Pole Poznámky

Pole Poznámky obsahuje poznámky, které lze zadat k úkolu, zdroji nebo přiřazení.

Existuje několik kategorií polí Poznámky.

Datový typ:    Pole ve formátu RTF

Pole Poznámky (pole úkolu)

Typ zadání:    Zadané pole

Nejvhodnější použití:    Chcete-li zobrazit poznámky k úkolu, přidejte pole Poznámky do zobrazení úkolů. Po přidání poznámky k úkolu se zobrazí Indikátory poznámky v Pole Indikátory. Pokud zobrazíte text v poli Poznámky nebo přejdete na indikátor poznámky, zobrazí se první část poznámky. Po dvojitém kliknutí na pole Poznámky a následném kliknutí na kartu Poznámky se v dialogovém okně Informace o úkolu zobrazí celý formátovaný text poznámky.

Příklad:    Pracovníky Karáska, Kotase a Drymla jste přiřadili k úkolu Koordinace prodejní výstavy. Máte k dispozici seznam důležitých kontaktů, které mohou pomoci při dokončení tohoto úkolu. Přidejte pole Poznámky do zobrazení Seznam úkolů a zadejte poznámku Předat zdrojům kopii kontaktů prodejní výstavy.

Poznámky:    Poznámky je nevhodnější zadat v dialogovém okně Informace o úkolu. Vyberte požadovaný úkol a klikněte na tlačítko Poznámky k úkolu   Vzhled tlačítka . Zadejte a naformátujte poznámku. Můžete změnit písmo, styl, velikost a barvu textu. V případě potřeby můžete také upravit zarovnání textu, vytvořit seznam s odrážkami a vložit do poznámky Objekt. Poznámky zadané do pole Poznámky v tabulkovém zobrazení jsou zobrazeny bez formátování. Poznámky zadané v dialogovém okně Informace o úkolu jsou zobrazeny s formátováním.

Chcete-li zabránit neúmyslnému odstranění textu nebo ztrátě formátování dlouhé poznámky, neupravujte text v poli Poznámky v tabulkovém zobrazení, ale pouze v dialogovém okně Informace o úkolu.

Poznámky mohou být formátovány a co do velikosti nemají žádné omezení. Do pole Poznámky můžete také vkládat objekty OLE a rastrové obrázky.

Pole Poznámky (pole zdroje)

Typ zadání:    Zadané pole

Nejvhodnější použití:     Pole Poznámky přidejte do zobrazení zdrojů v případě, že chcete zobrazit komentáře ke zdrojům. Po přidání poznámky ke zdroji se v seznamu zdrojů v poli Indikátory zobrazí indikátor poznámky. Pokud zobrazíte text v poli Poznámky nebo přejdete na indikátor poznámky, zobrazí se začátek poznámky. Po dvojitém kliknutí na pole Poznámky a následném kliknutí na kartu Poznámky v dialogovém okně Informace o zdroji se zobrazí úplný formátovaný text poznámky.

Příklad:     Všimli jste si, že pracovník Karásek pravidelně dokončuje úkoly v předstihu před plánem a ve vysoké kvalitě. Do zobrazení Seznam zdrojů přidejte pole Poznámky a zadejte sem tento údaj. Později budete moci poznámky o zdrojích využít při posuzování úspěšnosti projektu nebo plánování ohodnocování zaměstnanců.

Poznámky:     Poznámky ke zdroji je nejvhodnější zadat v dialogovém okně Informace o zdroji. V zobrazení zdrojů vyberte požadovaný zdroj a klikněte na tlačítko Poznámky ke zdroji   Vzhled tlačítka . Zadejte a naformátujte poznámku. Můžete změnit písmo, styl, velikost a barvu textu. V případě potřeby můžete také upravit zarovnání textu, vytvořit seznam s odrážkami a vložit do poznámky objekt OLE. Poznámky zadané do pole Poznámky v seznamu zdrojů jsou zobrazeny bez formátování. Poznámky zadané v dialogovém okně Informace o zdroji jsou zobrazeny s formátováním.

Chcete-li zabránit neúmyslnému odstranění textu nebo ztrátě formátování dlouhé poznámky, neupravujte text v poli Poznámky v tabulkovém zobrazení, ale pouze v dialogovém okně Informace o zdroji.

Poznámky mohou být formátovány a co do velikosti nemají žádné omezení. Do pole Poznámky můžete také vkládat objekty OLE a rastrové obrázky.

Pole Poznámky (pole přiřazení)

Typ zadání:    Zadané pole

Nejvhodnější použití:     Chcete-li zobrazit poznámky k přiřazení, přidejte do tabulkové části zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů pole Poznámky. Po přidání poznámky k přiřazení se v poli Indikátory zobrazí indikátor poznámky. Pokud zobrazíte text v poli Poznámky nebo umístíte ukazatel myši na indikátor poznámky, zobrazí se několik úvodních slov poznámky. Dvojitým kliknutím na pole Poznámky a kliknutím na kartu Poznámky zobrazíte v dialogovém okně Informace o přiřazení celý formátovaný text poznámky.

Příklad:     Pracovník Karásek byl přiřazen k úkolu s názvem Koordinace prodejní výstavy. Máte k dispozici seznam důležitých kontaktů, které mohou pomoci při dokončení tohoto přiřazení. Do zobrazení Používání zdrojů přidejte pole Poznámky a zadejte text poznámky, například „Předat Karáskovi kopii kontaktů prodejní výstavy“.

Poznámky:     Poznámky k přiřazení je nejvhodnější zadat v dialogovém okně Informace o přiřazení. Vyberte přiřazení a klikněte na tlačítko Poznámky k přiřazení   Vzhled tlačítka . Zadejte a naformátujte poznámku. Můžete změnit písmo, styl, velikost a barvu textu. Je také možné změnit zarovnání textu, vytvořit seznam s odrážkami a vložit do poznámky objekt OLE. Poznámky zadané do pole Poznámky v zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů jsou zobrazeny bez formátování. Poznámky zadané v dialogovém okně Informace o přiřazení jsou zobrazeny s formátováním.

Chcete-li zabránit neúmyslnému odstranění textu nebo ztrátě formátování dlouhé poznámky, neupravujte text v poli Poznámky v tabulkovém zobrazení, ale pouze v dialogovém okně Informace o přiřazení.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×