Pole Priorita

Pole Priorita označuje úroveň důležitosti přidělenou úkolu, která slouží k označení, jak lze pohotově zpozdit nebo rozdělit úkol či přiřazení během Vyrovnání zdrojů. Přiřazením priority k úkolům můžete také určit jejich relativní hodnotu v rámci strategie plánování projektu.

Rozsah priority je 0 až 1 000. Nejnižší priorita je 0, výchozí priorita je 500. Tento široký rozsah umožňuje dosáhnout při vyrovnání značnou pružnost.

Existuje několik kategorií polí Priorita.

Datový typ:    Pole výčtu

Pole Priorita (pole úkolu)

Typ zadání:    Zadané pole

Nejvhodnější použití:    Chcete-li zobrazit, filtrovat nebo upravit důležitost úkolu, která bude mít vliv na vyrovnání zdrojů nebo vám pomůže určit relativní hodnotu úkolů, přidejte do zobrazení úkolů pole Priorita.

Příklad:    Pro jeden zdroj jsou naplánovány tři úkoly současně. Protože jsou tyto úkoly příčinou přetížení, rozhodnete se pro vyrovnání zdroje v aplikaci Microsoft Office Project. Priorita úkolu Vypracování návrhu je 500, priorita úkolu Koordinace prodejní výstavy je 1 000 a priorita úkolu Výzkum nových možností je 100. Vzhledem k nastaveným prioritám bude zdroj vyrovnán tak, že úkol Koordinace prodejní výstavy bude naplánován jako první, úkol Vypracování návrhu jako druhý a úkol Výzkum nových možností jako třetí.

Poznámky:    Úkoly s prioritou 1 000 mají účinek Není dostupný pro vyrovnání, takže při vyrovnání úkolů s přiřazenými Přetížení zdroji nebudou tyto úkoly v žádném případě v aplikaci Project zpožděny nebo rozděleny.

Pole Priorita (pole přiřazení)

Typ zadání:    Vypočítané pole

Způsob výpočtu:    Hodnota v poli Priorita pro přiřazení je převzata z hodnoty v poli Priorita pro úkol.

Nejvhodnější použití:    Pokud chcete zobrazit nebo filtrovat důležitost přiřazení a zjistit tak její vliv na vyrovnání zdrojů, přidejte do zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů pole Priorita.

Příklad:    Pracovníku Karáskovi byl přiřazen úkol Vypracování návrhu s prioritou 500, úkol Koordinace prodejní výstavy s prioritou 1 000 a úkol Výzkum nových možností s prioritou 100. Všechny úkoly jsou naplánovány na stejné časové období, což má za následek, že pracovník Karásek je přetížený. Pomocí aplikace Microsoft Office Project provedete u pracovníka Karáska vyrovnání. Vzhledem k nastaveným prioritám budou přiřazení tohoto pracovníka vyrovnána tak, že úkol Koordinace prodejní výstavy bude naplánován jako první, úkol Vypracování návrhu jako druhý a úkol Výzkum nových možností jako třetí.

Poznámky:    Chcete-li změnit prioritu přiřazení, je nutné změnit prioritu úkolu. Prioritu úkolu i přiřazení můžete zjistit v zobrazení Používání úkolů.

Přiřazení, která mají prioritu 1 000, nebudou při vyrovnání přetížených přiřazení v žádném případě v aplikaci Project zpožděna ani Rozdělený úkol.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×