Pole Projekt organizace - doba trvání1-10 (pole projektů)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Datový typ    Doba trvání

Typ položky    Vypočítané nebo zadané

Popis.    Pole Projekt organizace – doba trvání1-40 mohou obsahovat jakékoli vlastní informace o době trvání projektu, které odpovídají vymezení správce řízení projektu nebo jiného uživatele s oprávněním správy. Tato pole poté budou k dispozici všem uživatelům v organizaci.

Způsob výpočtu    V závislosti na vlastním nastavení polí Projekt organizace - doba trvání mohou být pro tato pole definovány vzorce nebo další podmínky zajišťující zobrazení určitých výsledků.

Nejvhodnější použití.    V dialogovém okně Informace o projektu můžete zobrazit seznam dostupných vlastních polí projektu organizace a podle potřeby měnit jejich hodnoty. Do zobrazení úkolu můžete také přidáním souhrnného úkolu projektu přidat jakákoli definovaná pole projektu organizace. To je vhodné zejména tehdy, pracujete-li s hlavními a dílčími projekty a je potřeba filtrovat, řadit nebo seskupovat informace v tabulce.

Příklad:    Jste správcem řízení projektu a od vedoucích projektů jste obdrželi požadavky na vlastní pole doby trvání, které bude zobrazovat celkovou zahrnutou dobu trvání u všech úkolů v projektu. V rezervované globální šabloně organizace definujte za tímto účelem pole Projekt organizace - doba trvání1 a poté vraťte šablonu se změnami zpět na server, aby bylo nové pole projektu k dispozici všem uživatelům.

Jste správce projektu a v dialogovém okně Informace o projektu vidíte, že je dostupné nové pole Projekt organizace – doba trvání; pro pole Projekt organizace – doba trvání1 je definován název Celková doba trvání. Do Ganttova diagramu přidáte souhrnný úkol projektu a poté přidáte pole Celková doba trvání (Projekt organizace – doba trvání1).

Poznámky    Pouze osoba s oprávněními k uložení globální šablony organizace (například správce řízení projektu) může tuto šablonu rezervovat a upravovat v ní položky. Všichni uživatelé v organizaci pak mohou zobrazit definovaná pole organizace, která byla vrácena se změnami zpět na server.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×