Pole Odchylka nákladů

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pole přiřazení Odchylka nákladů zobrazují rozdíl mezi Náklady podle směrného plánu a Celkové náklady na úkol, zdroj nebo přiřazení. Celkové náklady představují aktuální odhad nákladů založený na skutečných a zbývajících nákladech.

Existuje několik kategorií polí Odchylka nákladů.

Datový typ:    Měna

Odchylka nákladů (pole úkolu)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu    Aplikace Microsoft Office Project vypočítá odchylku nákladů následujícím způsobem:

Odchylka nákladů = Náklady - Náklady podle směrného plánu

Vhodné využití    Chcete-li zjistit, zda jsou náklady na úkol vyšší, nižší nebo shodné s rozpočtem, přidejte pole Odchylka nákladů do seznamu zdrojů. V průběhu projektu slouží toto pole k vyhodnocení dosavadního plnění rozpočtu. Na konci projektu můžete toto pole použít k analýze nákladů a plánování budoucích projektů.

Příklad    Náklady úkolu podle směrného plánu činí 5 000 Kč, protože jste původně předpokládali, že na dokončení bude potřeba zdroj se sazbou 500 Kč za hodinu po dobu 10 hodin. Pokud zdroj na dokončení úkolu využije pouze 5 hodin a náklady podle směrného plánu činí 5 000 Kč, budou náklady aktualizovány na hodnotu 2 500 Kč. Proto se zobrazí odchylka nákladů ve výši - 2 500 Kč. Tato odchylka označuje, že aktuální stav je o 2 500 Kč nižší, než byly náklady na daný úkol podle rozpočtu.

Poznámky    Pokud je odchylka nákladů záporná, jsou náklady na daný úkol aktuálně pod rozpočtovou částkou čili částkou podle směrného plánu. Jestliže je odchylka nákladů kladná, jsou náklady na úkol aktuálně vyšší než rozpočet. Je-li úkol dokončen, zobrazí se v tomto poli rozdíl mezi náklady podle směrného plánu a skutečnými náklady.

Odchylka nákladů (pole zdroje)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu    Aplikace Microsoft Office Project vypočítá odchylku nákladů následujícím způsobem:

Odchylka nákladů = Náklady - Náklady podle směrného plánu

Vhodné využití    Chcete-li zobrazit, zda jsou náklady na zdroj v porovnání s rozpočtem nižší, vyšší nebo mu odpovídají, přidejte pole Odchylka nákladů do zobrazení zdrojů. Během projektu lze pomocí tohoto pole vyhodnotit dosavadní plnění rozpočtu. Na konci projektu můžete pomocí tohoto pole analyzovat náklady a plánovat budoucí projekty.

Příklad    Pokud jsou náklady podle směrného plánu na určitý zdroj 10 000 Kč a skutečné náklady (celkové náklady) jsou 8 000 Kč, činí odchylka nákladů - 2 000 Kč. To znamená, že náklady jsou oproti rozpočtu o 2 000 Kč nižší.

Poznámky    Je-li odchylka nákladů záporná, jsou náklady na daný zdroj aktuálně pod rozpočtovou částkou neboli částkou podle směrného plánu. Jestliže je odchylka nákladů kladná, jsou náklady na daný zdroj aktuálně vyšší než rozpočet.

Odchylka nákladů (pole přiřazení)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu    Aplikace Microsoft Office Project vypočítá odchylku nákladů následujícím způsobem:

Odchylka nákladů = Náklady - Náklady podle směrného plánu

Vhodné využití    Chcete-li zjistit, zda jsou náklady na určité přiřazení nižší než rozpočet, rozpočet přesahují nebo mu odpovídají, přidejte pole Odchylka nákladů do tabulkové části zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů. V průběhu projektu lze pomocí tohoto pole vyhodnocovat dosavadní plnění rozpočtu. Na konci projektu můžete toto pole použít k analýze nákladů a plánování budoucích projektů.

Příklad    Pokud jsou náklady podle směrného plánu na určité přiřazení 10 000 Kč a aktuální náklady (celkové náklady) činí 8 000 Kč, bude odchylka nákladů -2 000 Kč. To znamená, že náklady jsou oproti rozpočtu o 2 000 Kč nižší.

Poznámky    V případě, že je odchylka nákladů záporná, jsou náklady na dané přiřazení aktuálně pod rozpočtovou částkou čili částkou podle směrného plánu. Jestliže je odchylka nákladů kladná, jsou náklady na přiřazení aktuálně nad rozpočtem. Je-li přiřazení dokončeno, zobrazí se v tomto poli rozdíl mezi náklady podle směrného plánu a skutečnými náklady.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×