Pole Odchylka zahájení

Pole Odchylka zahájení obsahuje dobu představující rozdíl mezi datem zahájení úkolu nebo přiřazení podle směrného plánu a aktuálně plánovaným datem zahájení.

Existuje několik kategorií polí Odchylka zahájení.

Datový typ:    Pole doby trvání

Pole Odchylka zahájení (pole úkolu)

Typ zadání:    Vypočítané pole

Způsob výpočtu:    Pole Odchylka zahájení obsahuje hodnotu 0 dnů, dokud nevznikne odchylka plánovaného data zahájení od data zahájení podle směrného plánu. Aplikace Microsoft Office Project poté odchylku zahájení vypočítá následujícím způsobem:

Odchylka zahájení = Zahájení - Zahájení podle směrného plánu

Nejvhodnější použití:    Pole Odchylka zahájení přidejte do zobrazení úkolů v případě, že chcete sledovat, zda úkoly začínají v souladu s plánovanými daty zahájení, jsou v předstihu nebo zaostávají.

Příklad:    Před třemi měsíci jste vytvořili Směrný plán projektu a nyní chcete zjistit odchylky zahájení u úkolů. Analýzu průběhu úkolu k aktuálnímu datu provedete přidáním pole Odchylka zahájení do zobrazení Seznam úkolů.

Poznámky:    Pokud je odchylka zahájení představována záporným číslem, je zahájení tohoto úkolu plánováno dříve, než bylo naplánováno původně (podle směrného plánu). Jestliže je hodnota odchylky zahájení kladné číslo, bude úkol zahájen později, než bylo plánováno. Je-li odchylka zahájení nulová, bude úkol zahájen přesně podle plánu.

Pokud chcete vytvořit směrný plán, přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Sledování, klikněte na příkaz Uložit směrný plán a potom klikněte na přepínač Uložit směrný plán. Tímto způsobem zkopírujete aktuální hodnotu v poli Zahájení (představující plánované datum zahájení) do odpovídajícího pole Zahájení podle směrného plánu.

Jestliže chcete zjistit odchylku zahájení zobrazenou graficky pomocí pruhů Ganttova diagramu, můžete použít zobrazení Sledovací Ganttův diagram. Ve výchozím nastavení je pole Odchylka zahájení obsaženo také v tabulce Odchylka.

Pole Odchylka zahájení (pole přiřazení)

Typ zadání:    Vypočítané pole

Způsob výpočtu:    Pole Odchylka zahájení obsahuje hodnotu 0 dnů, dokud nevznikne odchylka plánovaného data zahájení od data zahájení podle směrného plánu. Aplikace Microsoft Office Project poté odchylku zahájení vypočítá následujícím způsobem:

Odchylka zahájení = Zahájení - Zahájení podle směrného plánu

Nejvhodnější použití:    Pokud chcete zjistit, zda přiřazení začínají podle plánovaných dat zahájení, jsou v předstihu nebo zaostávají, přidejte pole Odchylka zahájení do zobrazení Používání úkolů.

Příklad:    Před třemi měsíci jste vytvořili směrný plán projektu a nyní chcete zjistit odchylky zahájení u přiřazení. Analýzu průběhu přiřazení a výkonu k určitému datu provedete přidáním pole Odchylka zahájení do zobrazení Používání úkolů.

Poznámky:    Jestliže odchylku zahájení představuje záporné číslo, je zahájení tohoto přiřazení plánováno dříve, než bylo původně naplánováno ve směrném plánu. Pokud je hodnota odchylky zahájení kladné číslo, bude přiřazení zahájeno později, než bylo plánováno. Je-li odchylka zahájení nulová, bude přiřazení zahájeno přesně podle plánu.

Pokud chcete vytvořit směrný plán, přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Sledování, klikněte na příkaz Uložit směrný plán a potom klikněte na přepínač Uložit směrný plán. Tímto způsobem zkopírujete aktuální hodnotu v poli Zahájení (představující plánované datum zahájení) do odpovídajícího pole Zahájení podle směrného plánu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×