Pole Předpokládané zahájení podle směrného plánu 0 – 10

Při nastavení Směrný plán zkopíruje aplikace Microsoft Project data plánovaného zahájení úkolu nebo přiřazení a uloží je do polí Předpokládané zahájení podle směrného plánu (Předpokládané zahájení podle směrného plánu a Předpokládané zahájení podle směrného plánu 1 až Předpokládané zahájení podle směrného plánu 10). Tento postup je použit pro úkoly naplánované ručně i automaticky. V případě ručně naplánovaný úkol se tyto hodnoty mohou lišit od hodnot uložených v polích Zahájení podle směrného plánu. V případě automaticky naplánovaný úkol jsou hodnoty v polích Zahájení podle směrného plánu a Předpokládané zahájení podle směrného plánu shodné.

Pole Předpokládané zahájení podle směrného plánu obsahuje naplánovaná data zahájení úkolů nebo přiřazení uložená v prvním zadaném směrném plánu. Stejně tak pole Předpokládané zahájení podle směrného plánu 1 až Předpokládané zahájení podle směrného plánu 10 obsahují plánovaná data zahájení pro směrný plán 1 až směrný plán 10.

Existují dvě kategorie polí Předpokládané zahájení podle směrného plánu 0 – 10.

Datový typ: Pole kalendářního data

Předpokládané zahájení podle směrného plánu 0 – 10 (pole úkolu)

Typ položky:    Vypočítané nebo zadané pole

Způsob výpočtu:    Po nastavení směrného plánu je datum v poli Plánované zahájení úkolu zkopírováno do odpovídajícího pole úkolu Předpokládané zahájení podle směrného plánu.

Použité pole Předpokládané zahájení podle směrného plánu (Předpokládané zahájení podle směrného plánu, Předpokládané zahájení podle směrného plánu 1 atd.) odpovídá uloženému směrnému plánu (Směrný plán, Směrný plán 1 atd.).

Nejvhodnější použití:    Pokud jste nastavili alespoň jeden směrný plán a chcete porovnat data předpokládaného zahájení podle směrného plánu s naplánovanými nebo skutečnými daty zahájení úkolů, přidejte do zobrazení úkolů jedno nebo několik polí Předpokládané zahájení podle směrného plánu. Můžete také použít více směrných plánů a porovnat data zahájení podle směrného plánu zadaná v různých fázích projektu.

Příklad:    Projekt zahrnuje několik ručně a automaticky naplánovaných úkolů a u některých ručně naplánovaných úkolů jsou neúplné informace o plánu. Na začátku projektu před dvěma měsíci jste do pole Směrný plán zadali směrný plán projektu. Před měsícem se rozsah projektu změnil a zadali jste druhý směrný plán do pole Směrný plán 1. Od té doby jste provedli další úpravy a uložili jste třetí směrný plán do pole Směrný plán 2. Nyní chcete porovnat a analyzovat tyto tři sady dat předpokládaného zahájení podle směrného plánu a zobrazit výpočty pro data zahájení nezávisle na datech zahájení zadaných pro ručně naplánované úkoly. Postupujte tak, že do zobrazení Seznam úkolů přidáte pole Předpokládané zahájení podle směrného plánu, Předpokládané zahájení podle směrného plánu 1 a Předpokládané zahájení podle směrného plánu 2.

Poznámky:    Pole Předpokládané zahájení podle směrného plánu obsahují hodnotu NEDEF, dokud neuložíte odpovídající směrný plán, což je možné provést kdykoli během projektu. Směrný plán zadáte na kartě Projekt ve skupině Plán kliknutím na možnost Nastavit směrný plán. V dialogovém okně klikněte na položku Nastavit směrný plán. Vyberte požadovaný směrný plán – Směrný plán nebo Směrný plán 1 až Směrný plán 10. Po zadání směrného plánu jsou zkopírována všechna aktuálně naplánovaná pole úkolů do odpovídajících polí směrného plánu.

Předpokládané zahájení podle směrného plánu 0 – 10 (pole přiřazení)

Typ položky:    Vypočítané nebo zadané pole

Způsob výpočtu:    Po nastavení směrného plánu je datum v poli Plánované zahájení úkolu pro přiřazení zkopírováno do odpovídajícího pole Přiřazení Předpokládané zahájení podle směrného plánu.

Použité pole Předpokládané zahájení podle směrného plánu (Předpokládané zahájení podle směrného plánu, Předpokládané zahájení podle směrného plánu 1 atd.) odpovídá uloženému směrnému plánu (Směrný plán, Směrný plán 1 atd.).

Nejvhodnější použití:    Pokud jste uložili alespoň jeden směrný plán a chcete porovnat data předpokládaného zahájení podle směrného plánu s naplánovanými nebo skutečnými daty zahájení pro přiřazení, přidejte jedno nebo několik polí Předpokládané zahájení podle směrného plánu do zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů. Pokud uložíte více směrných plánů, můžete také porovnat data předpokládaného zahájení podle směrného plánu uložená v různých fázích projektu.

Příklad:    Projekt zahrnuje několik ručně a automaticky naplánovaných úkolů a u některých ručně naplánovaných úkolů jsou neúplné informace o plánu. Při zahájení projektu před dvěma měsíci jste uložili směrný plán projektu. Před měsícem se změnil rozsah projektu a byl uložen druhý směrný plán označený jako Směrný plán 1. Od té doby jste provedli další úpravy a uložili jste třetí směrný plán do pole Směrný plán 2. Nyní chcete porovnat a analyzovat tři sady dat předpokládaného zahájení podle směrného plánu nezávisle na datech zahájení zadaných pro ručně naplánované úkoly a v kontextu zdrojů a jejich přiřazení. Postupujte tak, že do zobrazení Používání zdrojů přidáte pole Předpokládané zahájení podle směrného plánu, Předpokládané zahájení podle směrného plánu 1 a Předpokládané zahájení podle směrného plánu 2. Data předpokládaného zahájení podle směrného plánu pro přiřazení se zobrazí s poli přiřazení pod jednotlivými názvy zdrojů.

Poznámky:    Pole Předpokládané zahájení podle směrného plánu obsahují hodnotu NEDEF, dokud neuložíte odpovídající směrný plán, což je možné provést kdykoli během projektu. Směrný plán zadáte na kartě Projekt ve skupině Plán kliknutím na možnost Nastavit směrný plán. V dialogovém okně klikněte na položku Nastavit směrný plán. Vyberte požadovaný směrný plán – Směrný plán nebo Směrný plán 1 až Směrný plán 10. Po zadání směrného plánu jsou zkopírována všechna aktuálně naplánovaná pole úkolů do odpovídajících polí směrného plánu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×