Pole Přetížení

Časově uspořádané pole Přetížení obsahuje množství přetížené Práce pro všechny zdroje přiřazené k úkolu, celkové množství přetížené práce pro zdroj u všech přiřazených úkolů nebo množství přetížené práce pro zdroj u přiřazení. Tato časově uspořádaná pole zobrazují hodnoty v průběhu času.

Existuje několik kategorií polí Přetížení.

Datový typ:    Pole doby trvání

Pole Přetížení (časově uspořádané pole úkolu)

Typ zadání:    Vypočítané pole

Způsob výpočtu:    Hodnota pole Přetížení je u úkolů vypočítána jako součet všech přetížení všech zdrojů přiřazených k danému úkolu. Tento výpočet vychází z množství přiřazené práce a pracovní kapacity, která je založena na údajích vKalendář zdroje a dostupnosti zdroje (dat a jednotek) uvedené v dialogovém okně Informace o zdroji.

Nejvhodnější použití:    Chcete-li zjistit množství práce představující přetížení u všech přiřazení na daném úkolu za jednotlivá časová období, přidejte pole Přetížení do časově uspořádané části zobrazení Používání úkolů.

Příklad:    Máte obavy, aby zdroje přiřazené k úkolu Vypracování návrhu nebyly přetíženy. Přidejte pole Přetížení do časově uspořádané části zobrazení Používání úkolů. Zjistíte, že přiřazené zdroje budou na tomto úkolu přetíženy 4 hodiny denně po následující 4 dny.

Pole Přetížení (časově uspořádané pole zdroje)

Typ zadání:    Vypočítané pole

Způsob výpočtu:    Aplikace Microsoft Office Project vypočítá hodnotu pole Přetížení na základě celkového množství práce přiřazené zdroji a pracovní kapacity, která je určena pomocí kalendáře zdroje a údajů o jeho dostupnosti (dat a jednotek), zobrazených v dialogovém okně Informace o zdroji.

Nejvhodnější použití:    Chcete-li zjistit množství práce způsobující přetížení zdroje obecně a všech jeho přiřazení za jednotlivá časová období, přidejte do časově uspořádané části zobrazení Používání zdrojů pole Přetížení.

Příklad:    Pracovník Karásek tvrdí, že v plánovaném období má být vykonáno nadměrné množství práce. Chcete-li zkontrolovat podrobnosti a nalézt řešení, přidejte pole Přetížení do časově uspořádané části zobrazení Používání zdrojů. Zjistíte, že pracovník Karásek je opravdu v příštích 2 týdnech přetížen o 2 hodiny denně.

Pole Přetížení (časově uspořádané pole přiřazení)

Typ zadání:    Vypočítané pole

Způsob výpočtu:    Aplikace Microsoft Office Project vypočítá hodnotu pole Přetížení na základě množství přiřazené práce a pracovní kapacity, která je založena na informacích v kalendáři zdrojů a dostupnosti zdrojů (dat a jednotek) zobrazených v dialogovém okně Informace o zdroji.

Nejvhodnější použití:    Chcete-li zjistit množství práce určitého přiřazení představující přetížení za jednotlivá časová období, přidejte pole Přetížení do časově uspořádané části zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů.

Příklad:    Pracovníku Karáskovi byla na úkol Odhad vývoje naplánována práce 10 hodin denně. Podle kalendáře zdrojů je normální pracovní kapacita pracovníka Karáska 8 hodin denně. Do časově uspořádané části zobrazení Používání zdrojů přidejte pole Přetížení. Zobrazené údaje znázorňují, že během následujících 5 dnů představuje přetížení pracovníka Karáska na tomto úkolu 2 hodiny denně.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×