Pole Pevné náklady

Pole úkolů Pevné náklady obsahuje všechny výdaje úkolu, které nebyly vynaloženy na zdroje. Časově uspořádaná verze tohoto pole zobrazuje hodnoty v průběhu času.

Existuje několik kategorií polí Pevné náklady.

Datový typ:    Pole měny

Pole Pevné náklady (pole úkolu)

Typ zadání:    Zadané pole

Popis:    Pole Pevné náklady obsahuje všechny výdaje u úkolu, které nebyly vynaloženy na zdroje.

Nejvhodnější použití:    Chcete-li prohlížet, zadat nebo upravit pevné náklady na úkoly (například poplatky za kurýrní službu nebo cestovní výdaje spojené s úkolem), přidejte pole Pevné náklady do zobrazení úkolů.

Příklad:    Pevné náklady úkolu Vypracování návrhu činí 1 000 Kč na zhotovení kopií dokončeného návrhu. Do seznamu úkolů přidejte pole Pevné náklady a pro daný úkol zadejte hodnotu 1 000 Kč. Při výpočtu celkových nákladů úkolu jsou tyto pevné náklady přičteny k nákladům zdrojů a s nimi nabíhají.

Poznámky:    Ve výchozím nastavení je pole Pevné náklady k dispozici v tabulce Náklady.

Pevné náklady mohou být přidány při zahájení úkolu nebo průběžně rozděleny po dobu trvání úkolu. K tomuto účelu můžete použít pole Nabíhání pevných nákladů, které je ve výchozím nastavení k dispozici v tabulce Náklady.

Pole Pevné náklady (časově uspořádané pole úkolu)

Typ zadání:    Vypočítané pole

Způsob výpočtu:    Zadáte-li pro úkol v seznamu úkolů pevné náklady, vloží aplikace Microsoft Office Project pevné náklady do časově uspořádané části zobrazení Používání úkolů podle vámi vybrané metody nabíhání nákladů. To znamená, že pokud zadáte pevné náklady s nabíháním na začátku nebo na konci úkolu, vloží aplikace Project celkovou hodnotu pevných nákladů v časovém okamžiku představujícím začátek nebo konec daného úkolu. Jestliže zadáte průběžné nabíhání pevných nákladů, rozdělí aplikace Project náklady rovnoměrně na celou dobu trvání daného úkolu.

Nejvhodnější použití:    Pole Pevné náklady přidejte do časové osy zobrazení Používání úkolů v případě, že chcete zobrazit pevné náklady úkolů.

Příklad:    Úkol Vedení schůzek s klienty má dobu trvání 5 dnů a pevné náklady na cestovní výdaje činí 4 000 Kč. V tabulce Náklady zadejte do pole Pevné náklady pro tento úkol částku 4 000 Kč a v poli Nabíhání pevných nákladů určete, že tyto náklady budou nabíhat průběžně. Do tabulkové části zobrazení Používání úkolů přidejte pole Pevné náklady. Aplikace Project rozdělí částku průběžně nabíhajících cestovních výdajů ve výši 4 000 Kč na dobu 5 dnů trvání úkolu, takže na každý z těchto pěti dnů připadne částka 800 Kč. Pokud byste v poli Nabíhání pevných nákladů vybrali položku Na začátku nebo Na konci, zjistili byste v zobrazení Používání úkolů hodnotu naběhnutí pevných nákladů buď na začátku nebo na konci daného časového období.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×