Pole Název souhrnného úkolu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pole Název souhrnného úkolu obsahuje názvy souhrnných úkolů pro úkol přidružený k přiřazení zdroje.

Existuje několik kategorií polí Název souhrnného úkolu.

Datový typ:    Text

Pole Název souhrnného úkolu (pole zdroje)

Typ položky    Null

Nejvhodnější použití:    Chcete-li zobrazit názvy bezprostředně souvisejících souhrnných úkolů přidružených k jednotlivým přiřazením určitého zdroje, přidejte pole Název souhrnného úkolu do tabulkové části zobrazení Používání zdrojů. Toto pole je k dispozici pouze v zobrazení Používání zdrojů. Protože v tomto zobrazení není uveden souhrnný úkol daného úkolu (pokud zdroj není přiřazen k souhrnnému úkolu), může být pole Název souhrnného úkolu užitečné k zobrazení širšího kontextu přiřazení úkolu. To je vhodné zejména v případě, kdy jsou do různých souhrnných úkolů zařazeny úkoly se stejným názvem. U názvů zdrojů se v poli Název souhrnu úkolu žádné informace nezobrazí. Souhrnné úkoly se však pro odpovídající přiřazení zobrazí pod jednotlivými názvy zdrojů v polích přiřazení Název souhrnného úkolu.

Příklad:    Do projektu je zahrnuta stavba budovy E a budovy F. V seznamu úkolů jsou obě budovy definovány jako samostatný souhrnný úkol s určitým množstvím shodných dílčích úkolů (například Stavba podlahy a Stavba stěn). Pomocí zobrazení Používání zdrojů ověříte přiřazení zdrojů v tomto projektu. Názvy úkolů jsou zobrazeny v řádcích přiřazení. Potřebujete zobrazit názvy souhrnných úkolů přidružených k přiřazeným úkolům, aby bylo možné zjistit, ke které budově jsou jednotlivé úkoly přidruženy. Do zobrazení přidejte pole Název souhrnného úkolu.

Pole Název souhrnného úkolu (pole přiřazení)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu:    Pokud je úkol definován jako Dílčí úkol jiného úkolu, vloží aplikace Microsoft Office Project do pole Název souhrnného úkolu název bezprostředně souvisejícího souhrnného úkolu.

Nejvhodnější použití:    Chcete-li rozlišit úkoly se stejným názvem, přidejte do tabulkové části zobrazení Používání zdrojů pole Název souhrnného úkolu. Toto pole je k dispozici pouze u zobrazení Používání zdrojů. V tomto zobrazení není uveden souhrnný úkol daného úkolu (pokud zdroj není přiřazen k souhrnnému úkolu), proto může být pole Název souhrnného úkolu užitečné k zobrazení širšího kontextu přiřazení úkolu. To je vhodné zejména v případě, kdy jsou do různých souhrnných úkolů zařazeny úkoly se stejným názvem.

Příklad:    Do projektu je zahrnuta stavba budovy E a budovy F. V seznamu úkolů jsou obě budovy definovány jako samostatný souhrnný úkol s určitým množstvím shodných dílčích úkolů (například Stavba podlahy a Stavba stěn). Pomocí zobrazení Používání zdrojů ověříte přiřazení zdrojů v tomto projektu. Názvy úkolů jsou zobrazeny v řádcích přiřazení. Potřebujete zobrazit názvy souhrnných úkolů přidružených k přiřazeným úkolům, aby bylo možné zjistit, ke které budově jsou jednotlivé úkoly přidruženy. Do zobrazení přidejte pole Název souhrnného úkolu.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×