Pole SV

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pole SV (odchylka plánu vytvořené hodnoty) zobrazuje rozdíly v nákladech mezi aktuálním průběhem a Směrný plán úkolu, všech úkolů přiřazených ke zdroji nebo všech přiřazení k datu stavu nebo k aktuálnímu datu. Pole SV můžete použít ke kontrole nákladů, pokud chcete zjistit, zda úkoly nebo přiřazení probíhají podle plánu. Časově uspořádané verze těchto polí zobrazují hodnoty v průběhu času.

Existuje několik kategorií polí SV.

Datový typ:    Měna

Pole SV (pole úkolu)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu.    Pole SV je rozdíl mezi rozpočtových nákladů provedených (BCWP) a rozpočtových nákladů plánovaných prací (BCWS). Aplikace Microsoft Office Project vypočítá SV následujícím způsobem:

SV = BCWP - BCWS

Nejvhodnější použití:    Chcete-li určit, zda je daný úkol vzhledem k nákladům podle směrného plánu pozadu či plán předbíhá, přidejte pole SV do List úkolů.

Příklad:    Ve směrném plánu úkolu Vypracování návrhu bylo do 1. června naplánováno 50 hodin Práce (s náklady 5 000 Kč). Procentuální hodnota dokončení úkolu k 1. červnu však byla pouze 80 %. Hodnota BCWP tohoto úkolu je 4 000 Kč (80 % z 5 000 Kč). Hodnota pole BCWS činí 5 000 Kč. Hodnota SV je tedy -1 000 Kč, což označuje, nakolik je úkol vzhledem k nákladům pozadu oproti směrnému plánu.

Poznámky:    Jestliže je hodnota SV kladná, je v současnosti daný úkol z hlediska nákladů před plánem. Je-li hodnota SV záporná, je v současnosti úkol z hlediska nákladů pozadu za plánem. Pole SV obsahuje hodnoty vyjádřené v jednotkách měny shodných s jednotkami použitými v poli CV (odchylka nákladů vytvořené hodnoty). To umožňuje snadno zanést hodnoty SV a CV do stejného grafu.

Pole SV (pole zdroje)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu:    Pole SV vyjadřuje rozdíl mezi hodnotou BCWP a BCWS. Aplikace Microsoft Office Project vypočítá hodnotu pole SV následujícím způsobem:

SV = BCWP - BCWS

Nejvhodnější použití:    Chcete-li určit, zda je daný zdroj vzhledem k nákladům podle směrného plánu pozadu či plán předbíhá, přidejte pole SV do seznamu zdrojů.

Příklad:    Podle směrného plánu měl pracovník Karásek naplánováno do 1. června 50 hodin práce (se sazbou 100 Kč na hodinu), ale k tomuto datu dokončil pouze 80 % práce. Hodnota BCWP pro přiřazení pracovníka Karáska činí 4 000 Kč (80 % z 5 000). Hodnota BCWS činí 5 000 Kč. Hodnota SV je tedy -1 000 Kč, což označuje, nakolik je zdroj vzhledem k nákladům pozadu oproti směrnému plánu.

Poznámky:    Pokud je hodnota v poli SV kladná, jsou náklady na úkoly daného zdroje aktuálně vyšší než plánované náklady. Je-li hodnota v poli SV záporná, jsou náklady na úkoly příslušného zdroje aktuálně nižší, než bylo plánováno. Pole SV obsahuje hodnoty vyjádřené v jednotkách měny shodných s jednotkami použitými v poli CV (odchylka nákladů vytvořené hodnoty). To umožňuje snadno zanést hodnoty SV a CV do stejného grafu.

Pole SV (pole přiřazení)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu:    Pole Odchylka plánování (SV) vyjadřuje rozdíl mezi hodnotou BCWP a BCWS. Aplikace Microsoft Office Project vypočítá hodnotu pole SV následujícím způsobem:

SV = BCWP - BCWS

Nejvhodnější použití:    Chcete-li určit, zda je příslušné přiřazení vzhledem k nákladům podle směrného plánu před nebo za plánem, přidejte pole SV do tabulkové části Zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů. Srovnáním těchto hodnot určíte, zda jsou příslušné úkoly pozadu nebo před směrným plánem.

Příklad:    Ve směrném plánu měl pracovník Karásek, který pracuje za sazbu 200 Kč za hodinu, s pracovní dobou 8 hodin, zahájit dne 1. června práci na určitém úkolu. Z důvodu změn v plánu je toto přiřazení nyní plánováno na 2. červen. Pokud je datum stavu 1. červen, bude pole BCWS (rozpočtované náklady plánovaných prací) pro přiřazení pracovníka Karáska obsahovat hodnotu 1 600 Kč a pole BCWP (rozpočtované náklady provedených prací) hodnotu 0 Kč, protože žádná Dosavadní práce nebyla vykonána. Proto je hodnota pole SV -1 600 Kč, která v nákladech označuje, že přiřazení je oproti plánu pozadu.

Poznámky:    Jestliže je hodnota pole SV kladná, je v daném okamžiku příslušné přiřazení z hlediska nákladů před směrným plánem. Je-li hodnota SV záporná, je přiřazení z hlediska nákladů pozadu za směrným plánem. Hodnota SV je vyjádřena v jednotkách měny shodných s jednotkami použitými v poli CV (odchylka nákladů vytvořené hodnoty). To umožňuje snadno zanést hodnoty SV a CV do stejného grafu.

Pole SV (časově uspořádané pole úkolu)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu:    Pole SV vyjadřuje rozdíl mezi hodnotou BCWP a BCWS. Aplikace Microsoft Office Project vypočítá hodnotu pole SV následujícím způsobem:

SV = BCWP - BCWS

Nejvhodnější použití:    Chcete-li určit, zda je úkol z hlediska nákladů pozadu nebo před směrným plánem, přidejte do časové osy zobrazení Používání úkolů pole SV. Protože aplikace TE000001673 uchovává časově uspořádané hodnoty BCWP a BCWS, jsou k dispozici také časově uspořádané hodnoty SV.

Příklad:     Ve směrném plánu úkolu Vypracování návrhu bylo do 1. června naplánováno 50 hodin práce (s náklady 5 000 Kč). Hodnota Dokončeno % tohoto úkolu k 1. červnu však byla pouze 80 %. Hodnota BCWP tohoto úkolu je 4 000 Kč (80 % z 5 000 Kč). Hodnota pole BCWS činí 5 000 Kč. Hodnota SV je tedy -1 000 Kč, což označuje, nakolik je úkol vzhledem k nákladům pozadu oproti směrnému plánu.

Poznámky:    Pokud je kladná hodnota SV úkol je aktuálně plánem z hlediska nákladů. Pokud je záporná hodnota SV úkol je aktuálně pozadu za plánem z hlediska nákladů. Pole SV vyjádřena měnovými jednotkami stejné jednotky použitého v poli CV (odchylka nákladů vytvořené hodnoty). Usnadňuje vykreslete SV a odchylka (CV) na stejné Diagram nákladů.

Pole SV (časově uspořádané pole zdroje)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu:    Pole SV vyjadřuje rozdíl mezi hodnotou BCWP a BCWS. Aplikace Microsoft Office Project vypočítá hodnotu pole SV následujícím způsobem:

SV = BCWP - BCWS

Nejvhodnější použití:    Chcete-li určit, zda je zdroj z hlediska nákladů pozadu nebo před směrným plánem, přidejte do časové osy zobrazení Používání zdrojů pole SV. Protože aplikace TE000001673 uchovává časově uspořádané hodnoty BCWP a BCWS, jsou k dispozici také časově uspořádané hodnoty SV.

Příklad:    Podle směrného plánu měl pracovník Karásek naplánováno do 1. června 50 hodin práce (se sazbou 100 Kč na hodinu), ale k tomuto datu dokončil pouze 80 % práce. Hodnota BCWP pro přiřazení pracovníka Karáska činí 4 000 Kč (80 % z 5 000). Hodnota BCWS činí 5 000 Kč. Hodnota SV je tedy -1 000 Kč, což označuje, nakolik je zdroj vzhledem k nákladům pozadu oproti směrnému plánu.

Poznámky:    Pokud je SV kladná hodnota, jsou v současnosti úkoly zdroje plánem z hlediska nákladů. Pokud je SV zápornou hodnotu, jsou v současnosti úkoly zdroje pozadu za plánem z hlediska nákladů. Pole SV vyjádřena měnovými jednotkami stejné jednotky v poli CV (odchylka nákladů vytvořené hodnoty). Usnadňuje vykreslete SV a odchylka (CV) na stejné Diagram nákladů.

Pole SV (časově uspořádané pole přiřazení)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu:    Pole SV vyjadřuje rozdíl mezi hodnotou BCWP a BCWS. Aplikace Microsoft Office Project vypočítá hodnotu pole SV následujícím způsobem:

SV = BCWP - BCWS

Nejvhodnější použití:    Chcete-li určit, zda je příslušné přiřazení vzhledem k nákladům podle směrného plánu před nebo za plánem, přidejte pole SV do časové osy zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů. Srovnáním určíte, zda jsou příslušné úkoly pozadu nebo před směrným plánem. Protože aplikace TE000001673 uchovává časově uspořádané hodnoty BCWP a BCWS, jsou k dispozici také časově uspořádané hodnoty SV.

Příklad:    Ve směrném plánu měl pracovník Karásek, který pracuje za sazbu 200 Kč za hodinu, s pracovní dobou 8 hodin, zahájit dne 1. června práci na určitém úkolu. Z důvodu změn v plánu je toto přiřazení nyní plánováno na 2. červen. Pokud je datum stavu 1. červen, bude pole BCWS (rozpočtované náklady plánovaných prací) pro přiřazení pracovníka Karáska obsahovat hodnotu 1 600 Kč a pole BCWP (rozpočtované náklady provedených prací) hodnotu 0 Kč, protože žádná skutečná práce nebyla vykonána. Proto je hodnota pole SV -1 600 Kč, která v nákladech udává, že přiřazení je oproti plánu pozadu.

Poznámky:    Jestliže je hodnota pole SV kladná, je v daném okamžiku příslušné přiřazení z hlediska nákladů před směrným plánem. Je-li hodnota pole SV záporná, je přiřazení z hlediska nákladů pozadu za směrným plánem. Pole SV obsahuje hodnoty vyjádřené v jednotkách měny shodných s jednotkami použitými v poli CV (odchylka nákladů vytvořené hodnoty). To umožňuje snadno zanést hodnoty SV a CV do stejného grafu.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×