Pole Podadresa hypertextového odkazu

Pole Podadresa hypertextového odkazu obsahuje konkrétní umístění v dokumentu v rámci Hypertextový odkaz přidruženého k úkolu, zdroji nebo přiřazení. Chcete-li přejít na Web v síti Intranet nebo na Web, klikněte na název v poli Podadresa hypertextového odkazu.

Poznámka : Hypertextový odkaz nelze vytvořit u dat uložených v databázi, jako je formát databáze aplikace Microsoft Project (MPD), nebo na serveru Microsoft Office Project Server.

Existuje několik kategorií polí Podadresa hypertextového odkazu.

Datový typ:    Textové pole

Pole Podadresa hypertextového odkazu (pole úkolu)

Typ zadání:    Zadané pole

Nejvhodnější použití:    Chcete-li zobrazit Podadresa hypertextového odkazu přidružené k úkolům nebo na ně přejít, přidejte do zobrazení Seznam úkolů pole Podadresa hypertextového odkazu. Pomocí tohoto pole je možné přejít na dokument umístěný na pevném disku nebo v síti. Podadresa může například odkazovat na určité místo v dokumentu HTML, záložku v dokumentu aplikace Microsoft Office Word, pojmenovanou oblast v sešitu aplikace Microsoft Office Excel nebo snímek v prezentaci aplikace Microsoft Office PowerPoint. Může také odkazovat na úkol, zdroj nebo přiřazení v souboru projektu.

Příklad:    Mnoho úkolů projektu je přiřazeno k poradenským společnostem a střediskům služeb s weby, na kterých jsou uloženy jejich vlastní plány aplikace Microsoft Office Project přidružené k úkolům. Přidáte-li do zobrazení Seznam úkolů pole Podadresa hypertextového odkazu, zobrazí se podadresa udávající umístění informací o projektu (například www.microsoft.com/Bldg_E_Construction.mpp/Gantt!37). Tato podadresa odkazuje na konkrétní web, dále na soubor projektu umístěný na daném webu, na Ganttův diagram a konečně na úkol 37.

Poznámky:    Neupravujte hypertextový odkaz kliknutím na pole Hypertextový odkaz nebo Adresa hypertextového odkazu. Tímto způsobem spustíte webový prohlížeč a přejdete na odkazovaný hypertextový odkaz. Pomocí kláves se šipkami nejprve vyberte požadované pole. Potom klikněte na vstupní řádek nad zobrazením a hypertextový odkaz upravte.

Hypertextový odkaz s umístěním určitého souboru můžete do souboru projektu vložit také kliknutím na příkaz Hypertextový odkaz v nabídce Vložit a následným zadáním potřebných údajů do dialogového okna Vložit hypertextový odkaz.

Pole Podadresa hypertextového odkazu (pole zdroje)

Typ zadání:    Zadané pole

Nejvhodnější použití:    Pole Podadresa hypertextového odkazu přidejte do zobrazení zdrojů v případě, že chcete zobrazit nebo přejít na Podadresa hypertextového odkazu spojené se zdroji. Pomocí tohoto pole lze přejít na dokument umístěný na pevném disku nebo v síti. Podadresa může například odkazovat na určité místo v dokumentu HTML, záložku v dokumentu aplikace Microsoft Office Word, pojmenovanou oblast v sešitu aplikace Microsoft Office Excel nebo na snímek v prezentaci aplikace Microsoft Office PowerPoint. Může také odkazovat na úkol, zdroj či přiřazení v souboru projektu.

Příklad:    Mezi zdroji pracujícími na projektu jsou poradenské společnosti a střediska služeb s weby, na kterých jsou uloženy jejich vlastní plány aplikace Microsoft Office Project přidružené ke zdrojům. Přidáte-li do zobrazení Seznam zdrojů pole Podadresa hypertextového odkazu, zobrazí se podadresa udávající umístění daných informací o projektu (například http://www.microsoft.com/Bldg_E_Construction.mpp/Gantt!37). Tato podadresa odkazuje na web, dále na soubor projektu umístěný na daném webu, na Ganttův diagram a konečně na úkol 37.

Poznámky:    Neupravujte hypertextový odkaz kliknutím na pole Hypertextový odkaz nebo Adresa hypertextového odkazu. Tímto způsobem spustíte webový prohlížeč a přejdete na odkazovaný hypertextový odkaz. Pomocí kláves se šipkami nejprve vyberte požadované pole. Potom klikněte na vstupní řádek nad zobrazením a hypertextový odkaz upravte.

Pole Podadresa hypertextového odkazu (pole přiřazení)

Typ zadání:    Zadané pole

Nejvhodnější použití:    Chcete-li zobrazit Podadresa hypertextového odkazu přidružené k přiřazení nebo na ně přejít, přidejte do tabulkové části zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů pole Podadresa hypertextového odkazu. Pomocí tohoto pole je možné přejít na dokument umístěný na pevném disku nebo v síti. Podadresa může například odkazovat na určité místo v dokumentu HTML, záložku v dokumentu aplikace Microsoft Office Word, pojmenovanou oblast v sešitu aplikace Microsoft Office Excel nebo na snímek v prezentaci aplikace Microsoft Office PowerPoint. Může také odkazovat na úkol, zdroj nebo přiřazení v souboru projektu.

Příklad:    Mezi přiřazenými zdroji jsou poradenské společnosti a střediska služeb s weby, na kterých jsou uloženy jejich vlastní plány aplikace Microsoft Office Project přidružené k přiřazení. Přidáte-li do zobrazení Používání úkolů pole Podadresa hypertextového odkazu, zobrazí se podadresa udávající umístění informací o projektu (například www.microsoft.com/Bldg_E_Construction.mpp/Gantt!37). Tato podadresa odkazuje na web, dále na soubor projektu umístěný na daném webu, na Ganttův diagram a konečně na úkol 37.

Poznámky:    Neupravujte hypertextový odkaz kliknutím na pole Hypertextový odkaz nebo Adresa hypertextového odkazu. Tímto způsobem spustíte webový prohlížeč a přejdete na odkazovaný hypertextový odkaz. Pomocí kláves se šipkami nejprve vyberte požadované pole. Potom klikněte na vstupní řádek nad zobrazením a hypertextový odkaz upravte.

Hypertextový odkaz s umístěním určitého souboru můžete do souboru projektu vložit také kliknutím na příkaz Hypertextový odkaz v nabídce Vložit a následným zadáním potřebných údajů do dialogového okna Vložit hypertextový odkaz.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×