Tabulka nákladových sazeb se vedle názvů úkolů nezobrazí žádné informace. Tabulky nákladových sazeb příslušných přiřazení se však zobrazí v polích přiřazení Tabulka nákladových sazeb pod názvy jednotlivých úkolů.

Poznámky     Chcete-li nastavit tabulky nákladových sazeb, vyberte v zobrazení Seznam zdrojů určitý zdroj a potom klikněte na tlačítko Informace o zdroji Obrázek tlačítka . Klikněte na kartu Náklady. Na kartě A (Výchozí) jsou zobrazeny následující údaje: datum účinnosti, standardní sazba, přesčasová sazba a Náklady na použití příslušného zdroje. Pokud chcete zadat další tabulky nákladových sazeb pro zvláštní náklady na použití zdroje, klikněte na kartu B, C, D nebo E a zadejte informace o nákladech.

Nákladová sazba (pole zdroje)

Typ zadání    Pole s hodnotou Null

Vhodné využití     Pro určitý zdroj můžete nastavit různé tabulky nákladových sazeb a použít je pro různé sazby nákladů u různých typů přiřazení. Přidejte pole zdroje Tabulka nákladových sazeb do zobrazení Používání zdrojů, chcete-li zobrazit odpovídající pole Tabulka nákladových sazeb u jednotlivých přiřazení zdroje.

Příklady     Kontrolujete a upravujete tabulky nákladových sazeb pro určitá přiřazení. Přidejte pole zdroje Tabulka nákladových sazeb do zobrazení Používání zdrojů. V poli Tabulka nákladových sazeb vedle názvů zdrojů se žádné informace nezobrazí. Tabulky nákladových sazeb se však objeví u svých přiřazení v polích přiřazení Tabulka nákladových sazeb pod názvem každého zdroje.

Poznámky     Chcete-li nastavit tabulky nákladových sazeb, vyberte v zobrazení Seznam zdrojů zdroj a potom klikněte na tlačítko Informace o zdroji Obrázek tlačítka . Klikněte na kartu Náklady. Na kartě A (výchozí) jsou zobrazeny následující údaje: datum účinnosti, standardní sazba, přesčasová sazba a Náklady na použití příslušného zdroje. Pokud chcete zadat další tabulky nákladových sazeb pro zvláštní náklady na použití zdroje, klikněte na kartu B, C, D nebo E a zadejte informace o nákladech.

Nákladová sazba (pole přiřazení)

Typ zadání    Zadané pole

Vhodné využití     Pro konkrétní přiřazení můžete nastavit různé tabulky nákladových sazeb, které můžete použít pro rozdílné nákladové sazby daného přiřazení. Pole Tabulka nákladových sazeb přidejte do tabulkové části zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů v případě, že potřebujete zobrazit, filtrovat nebo upravit několik tabulek nákladových sazeb, které jsou pro přiřazení k dispozici. Potom můžete kliknout na požadovanou tabulku nákladových sazeb, kterou chcete pro příslušné přiřazení použít.

Příklad     Jeden ze zdrojů projektu je místní tiskárna. Pro typické práce používá tiskárna jednu nákladovou sazbu, pro expresní zakázky jinou a pro speciální zakázky další sazbu. Po přidání pole Tabulka nákladových sazeb do zobrazení Používání zdrojů můžete vybrat vhodnou tabulku nákladových sazeb pro jednotlivé úkoly přiřazené danému zdroji.

Poznámky     Chcete-li nastavit tabulky nákladových sazeb, vyberte v zobrazení Seznam zdrojů určitý zdroj a potom klikněte na tlačítko Informace o zdroji Obrázek tlačítka . Klikněte na kartu Náklady. Na kartě A (Výchozí) jsou zobrazeny následující údaje: datum účinnosti, standardní sazba, přesčasová sazba a Náklady na použití příslušného zdroje. Pokud chcete zadat další tabulky nákladových sazeb pro zvláštní náklady na použití zdroje, klikněte na kartu B, C, D nebo E a zadejte informace o nákladech.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×