Pole Optimistické datum zahájení (pole úkolu)

Datový typ:     Pole kalendářního data

Typ zadání     Vypočítané nebo zadané pole

Popis.     Pole Optimistické datum zahájení obsahuje datum představující datum zahájení, které připadá v úvahu v nejlepším případě. Toto datum můžete zadat jako část výpočtu analýzy PERT, která spočítá vážený průměr očekávaných, pesimistických a optimistických dat a dob trvání. Toto pole je dostupné pouze tabulce PA Optimistický případ*** nebo v zobrazení PA Optimistický Ganttův diagram.

Způsob výpočtu.     Po vytvoření úkolu obsahuje pole Optimistické datum zahájení hodnotu NA. Po zadání optimistické doby trvání a optimstického data dokončení a po kliknutí na tlačítko Vypočítat analýzu PERT Button image na panelu nástrojů Analýza PERT bude pro daný úkol spočítáno optimistické datum zhájení, které bude umístěno do příslušného pole.

Nejvhodnější použití.     Pole Optimistické datum zahájení v tabulce PA Optimistický případ*** nebo v zobrazení Optimistický Ganttův diagram pro odhad pravděpodobností dat úkolů. Ve výchozím nastavení nechá analýza PERT největší váhu (4) očekávaným informacím a nejmenší váhu (1) pesimistickým a optimistickým informacím.

Příklad.     Máte několik kritických úkolů pro které chcete zobrazit nejlepší, nejhorší a očekávaná data zahájení. Pro tyto úkoly zadáte očekávaná data dokončení a doby trvání a optimistická a pesimistická data dokončení a doby trvání a poté spustíte výpočet analýzy PERT.

Poznámky.     Změnou váhy přiřazené ke každé ze tří odhadovaných dob trvání aplikací Microsoft Office Project můžete zpřesnit odhad pravděpodobnosti. Pro změnu váhy klikněte na tlačítko Váhy analýzy PERT*** Vzhled tlačítka na panelu nástrojů Analýza PERT a poté změňte výchozí nastavení.

Pole Optimistické datum zahájení používá výchozí pole data zahájení Zahájení1.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×