Pole Přetížený

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pole Přetížený označuje, zda je některý ze zdrojů přiřazen k většímu množství práce na úkolu nebo zda je zdroj přiřazen k provádění většího množství práce na všech přiřazených úkolech, než lze vykonat v rámci běžné pracovní doby.

Existuje několik kategorií polí Přetížený.

Datový typ    Ano/Ne

Pole Přetížený (pole úkolu)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu.    Pokud úkol má přetížený přiřazení, toto pole obsahovat hodnotu Ano. Úkol je přetížený, pokud všech přiřazených zdrojů přiřazen k více práce na úkolu, než lze provést během normální pracovní doby.

Nejvhodnější použití:    Pole Přetížený přidejte do zobrazení úkolů v případě, že chcete zobrazit nebo filtrovat úkoly, které mají na daném úkolu více práce, než mohou přiřazené zdroje v přiděleném čase a v rámci normální pracovní kapacity vykonat. Tento problém je dále možné řešit přiřazením dalších zdrojů nebo přidáním přesčasových hodin.

Příklad:    Úkol Příprava návrhu je přiřazen pracovníkům Karáskovi, Drymlovi a Kotasovi. Pracovníku Drymlovi je přiřazeno 10  hodin práce, která má být vykonána za jeden den. Jeho normální pracovní den však trvá 8  hodin. Protože je tento pracovník na tomto přiřazení přetížen, je přetížen i daný úkol. Pole Přetížený bude obsahovat hodnotu Ano.

Poznámky:    Přetížení konkrétního zdroje je možné zjistit také pomocí zobrazení Diagram zdrojů.

Pole Přetížený (pole zdroje)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu:    Pokud je zdroj přetížený, bude pole Přetížený obsahovat hodnotu Ano. Zdroj je přetížený v případě, kdy mu bylo na všech přiřazených úkolech naplánováno více práce, než je během normální pracovní doby možné vykonat. Pracovní doba zdroje je určena kalendářem zdroje a nastavením dostupnosti v dialogovém okně Informace o zdroji.

Nejvhodnější použití:    Chcete-li vytvořit přehled zdrojů nebo filtrovat zdroje, které mají přiřazeno více práce, než je možné v přiděleném čase vykonat, přidejte pole Přetížený do seznamu zdrojů. Tento problém je dále možné řešit opětovným přiřazením úkolů, vyrovnáním zdrojů, přiřazením dalších zdrojů nebo přidáním přesčasových hodin.

Příklad:    Některým zdrojům bylo přiřazeno na všech přidělených úkolech příliš mnoho práce. Tyto zdroje je možné filtrovat a zobrazit pomocí pole Přetížený.

Poznámky:    Přetížení konkrétního zdroje je možné zjistit také pomocí zobrazení Diagram zdrojů.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×