Pole Práce podle směrného plánu

Pole Práce podle směrného plánu zobrazují celkový počet hodin práce na osobu naplánovaný pro daný úkol, zdroj nebo přiřazení. Časově uspořádané verze tohoto pole zobrazují hodnoty v průběhu času.

Existuje několik kategorií pole Práce podle směrného plánu.

Datový typ:    Pole doby trvání

Pole Práce podle směrného plánu (pole úkolu)

Typ zadání:    Vypočítané nebo zadané pole

Způsob výpočtu:    Po uložení směrného plánu bude celková práce naplánovaná na daném úkolu v tomto okamžiku zkopírována do pole Práce podle směrného plánu daného úkolu.

Nejvhodnější použití:    Chcete-li u úkolů porovnávat množství práce podle směrného plánu s naplánovanou nebo skutečnou prací, přidejte pole Práce podle směrného plánu do seznamu úkolů.

Příklad:    Před třemi měsíci jste vytvořili směrný plán projektu a chcete pro určitý počet úkolů porovnat práci podle směrného plánu s aktuálně naplánovanou prací. Chcete-li analyzovat průběh a výkon do aktuálního data, přidejte pole Práce podle směrného plánu a pole Práce do zobrazení Seznam úkolů.

Poznámky:    Nevytvoříte-li směrný plán projektu, bude pole Práce podle směrného plánu obsahovat nulovou hodnotu. Chcete-li vytvořit směrný plán, přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Sledování, klikněte na příkaz Uložit směrný plán a potom klikněte na přepínač Uložit směrný plán. Aktuální hodnota pole Práce bude zkopírována do odpovídajícího pole Práce podle směrného plánu.

I po vytvoření směrného plánu lze libovolné hodnoty tohoto plánu upravit. Upravené hodnoty směrného plánu však neovlivní výpočet hodnot polí práce podle směrného plánu.

Pole Práce podle směrného plánu (pole zdroje)

Typ zadání:    Vypočítané nebo zadané pole

Způsob výpočtu:    Po uložení směrného plánu je celková práce naplánovaná v tomto okamžiku pro zdroj zkopírována do pole Práce podle směrného plánu daného zdroje.

Nejvhodnější použití:    Chcete-li u zdrojů porovnat množství plánované práce s množstvím skutečné práce, přidejte pole Práce podle směrného plánu do seznamu zdrojů.

Příklad:    Před třemi měsíci jste vytvořili směrný plán projektu a chcete porovnat práci podle směrného plánu a aktuálně naplánovanou práci několika zdrojů. Chcete-li provést analýzu zpracování a výkonu probíhajících úkolů, přidejte pole Práce podle směrného plánu, Práce a Skutečná práce do zobrazení Seznam zdrojů.

Poznámky:    Nevytvoříte-li směrný plán projektu, bude pole Práce podle směrného plánu obsahovat nulovou hodnotu. Chcete-li vytvořit směrný plán, přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Sledování, klikněte na příkaz Uložit směrný plán a potom klikněte na přepínač Uložit směrný plán. Aktuální hodnota pole Práce bude zkopírována do odpovídajícího pole Práce podle směrného plánu.

I po vytvoření směrného plánu lze libovolné hodnoty tohoto plánu upravit. Upravené hodnoty směrného plánu však neovlivní výpočet hodnot polí práce podle směrného plánu.

Pole Práce podle směrného plánu (pole přiřazení)

Typ zadání:    Vypočítané nebo zadané pole

Způsob výpočtu:    Po uložení směrného plánu je pro toto přiřazení zkopírována do pole Práce podle směrného plánu celková hodnota plánované práce v daném okamžiku.

Nejvhodnější použití:    Chcete-li porovnat množství práce podle směrného plánu s plánovanou nebo skutečnou prací, přidejte do tabulkové části zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů pole Práce podle směrného plánu.

Příklad:    Před třemi měsíci jste vytvořili směrný plán projektu a u několika přiřazení chcete porovnat práci podle směrného plánu s aktuálně naplánovanou prací. Analýzu probíhajících úkolů a výkonu provedete přidáním polí Práce podle směrného plánu, Práce a Skutečná práce do zobrazení Používání úkolů.

Poznámky:    Nevytvoříte-li směrný plán projektu, bude pole Práce podle směrného plánu obsahovat nulovou hodnotu. Chcete-li vytvořit směrný plán, přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Sledování, klikněte na příkaz Uložit směrný plán a potom klikněte na přepínač Uložit směrný plán. Aktuální hodnota pole Práce bude zkopírována do odpovídajícího pole Práce podle směrného plánu.

I po vytvoření směrného plánu lze libovolné hodnoty tohoto plánu upravit. Upravené hodnoty směrného plánu však neovlivní výpočet hodnot polí práce podle směrného plánu.

Pole Práce podle směrného plánu (časově uspořádané pole úkolu)

Typ zadání:    Vypočítané nebo zadané pole

Způsob výpočtu:    Po uložení směrného plánu je časově uspořádaná práce naplánovaná na úkol v tomto okamžiku zkopírována do pole Práce podle směrného plánu daného úkolu.

Nejvhodnější použití:    Chcete-li porovnávat časově uspořádané hodnoty práce podle směrného plánu s časově uspořádanou plánovanou nebo skutečnou prací u úkolů v průběhu času, přidejte pole Práce podle směrného plánu do časově uspořádané části zobrazení Používání úkolů.

Příklad:    Před třemi měsíci jste vytvořili směrný plán projektu a chcete porovnat práci podle směrného plánu několika úkolů s aktuálně naplánovanou prací v průběhu času. Analýzu probíhajících úkolů a výkonu k aktuálnímu datu provedete přidáním pole Práce podle směrného plánu do časově uspořádané části zobrazení Používání úkolů.

Poznámky:    Nevytvoříte-li směrný plán projektu, bude pole Práce podle směrného plánu obsahovat nulovou hodnotu. Chcete-li vytvořit směrný plán, přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Sledování, klikněte na příkaz Uložit směrný plán a potom klikněte na přepínač Uložit směrný plán. Aktuální hodnota pole Práce bude zkopírována do odpovídajícího pole Práce podle směrného plánu.

I po vytvoření směrného plánu lze libovolné hodnoty tohoto plánu upravit. Upravené hodnoty směrného plánu však neovlivní výpočet hodnot polí práce podle směrného plánu. Úpravy hodnot celkové práce podle směrného plánu neovlivní ani časově uspořádané hodnoty práce podle směrného plánu, což platí i naopak.

Pole Práce podle směrného plánu (časově uspořádané pole zdroje)

Typ zadání:    Vypočítané nebo zadané pole

Způsob výpočtu:    Po uložení směrného plánu bude časově uspořádaná naplánovaná práce zdroje v tomto okamžiku zkopírována do pole Práce podle směrného plánu daného zdroje.

Nejvhodnější použití:    Chcete-li porovnávat časově uspořádané hodnoty práce podle směrného plánu s časově uspořádanou naplánovanou nebo skutečnou prací zdrojů, přidejte pole Práce podle směrného plánu do časově uspořádané části zobrazení Používání zdrojů.

Příklad:    Před třemi měsíci jste vytvořili směrný plán projektu a chcete porovnat práci podle směrného plánu několika zdrojů s aktuálně naplánovanou prací v průběhu času. Analýzu probíhajících úkolů a výkonů k určitému datu provedete přidáním pole Práce podle směrného plánu do časově uspořádané části zobrazení Používání zdrojů.

Poznámky:    Nevytvoříte-li směrný plán projektu, bude pole Práce podle směrného plánu obsahovat nulovou hodnotu. Chcete-li vytvořit směrný plán, přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Sledování, klikněte na příkaz Uložit směrný plán a potom klikněte na přepínač Uložit směrný plán. Aktuální hodnota pole Práce bude zkopírována do odpovídajícího pole Práce podle směrného plánu.

I po vytvoření směrného plánu lze libovolné hodnoty tohoto plánu upravit. Upravené hodnoty směrného plánu však neovlivní výpočet hodnot polí práce podle směrného plánu. Úpravy hodnot celkové práce podle směrného plánu neovlivní ani časově uspořádané hodnoty práce podle směrného plánu, což platí i naopak.

Pole Práce podle směrného plánu (časově uspořádané pole přiřazení)

Typ zadání:    Vypočítané nebo zadané pole

Způsob výpočtu:    Bezprostředně po uložení směrného plánu je celková časově uspořádaná práce pro přiřazení naplánovaná vzhledem k danému okamžiku zkopírována do pole přiřazení Práce podle směrného plánu.

Nejvhodnější použití:    Jestliže chcete porovnat množství časově uspořádané práce podle směrného plánu a množství časově uspořádané naplánované nebo skutečné práce přiřazení, přidejte pole Práce podle směrného plánu do časově uspořádané části zobrazení Používání úkolů nebo Používání Zdrojů.

Příklad:    Před 3 měsíci jste vytvořili směrný plán projektu a chcete porovnat práci podle směrného plánu několika přiřazení s aktuálně naplánovanou prací v průběhu času. Analýzu probíhajících úkolů a výkonů k určitému datu provedete přidáním pole Práce podle směrného plánu do časově uspořádané části zobrazení Používání úkolů.

Poznámky:    Nevytvoříte-li směrný plán projektu, bude pole Práce podle směrného plánu obsahovat nulovou hodnotu. Chcete-li vytvořit směrný plán, přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Sledování, klikněte na příkaz Uložit směrný plán a potom klikněte na přepínač Uložit směrný plán. Aktuální hodnota pole Práce bude zkopírována do odpovídajícího pole Práce podle směrného plánu.

I po vytvoření směrného plánu lze libovolné hodnoty tohoto plánu upravit. Upravené hodnoty směrného plánu však neovlivní výpočet hodnot polí práce podle směrného plánu. Úpravy hodnot celkové práce podle směrného plánu neovlivní ani časově uspořádané hodnoty práce podle směrného plánu, což platí i naopak.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×