Pole SVP (Odchylka plánování v procentech)

Pole SVP (odchylka plánování v procentech) udává poměr SV a BCWS, vyjádřený v procentech. Časově uspořádané verze tohoto pole zobrazuje hodnoty v průběhu času.

Existuje několik kategorií polí SVP.

Datový typ:    Pole s procentuální hodnotou

Pole SVP (pole úkolu)

Typ zadání:    Vypočítané pole

Způsob výpočtu:    Aplikace Microsoft Office Project vypočítá hodnotu SVP pro úkol následujícím způsobem:

SVP = (SV/BCWS) × 100

Nejvhodnější použití:    Pole SVP přidejte do zobrazení úkolů v případě, že chcete zobrazit procentuální hodnotu udávající, zda pro aktuální úroveň dokončení úkolů postupujete přesně podle plánu nebo za ním zaostáváte, případně jste před ním v předstihu.

Příklad:    Odchylka plánování (rozdíl mezi rozpočtovanými náklady provedených a plánovaných prací) pro určitý úkol je 500 Kč. Rozpočtované náklady plánovaných prací jsou 5 000 Kč. Hodnota pole SVP bude 10 %, což znamená, že pro aktuální úroveň dokončení tohoto úkolu jste ve srovnání s plánem o 10 % v předstihu.

Poznámky:    Pokud je hodnota v procentech v poli SVP kladná, je úkol před plánem. Pokud je tato hodnota 0  %, je úkol plněn přesně podle plánu. V případě záporné hodnoty je úkol oproti plánu opožděn.

Pole SVP je ve výchozím nastavení k dispozici v tabulce Indikátory plánování vytvořené hodnoty. V zobrazení Seznam úkolů přejděte na příkaz Tabulka v nabídce Zobrazit a klikněte na příkaz Další tabulky. Klikněte na položku Indikátory plánování vytvořené hodnoty a potom na tlačítko Použít.

Pole SVP (časově uspořádané pole úkolu)

Typ zadání:    Vypočítané pole

Způsob výpočtu:    Odchylka plánování v procentech je časově uspořádaná odchylka plánování (SV) dělená hodnotou časově uspořádaných rozpočtovaných nákladů plánovaných prací (BCWS). Časově uspořádané hodnoty SV a BCWS umožňují, že je k dispozici časově uspořádaná hodnota SVP. Aplikace Microsoft Office Project vypočítá hodnotu SVP pro úkol následujícím způsobem:

SVP = (SV/BCWS) × 100

Nejvhodnější použití:    Pokud chcete pro aktuální úroveň dokončení úkolů zobrazit v procentech, do jaké míry jste před, pozadu nebo v souladu s plánem, přidejte do časově uspořádané části zobrazení Používání úkolů pole SVP.

Příklad:    V pondělí je odchylka plánování (rozdíl mezi rozpočtovanými náklady provedených a plánovaných prací) 500 Kč, což znamená, že náklady jsou o 500 Kč nižší než rozpočet. Hodnota rozpočtovaných nákladů plánovaných prací činí 5 000 Kč. Hodnota SVP je 10 %, což znamená, že jste pro aktuální úroveň dokončení daného úkolu o 10 % před plánem. V úterý je odchylka plánování (SV) 0 Kč. Rozpočtované náklady plánovaných prací (BCWS) pro tento den činí 5 000 Kč. Hodnota SVP je 0 %, což znamená, že jste v souladu s plánem. Ve středu je hodnota SV pro úkol -100 Kč a hodnota BCWS pro tento den činí 4 000 Kč. Hodnota SVP činí -2,5 %, a to znamená, že úkol je nyní oproti plánu opožděn o 2,5 %.

Poznámky:    Pokud je hodnota v procentech v poli SVP kladná, je úkol před plánem. Pokud je tato hodnota 0 %, je úkol plněn přesně podle plánu. V případě záporné hodnoty je úkol oproti plánu opožděn.

Kromě časově uspořádané odchylky plánování (SVP) můžete zobrazit celkovou hodnotu SVP pro úkoly v tabulkové části zobrazení Používání úkolů. Přidejte pole SVP do aktuální tabulky nebo použijte tabulku Indikátory plánování vytvořené hodnoty, která ve výchozím nastavení pole SVP obsahuje. V zobrazení Používání úkolů přejděte v nabídce Zobrazit na příkaz Tabulka a klikněte na příkaz Další tabulky. Klikněte na položku Indikátory plánování vytvořené hodnoty a potom na tlačítko Použít.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×