Pole Optimistická doba trvání (pole úkolu)

Datový typ:     Pole doby trvání

Typ zadání     Vypočítané nebo zadané pole

Popis.     Pole Optimistická doba trvání obsahuje nejlepší možné celkové množství aktivní pracovní doby pro daný úkol, jinými slovy množství času od optimistického data zahájení po optimistické datum dokončení úkolu. Optimistickou dobu trvání lze zadat jako součást výpočtu analýzy PERT, která používá vážený průměr očekávaných, pesimistických a optimistických dob trvání, nebo je možné nechat výpočet na aplikaci Microsoft Office Project. Toto pole je dostupné pouze v tabulce PA Optimistický případ nebo v zobrazení PA Optimistický Ganttův diagram.

Způsob výpočtu.     Po vytvoření úkolu obsahuje pole Optimistická doba trvání hodnotu NA. Po zadání optimistických dat zahájení a dokončení a po kliknutí na tlačítko Vypočítat analýzu PERT Button image na panelu nástrojů Analýza PERT bude spočítána nejlepší možná doba trvání a bude umístěna do pole Doba trvání.

Nejvhodnější použití.     Pole Optimistická doba trvání v tabulce PA Optimistický případ*** nebo v zobrazení Optimistický Ganttův diagram pro odhad pravděpodobností dat úkolů. Ve výchozím nastavení nechá analýza PERT největší váhu (4) očekávaným informacím a nejmenší váhu (1) pesimistickým a optimistickým informacím.

Příklad.     Máte několik kritických úkolů pro které chcete zobrazit nejlepší, nejhorší a očekávanou dobu trvání. Pro tyto úkoly zadáte očekávaná data zahájení a dokončení a optimistická a pesimistická data zahájení a dokončení a poté spustíte výpočet analýzy PERT.

Poznámky.     Změnou váhy přiřazené ke každé ze tří odhadovaných dob trvání aplikací Project můžete zpřesnit odhad pravděpodobnosti. Pro změnu váhy klikněte na tlačítko Váhy analýzy PERT*** Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Analýza PERT a poté změňte výchozí nastavení.

Pole Optimistická doba trvání používá vlastní pole doby trvání Doba trvání1.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×