Pole Neaktivní (pole zdroje)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Datový typ    Ano/Ne

Typ položky:    Počítaná

Popis.    Zdroje organizace nebudou odstraněny. Namísto toho z nich uživatel s Oprávnění správce učiní zdroje neaktivní. Pole Neaktivní označuje, zda je daný zdroj organizace aktivní či neaktivní.

Způsob výpočtu.    Je-li portfoliem projektu vyžadován neaktivní zdroj organizace, bude pole Neaktivní nastaveno na hodnotu Ano. V opačném případě je toto pole nastaveno hodnotu Ne.

Nejvhodnější použití.    Pole Neaktivní přidejte do zobrazení zdroje, chcete-li provést revizi nebo filtrovat neaktivní zdroje. Vhodné použití je například pro zjištění, zda byly některé zdroje přiřazené k úkolům projektu uvedeny do neaktivního stavu.

Příklad:    Z vašeho projektu byly tři zdroje nedávno přeřazeny do jiné divize organizace a nejsou již pro váš projekt k dispozici. Jejich stav ve fondu zdrojů organizace byl aktualizován správcem lidských zdrojů. Do zobrazení Seznam zdrojů přidáte pole Neaktivní a použijete filtr, který zobrazí pouze položky s hodnotou Ano v tomto poli. Poté vyhledáte přiřazení zobrazených zdrojů a nahradíte je zdroji aktivními.

Poznámky.    Indikátor neaktivního stavu je zobrazen v zobrazení seznamu vedle názvů neaktivních zdrojů. Neaktivní zdroje nelze přidat jako nové členy týmu projektu.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×