Pole Pesimistické datum zahájení (pole úkolu)

Datový typ:     Pole kalendářního data

Typ zadání     Vypočítané nebo zadané pole

Popis.     Pole Pesimistické datum zahájení obsahuje datum představující datum zahájení, které připadá v úvahu v nejhorším případě. Toto datum můžete zadat jako část výpočtu analýzy PERT, která spočítá vážený průměr očekávaných, pesimistických a optimistických dat a dob trvání. Toto pole je dostupné pouze tabulce PA Pesimistický případ*** nebo v zobrazení PA Pesimistický Ganttův diagram.

Způsob výpočtu.     Po vytvoření úkolu obsahuje pole Pesimistické datum zahájení hodnotu NA. Po zadání pesimistické doby trvání a pesimistického data dokončení a po kliknutí na tlačítko Vypočítat analýzu PERT Button image na panelu nástrojů Analýza PERT bude pro daný úkol spočítáno pesimistické datum zhájení, které bude umístěno do příslušného pole.

Nejvhodnější použití.     Pole Pesimistické datum zahájení v tabulce PA Pesimistický případ*** nebo v zobrazení Pesimistický Ganttův diagram pro odhad pravděpodobností dat úkolů. Ve výchozím nastavení nechá analýza PERT největší váhu (4) očekávaným informacím a nejmenší váhu (1) pesimistickým a optimistickým informacím.

Příklad.     Máte několik kritických úkolů pro které chcete zobrazit nejlepší, nejhorší a očekávaná data zahájení. Pro tyto úkoly zadáte očekávaná data dokončení a doby trvání a optimistická a pesimistická data dokončení a doby trvání a poté spustíte výpočet analýzy PERT.

Poznámky.     Změnou váhy přiřazené ke každé ze tří odhadovaných dob trvání aplikací Microsoft Office Project můžete zpřesnit odhad pravděpodobnosti. Pro změnu váhy klikněte na tlačítko Váhy analýzy PERT*** Vzhled tlačítka na panelu nástrojů Analýza PERT a poté změňte výchozí nastavení.

Pole Pesimistické datum zahájení používá výchozí pole data zahájení Zahájení3.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×