Pole Příznak1–20

Pomocí polí Příznak1 až Příznak20 můžete úkol, zdroj či přiřazení označit pro další činnost nebo jej určitým způsobem identifikovat. Chcete-li zdroj označit, klikněte v poli Příznak na položku Ano. Pokud nechcete zdroj označit, klikněte na položku Ne. Ve výchozím nastavení jsou všechna pole příznaků nastavena na hodnotu Ne.

Existuje několik kategorií polí Příznak1–20.

Datový typ:    Pole typu Ano/Ne

Pole Příznak1–20 (pole úkolů)

Typ zadání:    Vypočítané nebo zadané pole

Nejvhodnější použití:    Vlastní pole Příznak můžete použít v situacích, kdy chcete k informacím o úkolu přidat údaje typu Ano/Ne. Chcete-li určité úkoly označit pro účely zobrazení, filtrování, formátování nebo úprav, přidejte do seznamu úkolů pole Příznak. U zvláštních úkolů můžete pole Příznak použít k formátování vlastních pruhů Ganttova diagramu.

Příklad:    U určitých úkolů potřebujete sledovat zvláštní účetní informace. Přidejte pole Příznak a klikněte na položku Ano v poli u každého úkolu, u kterého chcete informace sledovat. Pomocí filtru pro pole Příznak pak zobrazte pouze úkoly označené hodnotou Ano.

Poznámky:    Pro pole Příznak lze definovat seznam hodnot, vzorce a grafické indikátory. Po zadání vzorce bude pole k dispozici jen pro čtení. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Vlastní nastavení a klikněte na příkaz Pole.

Vytvořená vlastní pole můžete kopírovat do souborů jiných projektů. Je také možné odstranit libovolné vlastní atributy, které jste vlastnímu poli přiřadili. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Organizátor a potom klikněte na kartu Pole.

Pole Příznak1–20 (pole zdrojů)

Typ zadání:    Vypočítané nebo zadané pole

Nejvhodnější použití:    Vlastní pole Příznak můžete použít v situacích, kdy chcete k informacím o zdrojích přidat údaje typu Ano/Ne. Chcete-li pro účely zobrazení, filtrování, formátování nebo úpravy označit určité zdroje, přidejte do seznamu zdrojů vlastní pole Příznak.

Příklad:    Chcete zobrazit smluvní zdroje, které se nacházejí v různých skupinách. Můžete přidat vlastní pole Příznak a kliknout v poli na položku Ano pro každého dodavatele. Potom můžete pro toto pole použít filtr a zobrazit pouze zdroje označené hodnotou Ano.

Poznámky:    V poli Příznak můžete definovat seznamy hodnot, vzorce a grafické indikátory. Po zadání vzorce bude pole přístupné jen pro čtení. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Vlastní nastavení a potom klikněte na příkaz Pole. Toto dialogové okno Vlastní nastavení polí lze použít také k přejmenování pole Příznak tak, aby vyjadřovalo typ nastavených údajů, nebo k odstranění libovolných vlastních atributů, které jste k vlastnímu poli přiřadili.

Vytvořená vlastní pole můžete kopírovat do souborů jiných projektů. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Organizátor a potom klikněte na kartu Pole.

Pole Příznak1–20 (pole přiřazení)

Typ zadání:    Zadané pole

Nejvhodnější použití:    Vlastní pole Příznak můžete použít v situacích, kdy chcete přidat k informacím o přiřazení údaje typu Ano/Ne. Chcete-li označit některá přiřazení za účelem prohlížení, filtrování, formátování nebo úprav, přidejte pole Příznak do tabulkové části zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů.

Příklad:    Chcete přezkoumat přiřazení dodavatelů. Můžete přidat vlastní pole Příznak a u jednotlivých přiřazení dodavatelů kliknout v poli na položku Ano. Na základě tohoto pole lze poté vytvořit filtr a zobrazit pouze přiřazení označená příznakem Ano.

Poznámky:    Pro pole Příznak lze definovat seznam hodnot, vzorce a grafické indikátory. Po zadání vzorce bude pole k dispozici jen pro čtení. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Vlastní nastavení a klikněte na příkaz Pole.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×