Pole Nejdříve možné zahájení (pole úkolu)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Datový typ    Datum

Typ položky:    Počítaná

Popis    Pole nejdříve možné zahájení obsahuje datum nejdřívějšího možného zahájení úkolu, které je založeno na datech zahájení Předchůdce a Následník úkolů a jiných omezení.

Způsob výpočtu:    Po vytvoření úkolu je datum nejdříve možného zahájení shodné s plánovaným datem zahájení projektu. Po propojení úkolu s předchůdci a následníky spočítá aplikace Project datum nejdříve možného zahájení úkolu, pokud by všichni předchůdci a následníci byli zahájeni podle dat nejdříve možného zahájení. Tento výpočet je založen na pevné době trvání úkolu. Pokud na úkolech existuje zpoždění vyrovnání, bude toto zpoždění do data v poli Nejdříve možné zahájení také započítáno.

Nejvhodnější použití:    Pole Nejdříve možné zahájení přidejte do zobrazení úkolu společně s poli Nejdříve možné dokončení, Nejpozději možné zahájení a Nejpozději možné dokončení za účelem analýzy Časová rezerva v plánu.

Příklad:    Několik klíčových úkolů není plněno podle plánu a mohlo by se stát, že celý projekt bude kvůli tomu výrazně opožděn. Přidáním polí Nejdříve možné zahájení, Nejdříve možné dokončení, Nejpozději možné zahájení a Nejpozději možné dokončení do zobraezní Seznam úkolů můžete provést analýzu zpoždění a vyhledat dostupnou časovou rezervu.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×