Pole Odchylka práce

Pole Odchylka práce obsahuje hodnotu označující rozdíl mezi prací podle Směrný plán úkolu, zdroje nebo přiřazení a aktuálně naplánovanou prací.

Existuje několik kategorií polí Odchylka práce.

Datový typ:    Pole doby trvání

Pole Odchylka práce (pole úkolu)

Typ zadání:    Vypočítané pole

Způsob výpočtu:    Pokud se množství práce neodlišuje od množství práce ve směrném plánu (které je uvedeno v poli Práce podle směrného plánu), obsahuje pole Odchylka práce nulovou hodnotu. Aplikace Microsoft Office Project pak vypočítá odchylku práce následujícím způsobem:

Odchylka práce = Práce - Práce podle směrného plánu

Nejvhodnější použití:    Pole Odchylka práce přidejte do zobrazení úkolů v případě, že chcete zjistit, zda je odhadnuté množství práce na úkolu v souladu s původními plány.

Příklad:    Před třemi měsíci jste vytvořili směrný plán projektu a nyní chcete pro jednotlivé úkoly zjistit odchylky práce. Analýzu průběhu a plnění úkolu do aktuálního data provedete přidáním pole Odchylka práce do zobrazení Seznam úkolů.

Poznámky:    Pokud pole Odchylka práce obsahuje zápornou hodnotu, je pro úkol naplánováno méně práce, než bylo podle směrného plánu plánováno původně. Jestliže pole Odchylka práce obsahuje kladnou hodnotu, je pro úkol naplánováno více práce, než bylo plánováno původně. Obsahuje-li pole Odchylka práce nulovou hodnotu, je plánované množství práce shodné s původně naplánovaným množstvím.

Chcete-li vytvořit směrný plán, přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Sledování, klikněte na příkaz Uložit směrný plán a potom klikněte na přepínač Uložit směrný plán. Aktuální hodnota pole Práce bude zkopírována do odpovídajícího pole Práce podle směrného plánu.

Pokud se množství práce neodlišuje od množství práce ve směrném plánu (které je uvedeno v poli Práce podle směrného plánu), obsahuje pole Odchylka práce nulovou hodnotu.

Pole Odchylka práce (pole zdroje)

Typ zadání:    Vypočítané pole

Způsob výpočtu:    Pokud se množství práce neodlišuje od množství práce ve směrném plánu (které je uvedeno v poli Práce podle směrného plánu), obsahuje pole Odchylka práce nulovou hodnotu. Aplikace Microsoft Office Project pak vypočítá odchylku práce následujícím způsobem:

Odchylka práce = Práce - Práce podle směrného plánu

Nejvhodnější použití:    Pokud chcete zjistit, zda je odhadnuté množství práce zdrojů v souladu s původními plány, přidejte do seznamu zdrojů pole Odchylka práce.

Příklad:    Před třemi měsíci jste nastavili směrný plán projektu a nyní chcete pro jednotlivé zdroje zjistit odchylky práce. Analýzu průběhu a výkonu zdroje do aktuálního data provedete přidáním pole Odchylka práce do zobrazení Seznam zdrojů.

Poznámky:    Pokud pole Odchylka práce obsahuje zápornou hodnotu, je pro zdroj naplánováno méně práce, než bylo původně naplánováno podle směrného plánu. Jestliže pole Odchylka práce obsahuje kladnou hodnotu, je pro zdroj naplánováno více práce, než bylo původně plánováno. Obsahuje-li pole Odchylka práce nulovou hodnotu, je plánované množství práce shodné s původně naplánovaným množstvím.

Chcete-li vytvořit směrný plán, přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Sledování, klikněte na příkaz Uložit směrný plán a potom klikněte na přepínač Uložit směrný plán. Aktuální hodnota pole Práce bude zkopírována do odpovídajícího pole Práce podle směrného plánu.

Pokud se množství práce neodlišuje od množství práce ve směrném plánu (které je uvedeno v poli Práce podle směrného plánu), obsahuje pole Odchylka práce nulovou hodnotu.

Pole Odchylka práce (pole přiřazení)

Typ zadání:    Vypočítané pole

Způsob výpočtu:    Pokud se množství práce neodlišuje od množství práce ve směrném plánu (které je uvedeno v poli Práce podle směrného plánu), obsahuje pole Odchylka práce nulovou hodnotu. Aplikace Microsoft Office Project pak vypočítá odchylku práce následujícím způsobem:

Odchylka práce = Práce - Práce podle směrného plánu

Nejvhodnější použití:    Pokud chcete zjistit, zda je odhadnuté množství práce daného přiřazení v souladu s původními plány, přidejte do zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů pole Odchylka práce.

Příklad:    Před třemi měsíci jste nastavili směrný plán projektu a nyní chcete pro jednotlivá přiřazení zjistit odchylky práce. Analýzu průběhu a výkonu přiřazení do aktuálního data provedete přidáním pole Odchylka práce do zobrazení Používání úkolů.

Poznámky:    Pokud pole Odchylka práce obsahuje zápornou hodnotu, je pro přiřazení naplánováno méně práce, než bylo podle směrného plánu původně plánováno. Jestliže pole Odchylka práce obsahuje kladnou hodnotu, je pro přiřazení naplánováno více práce, než bylo původně plánováno. Obsahuje-li pole Odchylka práce nulovou hodnotu, je plánované množství práce shodné s původně naplánovaným množstvím.

Chcete-li vytvořit směrný plán, přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Sledování, klikněte na příkaz Uložit směrný plán a potom klikněte na přepínač Uložit směrný plán. Aktuální hodnota pole Práce bude zkopírována do odpovídajícího pole Práce podle směrného plánu.

Pokud se množství práce neodlišuje od množství práce podle směrném plánu (které je uvedeno v poli Práce podle směrného plánu), obsahuje pole Odchylka práce nulovou hodnotu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×