Pole Práce

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pole Práce zobrazuje celkové množství času naplánované na úkol pro všechny přiřazené zdroje, celkovou dobu naplánovanou pro daný zdroj na všech přiřazených úkolech nebo celkovou dobu, po kterou je daný zdroj naplánován na úkol. Časově uspořádané verze těchto polí zobrazují hodnoty v průběhu času.

Existuje několik kategorií polí Práce.

Datový typ    Doba trvání

Pole Práce (pole úkolu)

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Způsob výpočtu:    Celkové množství práce na úkolu je aplikací Microsoft Office Project vypočítáno jako součet práce, kterou mají na úkolu vykonat všechny přiřazené zdroje. Tato hodnota vychází z rozsahu přiřazení, počtu přiřazených zdrojů a Jednotky přiřazení všech přiřazených zdrojů. Práce zahrnuje skutečnou práci, zbývající práci a přesčasovou práci.

Nejvhodnější použití:    Chcete-li změnit množství práce potřebné k dokončení úkolu, upravte pole Práce daného úkolu.

Příklad:    Pracovníku Drymlovi bylo na úkol Vypracování návrhu přiřazeno 40 hodin práce. Z toho 8 hodin činí skutečná práce a 32 hodin zbývající práce.

Poznámky:    Pokud do pole Práce u některého úkolu zadáte hodnotu, rozdělí aplikace Project zadanou práci mezi přiřazené zdroje.

Pole Práce (pole zdroje)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu:    Aplikace Microsoft Office Project vypočítá práci zdroje jako součet všech množství práce, která je pro zdroj naplánována u všech přiřazených úkolů.

Nejvhodnější použití:    Přidejte pole Práce do libovolného seznamu zdrojů, pokud chcete zobrazit nebo filtrovat celkové množství práce, která je přiřazena určitému zdroji. Toto pole může být užitečné zejména v případě, že chcete porovnat pracovní vytížení zdrojů nebo odhadnout náklady na zdroj.

Příklad:    Zjistili jste, že pracovník Karásek je neustále přetížen, zatímco pracovník Dryml není pravděpodobně v daném projektu plně využit. Analýzou chcete zjistit, zda je jejich pracovní vytížení opravdu nerovnoměrné a zda tedy nebude třeba přiřazení vyrovnat. Přidáte-li do zobrazení Seznam zdrojů pole Práce, můžete porovnat celkové pracovní vytížení těchto dvou zdrojů.

Pole Práce (pole přiřazení)

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Způsob výpočtu:    Aplikace Microsoft Office Project vypočítá celkovou práci přiřazení na základě rozsahu přiřazení a Jednotky přiřazení pro přiřazený zdroj. Práce zahrnuje skutečnou práci, zbývající práci a přesčasovou práci.

Nejvhodnější použití:    Pokud chcete upravit dobu, po kterou má zdroj na úkolu pracovat, upravte u přiřazení hodnotu v poli Práce. Chcete-li u jednotlivých přiřazení upravit, zobrazit nebo filtrovat údaje o práci, přidejte do zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů pole Práce.

Příklad:    Na úkolu Vypracování návrhu je vykázáno 32 hodin skutečné práce a 8 hodin zbývající práce přiřazené pracovníku Drymlovi. Celková práce přiřazená pracovníku Drymlovi na tomto úkolu představuje 40 hodin.

Poznámky:    Množství práce vypočítané aplikací Project závisí také na přiřazených jednotkách pro přiřazený zdroj. Množství práce je vypočítáno vynásobením rozsahu přiřazení a přiřazených jednotek. Jestliže je například zdroji s přiřazenou jednotkou 100 % přiřazen úkol s jednodenní dobou trvání, činí množství práce 8 hodin. Pokud je tentýž úkol přiřazen zdroji s přiřazenou jednotkou 50 %, činí množství práce 4 hodiny. Jestliže je stejný úkol přiřazen zdroji s přiřazenou jednotkou 200 %, činí množství práce 16 hodin.

Pole Práce (časově uspořádané pole úkolu)

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Způsob výpočtu:    Množství časově uspořádané práce je aplikací Microsoft Office Project vypočítáno jako součet práce, kterou mají na úkolu vykonat všechny přiřazené zdroje. Tato hodnota vychází z rozsahu přiřazení, počtu přiřazených zdrojů a jednotek přiřazení všech přiřazených zdrojů. Práce zahrnuje skutečnou práci, zbývající práci a přesčasovou práci v průběhu času.

Nejvhodnější použití:    Chcete-li zobrazit nebo upravit informace o práci v průběhu času, přidejte do časové osy zobrazení Používání úkolů pole Práce.

Příklad:    Pracovníku Drymlovi bylo na úkol Vypracování návrhu přiřazeno 40 hodin práce. Z toho 8 hodin činí skutečná práce a 32 hodin zbývající práce. V časově uspořádaném poli zjistíte, že tato práce je rozdělena po 10 hodinách na pondělí, úterý, středu a čtvrtek.

Poznámky:    Pokud do pole Práce u některého úkolu zadáte hodnotu, rozdělí aplikace Project zadanou práci mezi přiřazené zdroje.

Pole Práce (časově uspořádané pole zdroje)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu:    Aplikace Microsoft Office Project vypočítá součet veškeré práce naplánované pro zdroj na všech přiřazených úkolech v průběhu času.

Nejvhodnější použití:    Chcete-li zjistit celkové množství práce určitého zdroje na všech přiřazených úkolech v průběhu času, přidejte do časové osy zobrazení Používání zdrojů pole Práce. Toto pole může být užitečné zejména v případě, že chcete porovnat pracovní vytížení jednotlivých zdrojů.

Příklad:    Zjistili jste, že pracovník Karásek je neustále přetížen, zatímco pracovník Dryml není pravděpodobně v daném projektu plně využit. Analýzou chcete zjistit, zda je jejich pracovní vytížení opravdu nerovnoměrné a zda tedy nebude třeba přiřazení vyrovnat. Přidáte-li pole Práce do časové osy zobrazení Používání zdrojů, můžete porovnat pracovní vytížení těchto dvou zdrojů. Zjistíte, že pracovník Karásek má v následujících 2 týdnech naplánováno 12 hodin práce na každý den, zatímco pracovník Dryml pouze 6 hodin.

Pole Práce (časově uspořádané pole přiřazení)

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Způsob výpočtu:    Aplikace Microsoft Office Project vypočítá časově uspořádanou práci na základě rozsahu přiřazení a jednotek přiřazení pro přiřazený zdroj. Práce zahrnuje skutečnou práci, zbývající práci a rovněž přesčasovou práci v průběhu času.

Nejvhodnější použití:    Chcete-li zobrazit nebo upravit informace o práci na určitých přiřazeních v průběhu času (například dny, týdny nebo měsíce), přidejte do časové osy zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů pole Práce.

Příklad:    Na úkolu Vypracování návrhu je vykázáno 32 hodin skutečné práce a 8 hodin zbývající práce přiřazené pracovníku Drymlovi. Celková práce přiřazená pracovníku Drymlovi na tomto úkolu představuje 40 hodin. V časově uspořádaném poli zjistíte, že tato práce je rozdělena po 10 hodinách na pondělí, úterý, středu a čtvrtek.

Poznámky:    Množství práce vypočítané aplikací Project závisí také na přiřazených jednotkách pro přiřazený zdroj. Množství práce je vypočítáno vynásobením rozsahu zdroje a přiřazených jednotek. Jestliže je například zdroji s přiřazenou jednotkou 100 % přiřazen úkol s jednodenní dobou trvání, činí množství práce 8 hodin. Pokud je tentýž úkol přiřazen zdroji s přiřazenou jednotkou 50 %, činí množství práce 4 hodiny. Jestliže je stejný úkol přiřazen zdroji s přiřazenou jednotkou 200 %, činí množství práce 16 hodin.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×