Pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu1-10

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu (rozpočtové náklady podle směrného plánu 1 až Rozpočtové náklady podle směrného plánu10) obsahují původně plánované rozpočtové náklady pro Nákladové zdroje, které jsou označeny jako rozpočtové zdroje. Pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu1 ukládá rozpočtových nákladů pro úkoly, zdroje nebo přiřazení uloží spolu se směrný plán 1. Rozpočtové náklady podle směrného plánu2 storu pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu10 podobně plánované rozpočtové náklady pro směrné plány 2 až 10 podle směrného plánu.

Rozpočtové zdroje přiřazené pouze Souhrnný úkol projektu. Pole Rozpočtové náklady lze zadat nebo zkontrolována na úrovni přiřazení souhrnného úkolu projektu nebo zahrnutí do úrovně souhrnného úkolu projektu. Pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu1-10 zobrazují celkové plánované hodiny na osobu naplánovaných pro Úkol, zdroje nebo Přiřazení. Verze Časově uspořádané tato pole zobrazit tyto stejné hodin průběhu času.

Existuje několik kategorií polí Rozpočtové náklady podle směrného plánu1-10.

Pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu 1 – 10 (pole úkolů)

Datový typ:    Měna

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Způsob výpočtu:    Pokud přiřadíte Souhrnný úkol projektu nákladový zdroj, který je rozpočtovým zdrojem, a poté zadáte náklady na přiřazení v zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů, zahrne aplikace Microsoft Office Project 2007 celkové množství do souhrnného úkolu projektu.

Pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu 1 – 10 obsahují 0,00 Kč dokud nastavit směrný plán projektu. Hned po uložení směrného plánu celková rozpočtové náklady zkopírována do odpovídajícího pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu úkolu. Směrný plán rozpočtových nákladů pole, které se používá (například rozpočtové náklady podle směrného plánu3) závisí na uloženém směrném (například Směrný plán 3).

Vhodné využití:    V seznamu úkolů zobrazte souhrnný úkol projektu, přidejte jedno z polí Rozpočtové náklady podle směrného plánu1-10 a pole Rozpočtové náklady a porovnejte rozpočtové náklady podle směrného plánu s aktuálně plánovanými rozpočtovými náklady. Můžete také vzájemně porovnávat rozpočtové náklady jednotlivých směrných plánů. Při zjišťování odchylek můžete zobrazit, jak se rozpočtové náklady v průběhu projektu mění.

Příklad:    Při zahájení projektu před dvěma měsíci jste uložili směrný plán projektu. Před měsícem se změnil rozsah projektu a byl uložen druhý směrný plán označený jako Směrný plán 1. Poté jste provedli další úpravy a uložili třetí směrný plán s názvem Směrný plán 2. Nyní chcete porovnat pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu2 s aktuální hodnotou pole Rozpočtové náklady. V seznamu úkolů zobrazte souhrnný úkol projektu a přidejte pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu2 a pole Rozpočtové náklady.

Poznámky:    Pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu 1 – 10 obsahují informace pro nákladové zdroje, ale ne zdroje pracovní nebo materiálové. Chcete-li zobrazit celkové informace o rozpočtové práce podle směrného plánu pro pracovní nebo materiálové zdroje, které byly přiřazeny souhrnný úkol projektu, přidejte příslušné pole Rozpočtová práce podle směrného plánu1-10 do seznamu úkolů.

Chcete-li zobrazit souhrnný úkol projektu, klikněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti. Na kartě Zobrazení zaškrtněte políčko Zobrazit souhrnný úkol projektu.

Chcete-li uložit směrný plán, přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Sledování a potom klikněte na příkaz Nastavit směrný plán. Vyberte požadovaný směrný plán (Směrný plán nebo Směrný plán 1 až Směrný plán 10). Tím zkopírujete aktuální hodnotu pole Rozpočtové náklady do odpovídajícího pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu.

Po uložení směrného plánu můžete dále upravovat rozpočtové náklady podle směrného plánu. Upravené hodnoty směrného plánu však nezpůsobí přepočet hodnot polí rozpočtových nákladů podle směrného plánu. Účelem uložení směrného plánu je zachytit stav plánu projektu v určitém časovém okamžiku. Úpravou hodnot směrného plánu může dojít ke změně integrity informací a k mylným závěrům z analýzy odchylek.

Pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu 1 – 10 (pole zdrojů)

Datový typ:    Měna

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Způsob výpočtu:    Pokud přiřadíte Souhrnný úkol projektu nákladový zdroj, který je rozpočtovým zdrojem, a poté zadáte náklady na přiřazení v zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů, zkopíruje aplikace Microsoft Office Project 2007 toto množství do pole zdrojů rozpočtových nákladů.

Pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu 1 – 10 obsahují 0,00 Kč dokud nastavit směrný plán projektu. Hned po uložení směrného plánu celková rozpočtové náklady zkopírována do odpovídajícího pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu zdroje. Směrný plán rozpočtových nákladů pole, které se používá (například rozpočtové náklady podle směrného plánu3) závisí na uloženém směrném (například Směrný plán 3).

Vhodné využití:    V seznamu zdrojů přidejte jedno z polí Rozpočtové náklady podle směrného plánu1-10 a pole Rozpočtové náklady a porovnejte rozpočtové náklady podle směrného plánu s aktuálně plánovanými rozpočtovými náklady. Můžete také vzájemně porovnávat rozpočtové náklady jednotlivých směrných plánů. Při zjišťování odchylek můžete zobrazit, jak se rozpočtové náklady v průběhu projektu mění.

Příklad:    Při zahájení projektu před dvěma měsíci jste uložili směrný plán projektu. Před měsícem se změnil rozsah projektu a byl uložen druhý směrný plán označený jako Směrný plán 1. Poté jste provedli další úpravy a uložili třetí směrný plán s názvem Směrný plán 2. Nyní chcete porovnat pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu2 s aktuální hodnotou pole Rozpočtové náklady. V seznamu zdrojů zobrazte souhrnný úkol projektu a přidejte pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu2 a pole Rozpočtové náklady.

Poznámky:    Pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu 1 – 10 obsahují informace pro nákladové zdroje, ale ne zdroje pracovní nebo materiálové. Chcete-li zobrazit celkové informace o rozpočtové práce podle směrného plánu pro pracovní nebo materiálové zdroje, které byly přiřazeny souhrnný úkol projektu, přidejte příslušné pole Rozpočtová práce podle směrného plánu1-10 do seznamu zdrojů.

Chcete-li uložit směrný plán, přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Sledování a potom klikněte na příkaz Nastavit směrný plán. Vyberte požadovaný směrný plán (Směrný plán nebo Směrný plán 1 až Směrný plán 10). Tím zkopírujete aktuální hodnotu pole Rozpočtové náklady do odpovídajícího pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu.

Po uložení směrného plánu můžete dále upravovat rozpočtové náklady podle směrného plánu. Upravené hodnoty směrného plánu však nezpůsobí přepočet hodnot polí rozpočtových nákladů podle směrného plánu. Účelem uložení směrného plánu je zachytit stav plánu projektu v určitém časovém okamžiku. Úpravou hodnot směrného plánu může dojít ke změně integrity informací a k mylným závěrům z analýzy odchylek.

Pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu 1 – 10 (pole přiřazení)

Datový typ:    Měna

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Způsob výpočtu:    Pokud přiřadíte Souhrnný úkol projektu nákladový zdroj, který je rozpočtovým zdrojem, a poté zadáte náklady na přiřazení v zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů, zkopíruje aplikace Microsoft Office Project 2007 toto množství do pole přiřazení rozpočtových nákladů.

Pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu 1 – 10 obsahují 0,00 Kč dokud nastavit směrný plán projektu. Hned po uložení směrného plánu celková rozpočtové náklady zkopírována do odpovídajícího pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu Přiřazení. Směrný plán rozpočtových nákladů pole, které se používá (například rozpočtové náklady podle směrného plánu3) závisí na uloženém směrném (například Směrný plán 3).

Vhodné využití:    V zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů přidejte jedno z polí Rozpočtové náklady podle směrného plánu1-10 a pole Rozpočtové náklady a porovnejte rozpočtové náklady podle směrného plánu s aktuálně plánovanými rozpočtovými náklady. Můžete také vzájemně porovnávat rozpočtové náklady jednotlivých směrných plánů. Při zjišťování odchylek můžete zobrazit, jak se rozpočtové náklady v průběhu projektu mění.

Příklad:    Při zahájení projektu před dvěma měsíci jste uložili směrný plán projektu. Před měsícem se změnil rozsah projektu a byl uložen druhý směrný plán označený jako Směrný plán 1. Poté jste provedli další úpravy a uložili třetí směrný plán s názvem Směrný plán 2. Nyní chcete porovnat pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu2 s aktuální hodnotou pole Rozpočtové náklady. V tabulkové části zobrazení Používání úkolů zobrazte sloupec Rozpočtové náklady podle směrného plánu2 a sloupec Rozpočtové náklady.

Poznámky:    Pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu 1 – 10 obsahují informace pro nákladové zdroje, ale ne zdroje pracovní nebo materiálové. Chcete-li zobrazit celkové informace o rozpočtové práce podle směrného plánu pro pracovní nebo materiálové zdroje, které byly přiřazeny souhrnný úkol projektu, přidejte příslušné pole Rozpočtová práce podle směrného plánu1-10 do zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů.

Chcete-li uložit směrný plán, přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Sledování a potom klikněte na příkaz Nastavit směrný plán. Vyberte požadovaný směrný plán (Směrný plán nebo Směrný plán 1 až Směrný plán 10). Tím zkopírujete aktuální hodnotu pole Rozpočtové náklady do odpovídajícího pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu.

Po uložení směrného plánu můžete dále upravovat rozpočtové náklady podle směrného plánu. Upravené hodnoty směrného plánu však nezpůsobí přepočet hodnot polí rozpočtových nákladů podle směrného plánu. Účelem uložení směrného plánu je zachytit stav plánu projektu v určitém časovém okamžiku. Úpravou hodnot směrného plánu může dojít ke změně integrity informací a k mylným závěrům z analýzy odchylek.

Pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu 1 – 10 (časově uspořádaná pole úkolů)

Datový typ:    Měna

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Způsob výpočtu.    Když přiřadíte nákladový zdroj, který je rozpočtovým zdrojem Souhrnný úkol projektu a potom zadejte náklady na přiřazení v zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů, zahrne Microsoft Office Project 2007 dolů celkovou kapacitu na úroveň časově uspořádané.

Pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu 1 – 10 obsahují 0,00 Kč dokud nastavit směrný plán projektu. Hned po uložení směrného plánu tuto hodnotu zkopírována do odpovídajícího pole časově uspořádané rozpočtové náklady podle směrného plánu 1 – 10. Směrný plán rozpočtových nákladů pole, které se používá (například rozpočtové náklady podle směrného plánu3) závisí na uloženém směrném (například Směrný plán 3).

Vhodné využití:    V zobrazení Používání úkolů klikněte v nabídce Formát na příkaz Styl podrobností. Chcete-li zobrazit pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu1-10 v časovém rozvrhu zobrazení, přesuňte příslušné pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu1-10 do pole Zobrazit tato pole. Zobrazíte tak rozpis rozpočtových nákladů podle směrného plánu pro souhrnný úkol projektu rozložený v čase. Pokud v zobrazení zobrazíte také pole Rozpočtové náklady, můžete porovnat původně naplánované časově uspořádané rozpočtové náklady s aktuálně plánovanými rozpočtovými náklady.

Příklad:    Při zahájení projektu před dvěma měsíci jste uložili směrný plán projektu. Před měsícem se změnil rozsah projektu a byl uložen druhý směrný plán označený jako Směrný plán 1. Poté jste provedli další úpravy a uložili třetí směrný plán s názvem Směrný plán 2. Nyní chcete porovnat časově uspořádané pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu s aktuální hodnotou pole Rozpočtové náklady u souhrnného úkolu projektu. V zobrazení Používání úkolů přidejte pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu2 a pole Rozpočtové náklady do časového rozvrhu zobrazení.

Poznámky:    Pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu 1 – 10 obsahují informace pro nákladové zdroje, ale ne zdroje pracovní nebo materiálové. Pokud chcete zobrazit informace o časově uspořádané rozpočtové práce podle směrného plánu pro pracovní nebo materiálové zdroje, které byly přiřazeny souhrnný úkol projektu, přidejte příslušné pole Rozpočtová práce podle směrného plánu1-10 části zobrazení Používání úkolů s časovou osou.

Chcete-li uložit směrný plán, přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Sledování a potom klikněte na příkaz Nastavit směrný plán. Vyberte požadovaný směrný plán (Směrný plán nebo Směrný plán 1 až Směrný plán 10). Tím zkopírujete aktuální hodnotu pole Rozpočtové náklady do odpovídajícího pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu.

Po uložení směrného plánu můžete dále upravovat rozpočtové náklady podle směrného plánu. Upravené hodnoty směrného plánu však nezpůsobí přepočet hodnot polí rozpočtových nákladů podle směrného plánu. Účelem uložení směrného plánu je zachytit stav plánu projektu v určitém časovém okamžiku. Úpravou hodnot směrného plánu může dojít ke změně integrity informací a k mylným závěrům z analýzy odchylek.

Pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu 1 – 10 (časově uspořádaná pole zdrojů)

Datový typ:    Měna

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Způsob výpočtu.    Když přiřadíte nákladový zdroj, který je rozpočtovým zdrojem Souhrnný úkol projektu a potom zadejte náklady na přiřazení v zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů, zahrne Microsoft Office Project 2007 dolů tuto hodnotu na úroveň časově uspořádaná.

Pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu 1 – 10 obsahují 0,00 Kč dokud nastavit směrný plán projektu. Při uložení směrného plánu projektu se uloží tuto hodnotu v poli zdroje časově uspořádané rozpočtové náklady podle směrného plánu 1 – 10. Směrný plán rozpočtových nákladů pole, které se používá (například rozpočtové náklady podle směrného plánu3) závisí na uloženém směrném (například Směrný plán 3).

Vhodné využití:    V zobrazení Používání zdrojů klikněte v nabídce Formát na příkaz Styl podrobností. Zobrazte příslušné pole Rozpočtových nákladů podle směrného plánu1-10 v časovém rozvrhu zobrazení a zkontrolujte plánované rozpočtové náklady rozložené v čase. Pokud přidáte také pole Rozpočtové náklady, můžete porovnat původní plán s aktuálně plánovanými rozpočtovými náklady.

Příklad:    Při zahájení projektu před dvěma měsíci jste uložili směrný plán projektu. Před měsícem se změnil rozsah projektu a byl uložen druhý směrný plán označený jako Směrný plán 1. Poté jste provedli další úpravy a uložili třetí směrný plán s názvem Směrný plán 2. Nyní chcete porovnat časově uspořádané pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu s aktuální hodnotou pole Rozpočtové náklady podle nákladového zdroje u souhrnného přiřazení projektu. V zobrazení Používání zdrojů zobrazte souhrnný úkol projektu a přidejte pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu2 a pole Rozpočtové náklady.

Poznámky:    Pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu 1 – 10 obsahují informace pro nákladové zdroje, ale ne zdroje pracovní nebo materiálové. Pokud chcete zobrazit informace o časově uspořádané rozpočtové práce podle směrného plánu pro pracovní nebo materiálové zdroje, které byly přiřazeny souhrnný úkol projektu, přidejte příslušné pole Rozpočtová práce podle směrného plánu1-10 s časovou osou do zobrazení Používání zdrojů.

Chcete-li uložit směrný plán, přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Sledování a potom klikněte na příkaz Nastavit směrný plán. Vyberte požadovaný směrný plán (Směrný plán nebo Směrný plán 1 až Směrný plán 10). Tím zkopírujete aktuální hodnotu pole Rozpočtové náklady do odpovídajícího pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu.

Po uložení směrného plánu můžete dále upravovat rozpočtové náklady podle směrného plánu. Upravené hodnoty směrného plánu však nezpůsobí přepočet hodnot polí rozpočtových nákladů podle směrného plánu. Účelem uložení směrného plánu je zachytit stav plánu projektu v určitém časovém okamžiku. Úpravou hodnot směrného plánu může dojít ke změně integrity informací a k mylným závěrům z analýzy odchylek.

Pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu 1 – 10 (časově uspořádaná pole přiřazení)

Datový typ:    Měna

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Způsob výpočtu.    Když přiřadíte nákladový zdroj, který je rozpočtovým zdrojem Souhrnný úkol projektu a potom zadání nákladů na Přiřazení v zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů, zahrne Microsoft Office Project 2007 dolů tuto hodnotu k časově uspořádané pole přiřazení.

Pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu 1 – 10 obsahují 0,00 Kč dokud nastavit směrný plán projektu. Při uložení směrného plánu projektu časově uspořádané rozpočtové náklady zkopírována do odpovídajícího pole časově uspořádané rozpočtové náklady podle směrného plánu 1 – 10. Směrný plán rozpočtových nákladů pole, které se používá (například rozpočtové náklady podle směrného plánu3) závisí na uloženém směrném (například Směrný plán 3).

Vhodné využití:    V zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů klikněte v nabídce Formát na příkaz Styl podrobností. Chcete-li zobrazit pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu1-10 v časovém rozvrhu zobrazení, přesuňte příslušné pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu1-10 do pole Zobrazit tato pole. Nyní můžete zkontrolovat vybraný směrný plán rozpočtových nákladů. Pokud přidáte také pole Rozpočtové náklady, můžete porovnat vybraný směrný plán s aktuálně plánovanými rozpočtovými náklady. Můžete také vzájemně porovnávat rozpočtové náklady jednotlivých směrných plánů.

Příklad:    Při zahájení projektu před dvěma měsíci jste uložili směrný plán projektu. Před měsícem se změnil rozsah projektu a byl uložen druhý směrný plán označený jako Směrný plán 1. Poté jste provedli další úpravy a uložili třetí směrný plán s názvem Směrný plán 2. Nyní chcete porovnat časově uspořádané pole přiřazení Rozpočtové náklady podle směrného plánu2 s aktuální hodnotou pole Rozpočtové náklady. V zobrazení Používání úkolů zobrazte sloupec Rozpočtové náklady podle směrného plánu2 a sloupec Rozpočtové náklady v časovém rozvrhu zobrazení.

Poznámky:    Pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu 1 – 10 obsahují informace pro nákladové zdroje, ale ne zdroje pracovní nebo materiálové. Pokud chcete zobrazit informace o časově uspořádané rozpočtové práce podle směrného plánu pro pracovní nebo materiálové zdroje, které byly přiřazeny souhrnný úkol projektu, přidejte příslušné pole Rozpočtová práce podle směrného plánu1-10 s časovou osou zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů.

Chcete-li uložit směrný plán, přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Sledování a potom klikněte na příkaz Nastavit směrný plán. Vyberte požadovaný směrný plán (Směrný plán nebo Směrný plán 1 až Směrný plán 10). Tím zkopírujete aktuální hodnotu pole Rozpočtové náklady do odpovídajícího pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu.

Po uložení směrného plánu můžete dále upravovat rozpočtové náklady podle směrného plánu. Upravené hodnoty směrného plánu však nezpůsobí přepočet hodnot polí rozpočtových nákladů podle směrného plánu. Účelem uložení směrného plánu je zachytit stav plánu projektu v určitém časovém okamžiku. Úpravou hodnot směrného plánu může dojít ke změně integrity informací a k mylným závěrům z analýzy rozptylu.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×