Pole Následníci (pole úkolu)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Datový typ    Seznam celých čísel

Typ položky:    Zadaná

Popis    Pole Následníci uvádí seznam ID úkolu čísel pro úkoly Následník k úkolu. Úkolu musíte začít nebo skončit před zahájením nebo dokončením následníky. Každý následník je propojená s úkolem tak, že určitý typ závislosti mezi úkoly a Předstih nebo Prodleva.

Nevhodnější použití.    Pokud chcete zobrazit nebo aktualizovat následníky, přidejte do některého ze seznamů úkolů pole Následníci. Typy závislostí pro následníky jsou Dokončení-zahájení (FS), Dokončení-dokončení (FF) nebo Zahájení-dokončení (SF). Pro zadání předstihu použijte záporné číslo. Pro zadání prodlevy použijte kladné číslo.

Příklad.    Chcete provést revizi následníků úkolů v projektu za účelem analýzy a vylepšení plánu. Do zobrazení Seznam úkolů přidáte pole Následníci. V poli Následníci pro úkol uvidíte hodontu 14FS+3d, což znamená, že úkol 14 je následníkem tohoto úkolu se závislostí Dokončení-zahájení (FS) a prodlevou tři dny. which means that task14 is a successor of this task, with a finish-to-start dependency, and a three-day lag time. Dříve než může být úkol 14 zahájen, je třeba čekat tři dny po dokončení tohoto úkolu. Pole Následníci pro úkol Provedení schůzek s klienty je prázdné. Zadáním hodonty 15FS propojíte tento úkol s úkolem 15 pomocí závislosti Dokončení-zahájení (FS).

Poznámky.    Pokud do pole Následníci zadáte pouze identifikátor ID úkolu, bude aplikace Microsoft Office Project předpokládat, že chcete použít závislost Dokončení-zahájení a nulovou prodlevu. Pokud existuje více než jeden následník, budou všichni uvedeni a odděleni Znak oddělovače seznamu, což je například čárka nebo středník.

Pro propojení vybraných úkolů pomocí závislosti Dokoknčení-zahájení (FS) a nulovou prodlevou můžete použít příkaz Propojit úkoly v nabídce Úpravy. Propojení úkolů je rovněž možné pomocí přetažení od jednoho ke druhému v části grafu ve zobrazení Ganntova diagramu nebo Diagramu sítě.

Pokud je následník součástí jiného projektu, bude pole Následníci kromě identifikátoru ID úkolu a typu závislosti obsahovat také cestu propojeného projektu. Například: C:\Dokumenty\Stavba budovy E.mpp\3FF.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×