Pole Objekty

Pole Objekty obsahuje počet Objekt připojených k úkolu nebo přidružených ke zdroji.

Existuje několik kategorií polí Objekty.

Datový typ:    Číselné pole

Pole Objekty (pole úkolu)

Typ zadání:    Vypočítané pole

Způsob výpočtu:    Aplikace Microsoft Office Project zaznamenává počet objektů, které jsou s úkolem Propojení nebo jsou do úkolu Vkládání. Do tohoto počtu však nejsou zahrnuty objekty obsažené v poli Poznámky v zobrazení Formulář úkolů.

Nejvhodnější použití:    Chcete-li zobrazit počet objektů připojených k úkolu, přidejte do seznamu úkolů pole Objekty.

Příklad:    V aplikaci Microsoft Office Excel jste vytvořili diagram a připojili jste jej ksouhrnný úkol. Objekt lze zobrazit v zobrazení Formuláři zdrojů. Pomocí pole Objekty pak můžete označit úkoly s objekty a také počet těchto objektů.

Poznámky:    Objekt představuje jakékoli informace zkopírované z jiného programu, které jsou propojeny s aplikací Project nebo jsou do ní vloženy. Přidáte-li do zobrazení Formulář úkolů pole Objekty nebo Poznámky, bude možné objekty zobrazit. Chcete-li do zobrazení Formulář úkolů přidat pole Objekty nebo pole Poznámky, přejděte v nabídce Formát na příkaz Podrobnosti a potom klikněte na příkaz Objekty nebo Poznámky.

Pole Objekty (pole zdroje)

Typ zadání:    Vypočítané pole

Způsob výpočtu:    Aplikace Microsoft Office Project zaznamenává počet objektů propojených se zdrojem nebo do zdroje vložených. Do tohoto počtu však nejsou zahrnuty objekty obsažené v poli Poznámky v zobrazení Formulář zdrojů.

Nejvhodnější použití:    Chcete-li zobrazit počet objektů připojených ke zdroji, přidejte pole Objekty do zobrazení zdrojů.

Příklad:    Připojili jste ke zdroji graf vytvořený v aplikaci Microsoft Office Excel. Tento objekt můžete zobrazit v zobrazení Formulář zdrojů. Pole Objekty můžete potom použít ke zjištění objektů a jejich počtu u jednotlivých zdrojů.

Poznámky:    Objekt představuje jakékoli informace zkopírované z jiného programu, které jsou propojeny s aplikací Project nebo jsou do ní vloženy. Přidáte-li do zobrazení Formulář zdrojů pole Objekty nebo Poznámky, bude možné objekty zobrazit. Chcete-li do zobrazení Formulář zdrojů přidat pole Objekty nebo pole Poznámky, přejděte v nabídce Formát na příkaz Podrobnosti a potom klikněte na příkaz Objekty nebo Poznámky.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×