Pole Práce podle směrného plánu1–10

Pole práce podle směrného plánu (Práce podle směrného plánu1 až Práce podle směrného plánu10) obsahují celkový počet hodin práce na osobu naplánovaných pro úkol, zdroj nebo přiřazení. Pole Práce podle směrného plánu1 udává plánovanou práci pro úkoly, zdroje nebo přiřazení uložené se směrným plánem 1. Podobně obsahují pole Práce podle směrného plánu2 až Práce podle směrného plánu10 naplánovanou práci pro směrné plány 2 až 10. Časově uspořádané verze těchto polí zobrazují hodnoty v průběhu času.

Existuje několik kategorií polí Práce podle směrného plánu1–10.

Datový typ:    Pole doby trvání

Pole Práce podle směrného plánu1–10 (pole úkolů)

Typ zadání:    Vypočítané nebo zadané pole

Způsob výpočtu:    Po uložení směrného plánu je do odpovídajícího pole práce podle směrného plánu zkopírována celková hodnota plánované práce pro úkol v daném okamžiku. Použité pole práce podle směrného plánu (Práce podle směrného plánu1, Práce podle směrného plánu2 atd.) závisí na uloženém směrném plánu (Směrný plán 1, Směrný plán 2 atd.).

Nejvhodnější použití:    Pokud jste uložili více směrných plánů a chcete porovnat množství práce podle směrného plánu s naplánovanou nebo skutečnou prací na úkolech, přidejte do zobrazení úkolů jedno z polí Práce podle směrného plánu1–10. Uložíte-li více směrných plánů, můžete také porovnávat práci podle směrného plánu uloženou v různých fázích projektu.

Příklad:    Při zahájení projektu před dvěma měsíci jste uložili směrný plán projektu. Před měsícem se změnil rozsah projektu a byl uložen druhý směrný plán označený jako Směrný plán 1. Potom jste provedli další úpravy projektu a uložili třetí směrný plán pod názvem Směrný plán 2. Nyní chcete porovnat a analyzovat tři sady hodnot práce podle směrného plánu. Do zobrazení Seznam úkolů přidáte pole Práce podle směrného plánu, Práce podle směrného plánu1 a Práce podle směrného plánu2.

Poznámky:    Dokud neuložíte odpovídající směrný plán (což můžete učinit kdykoli v průběhu projektu), nebudou pole práce podle směrného plánu obsahovat žádný údaj o počtu dní. Chcete-li nastavit směrný plán, přejděte na příkaz Sledování v nabídce Nástroje, klikněte na příkaz Uložit směrný plán a potom klikněte na přepínač Uložit směrný plán. Vyberte požadovaný směrný plán (Směrný plán nebo Směrný plán 1 až Směrný plán 10). Touto akcí zkopírujete aktuální naplánovanou hodnotu pole Práce do odpovídajícího pole Práce podle směrného plánu.

I po vytvoření směrného plánu lze hodnoty tohoto plánu upravovat. Upravení hodnot směrného plánu však nezpůsobí přepočítání hodnot polí práce podle směrného plánu.

Pole Práce podle směrného plánu1–10 (pole zdrojů)

Typ zadání:    Vypočítané nebo zadané pole

Způsob výpočtu:    Po uložení směrného plánu je celková práce naplánovaná v tomto okamžiku pro zdroj zkopírována do odpovídajícího pole Práce podle směrného plánu daného zdroje.

Použité pole práce podle směrného plánu (Práce podle směrného plánu1, Práce podle směrného plánu2 atd.) závisí na uloženém směrném plánu (Směrný plán 1, Směrný plán 2 atd.).

Nejvhodnější použití:    Pokud jste uložili více směrných plánů a chcete porovnat množství práce podle směrného plánu s naplánovanou nebo skutečnou prací zdrojů, přidejte do zobrazení zdrojů jedno z polí Práce podle směrného plánu1–10. Uložíte-li více směrných plánů, můžete také porovnávat práci podle směrného plánu uloženou v různých fázích projektu.

Příklad:    Při zahájení projektu před dvěma měsíci jste uložili směrný plán projektu. Před měsícem se změnil rozsah projektu a byl uložen druhý směrný plán označený jako Směrný plán 1. Potom jste provedli další úpravy projektu a uložili třetí směrný plán pod názvem Směrný plán 2. Nyní chcete porovnat a analyzovat tři sady hodnot práce podle směrného plánu. Do zobrazení Seznam úkolů přidáte pole Práce podle směrného plánu, Práce podle směrného plánu1 a Práce podle směrného plánu2.

Poznámky:    Dokud neuložíte odpovídající směrný plán (což můžete učinit kdykoli v průběhu projektu), budou pole práce podle směrného plánu obsahovat nulovou hodnotu hodin. Chcete-li nastavit směrný plán, přejděte na příkaz Sledování v nabídce Nástroje, klikněte na příkaz Uložit směrný plán a potom klikněte na přepínač Uložit směrný plán. Vyberte požadovaný směrný plán (Směrný plán nebo Směrný plán 1 až Směrný plán 10). Touto akcí zkopírujete aktuální naplánovanou hodnotu pole Práce do odpovídajícího pole Práce podle směrného plánu.

I po vytvoření směrného plánu lze hodnoty tohoto plánu upravovat. Upravení hodnot směrného plánu však nezpůsobí přepočítání hodnot polí práce podle směrného plánu.

Pole Práce podle směrného plánu1–10 (pole přiřazení)

Typ zadání:    Vypočítané nebo zadané pole

Způsob výpočtu:    Po uložení směrného plánu je pro toto přiřazení zkopírována do odpovídajícího pole Práce podle směrného plánu celková hodnota plánované práce v daném okamžiku. Použité pole práce podle směrného plánu (Práce podle směrného plánu1, Práce podle směrného plánu2 atd.) závisí na uloženém směrném plánu (Směrný plán 1, Směrný plán 2 atd.).

Nejvhodnější použití:    Pokud chcete po uložení více než jednoho směrného plánu porovnat množství práce podle směrného plánu s hodnotami plánované nebo skutečné práce na přiřazení, přidejte do tabulkové části zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů jedno z polí přiřazení Práce podle směrného plánu1–10. Uložíte-li více směrných plánů, můžete také porovnávat práci podle směrného plánu uloženou v různých fázích projektu.

Příklad:    Při zahájení projektu před dvěma měsíci jste uložili směrný plán projektu. Před měsícem se změnil rozsah projektu a byl uložen druhý směrný plán označený jako Směrný plán 1. Potom jste provedli další úpravy projektu a uložili třetí směrný plán pod názvem Směrný plán 2. Nyní chcete porovnat a analyzovat tři sady hodnot práce podle směrného plánu. Do zobrazení Používání úkolů přidáte pole Práce podle směrného plánu, Práce podle směrného plánu1 a Práce podle směrného plánu2.

Poznámky:    Dokud neuložíte odpovídající směrný plán (což můžete učinit kdykoli v průběhu projektu), budou pole práce podle směrného plánu obsahovat nulový údaj o hodinách práce. Chcete-li nastavit směrný plán, přejděte na příkaz Sledování v nabídce Nástroje, klikněte na příkaz Uložit směrný plán a potom klikněte na přepínač Uložit směrný plán. Vyberte požadovaný směrný plán (Směrný plán nebo Směrný plán 1 až Směrný plán 10). Touto akcí zkopírujete aktuální naplánovanou hodnotu pole Práce do odpovídajícího pole Práce podle směrného plánu.

I po vytvoření směrného plánu lze hodnoty tohoto plánu upravovat. Upravení hodnot směrného plánu však nezpůsobí přepočítání hodnot polí práce podle směrného plánu.

Pole Práce podle směrného plánu1–10 (časově uspořádaná pole úkolů)

Typ zadání:    Vypočítané nebo zadané pole

Způsob výpočtu:    Po uložení směrného plánu budou do pole Práce podle směrného plánu pro daný úkol zkopírovány časově uspořádané hodnoty plánované práce v daném okamžiku. Použité pole práce podle směrného plánu (Práce podle směrného plánu1, Práce podle směrného plánu2 atd.) závisí na uloženém směrném plánu (Směrný plán 1, Směrný plán 2 atd.).

Nejvhodnější použití:    Pokud jste uložili více směrných plánů a chcete porovnávat množství časově uspořádané práce podle směrného plánu s časově uspořádanou plánovanou nebo skutečnou prací zdrojů pro úkoly v určitém časovém období, přidejte do časové osy zobrazení Používání úkolů jedno z polí Práce podle směrného plánu1–10. Pomocí více směrných plánů můžete také porovnat práci podle směrného plánu uloženou v různých fázích projektu.

Příklad:    Při zahájení projektu před dvěma měsíci jste uložili směrný plán projektu. Před měsícem se změnil rozsah projektu a byl uložen druhý směrný plán označený jako Směrný plán 1. Potom jste provedli další úpravy projektu a uložili třetí směrný plán pod názvem Směrný plán 2. Nyní chcete porovnat a analyzovat tři sady časově uspořádaných hodnot práce podle směrného plánu. Do zobrazení Používání úkolů přidáte pole Práce podle směrného plánu, Práce podle směrného plánu1 a Práce podle směrného plánu2.

Poznámky:    Dokud neuložíte odpovídající směrný plán (což můžete učinit kdykoli v průběhu projektu), budou pole práce podle směrného plánu prázdná. Chcete-li nastavit směrný plán, přejděte na příkaz Sledování v nabídce Nástroje, klikněte na příkaz Uložit směrný plán a potom klikněte na přepínač Uložit směrný plán. Vyberte požadovaný směrný plán (Směrný plán nebo Směrný plán 1 až Směrný plán 10). Touto akcí zkopírujete aktuální naplánovanou hodnotu pole Práce do odpovídajícího pole Práce podle směrného plánu.

I po vytvoření směrného plánu lze libovolné hodnoty tohoto plánu upravit. Upravení hodnot směrného plánu však nezpůsobí přepočítání hodnot polí práce podle směrného plánu. Úpravy hodnot celkové práce podle směrného plánu neovlivní ani časově uspořádané hodnoty práce podle směrného plánu, což platí i naopak.

Pole Práce podle směrného plánu1–10 (časově uspořádaná pole zdrojů)

Typ zadání:    Vypočítané nebo zadané pole

Způsob výpočtu:    Po uložení směrného plánu je pro tento zdroj zkopírována do odpovídajícího pole Práce podle směrného plánu hodnota časově uspořádané plánované práce zdroje v daném okamžiku.

Použité pole práce podle směrného plánu (Práce podle směrného plánu1, Práce podle směrného plánu2 atd.) závisí na uloženém směrném plánu (Směrný plán 1, Směrný plán 2 atd.).

Nejvhodnější použití:    Pokud jste uložili více směrných plánů a chcete porovnávat množství časově uspořádané práce podle směrného plánu s časově uspořádanou plánovanou nebo skutečnou prací zdrojů, přidejte do časové osy zobrazení Používání zdrojů jedno z polí Práce podle směrného plánu1–10. Pomocí více směrných plánů můžete také porovnat práci podle směrného plánu uloženou v různých fázích projektu.

Příklad:    Při zahájení projektu před dvěma měsíci jste uložili směrný plán projektu. Před měsícem se změnil rozsah projektu a byl uložen druhý směrný plán označený jako Směrný plán 1. Potom jste provedli další úpravy projektu a uložili třetí směrný plán pod názvem Směrný plán 2. Nyní chcete porovnat a analyzovat tři sady časově uspořádaných hodnot práce podle směrného plánu. Do zobrazení Používání úkolů přidáte pole Práce podle směrného plánu, Práce podle směrného plánu1 a Práce podle směrného plánu2.

Poznámky:    Dokud neuložíte odpovídající směrný plán (což můžete učinit kdykoli v průběhu projektu), budou pole práce podle směrného plánu prázdná. Chcete-li nastavit směrný plán, přejděte na příkaz Sledování v nabídce Nástroje, klikněte na příkaz Uložit směrný plán a potom klikněte na přepínač Uložit směrný plán. Vyberte požadovaný směrný plán (Směrný plán nebo Směrný plán 1 až Směrný plán 10). Touto akcí zkopírujete aktuální naplánovanou hodnotu pole Práce do odpovídajícího pole Práce podle směrného plánu.

I po vytvoření směrného plánu lze libovolné hodnoty tohoto plánu upravit. Upravení hodnot směrného plánu však nezpůsobí přepočítání hodnot polí práce podle směrného plánu. Úpravy hodnot celkové práce podle směrného plánu neovlivní ani časově uspořádané hodnoty práce podle směrného plánu, což platí i naopak.

Pole Práce podle směrného plánu1–10 (časově uspořádaná pole přiřazení)

Typ zadání:    Vypočítané nebo zadané pole

Způsob výpočtu:    Po uložení směrného plánu je pro toto přiřazení zkopírována do odpovídajícího pole Práce podle směrného plánu časově uspořádaná hodnota plánované práce v daném okamžiku. Použité pole práce podle směrného plánu (Práce podle směrného plánu1, Práce podle směrného plánu2 atd.) závisí na uloženém směrném plánu (Směrný plán 1, Směrný plán 2 atd.).

Nejvhodnější použití:    Pokud chcete po uložení více než jednoho směrného plánu porovnat množství časově uspořádané práce podle směrného plánu s časově uspořádanými hodnotami plánované nebo skutečné práce na přiřazení, přidejte do časově uspořádané části zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů jedno z polí Práce podle směrného plánu1–10. Pomocí více směrných plánů můžete také porovnat hodnoty práce podle směrného plánu uložené v různých fázích projektu.

Příklad:    Při zahájení projektu před dvěma měsíci jste uložili směrný plán projektu. Před měsícem se změnil rozsah projektu a byl uložen druhý směrný plán označený jako Směrný plán 1. Potom jste provedli další úpravy projektu a uložili třetí směrný plán pod názvem Směrný plán 2. Nyní chcete porovnat a analyzovat tři sady časově uspořádaných hodnot práce podle směrného plánu. Do zobrazení Používání úkolů přidáte pole Práce podle směrného plánu, Práce podle směrného plánu1 a Práce podle směrného plánu2.

Poznámky:    Dokud neuložíte odpovídající směrný plán (což můžete učinit kdykoli v průběhu projektu), budou pole práce podle směrného plánu prázdná. Chcete-li nastavit směrný plán, přejděte na příkaz Sledování v nabídce Nástroje, klikněte na příkaz Uložit směrný plán a potom klikněte na přepínač Uložit směrný plán. Vyberte požadovaný směrný plán (Směrný plán nebo Směrný plán 1 až Směrný plán 10). Touto akcí zkopírujete aktuální naplánovanou hodnotu pole Práce do odpovídajícího pole Práce podle směrného plánu.

I po vytvoření směrného plánu lze libovolné hodnoty tohoto plánu upravit. Upravení hodnot směrného plánu však nezpůsobí přepočítání hodnot polí práce podle směrného plánu. Úpravy hodnot celkové práce podle směrného plánu neovlivní ani časově uspořádané hodnoty práce podle směrného plánu, což platí i naopak.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×