Pole Kritický

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pole Kritický označují, zda u úkolu nebo přiřazení může dojít ke skluzu nebo zda úkol či přiřazení leží na Kritická cesta. Pokud je úkol kritický, obsahuje pole Kritický hodnotu Ano, v opačném případě obsahuje hodnotu Ne.

Existují dvě kategorie polí Kritický.

Datový typ    Ano/Ne

Pole Kritický (pole úkolu)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu    Na kartě Výpočty v dialogovém okně Možnosti zadejte hodnotu do pole Úkol je považován za kritický, pokud je časová rezerva menší nebo rovna. Výchozí časová rezerva je nulová. Jestliže je hodnota v poli Celková časová rezerva pro tento úkol menší nebo rovna zadané hodnotě, obsahuje pole Kritický hodnotu Ano. Pokud je hodnota v poli Celková časová rezerva pro tento úkol větší než zadaná hodnota, obsahuje pole Kritický hodnotu Ne.

Vhodné využití    Pokud chcete zjistit, které úkoly jsou kritické a nemůže u nich dojít ke skluzu, protože by způsobily skluz ostatních položek plánu, přidejte do seznamu úkolů pole Kritický. Filtrováním tohoto pole můžete také zobrazit všechny kritické úkoly v plánu.

Příklad    Připravujete se na schůzku o stavu projektu a chcete zjistit, které nadcházející úkoly jsou kritické. Filtrováním pole Kritický zobrazíte pouze kritické úkoly.

Poznámky    Můžete vypočítat násobné kritické cesty. Jestliže je na kartě Výpočty v dialogovém okně Možnosti zaškrtnuto políčko Počítat násobné kritické cesty, je každá nezávislá soustava úkolů v projektu považována pro potřeby výpočtů zpoždění a kritických cest za malý projekt.

Pole Kritický (pole přiřazení)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu    Jestliže se jedná o kritický úkol přiřazení, je v tomto poli nastavena hodnota Ano. Úkol je ve výchozím nastavení označen jako kritický v případě, že má nulovou Časová rezerva. To znamená, že pokud je úkol zpožděn, dojde ke zpoždění následníků a data dokončení projektu.

Vhodné využití    Chcete-li zobrazit, třídit, filtrovat nebo seskupit přiřazení podle kritických úkolů projektu, přidejte pole Kritické do zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů. Tento postup je zvlášť vhodný, jestliže upravujete přiřazení a chcete mít jistotu, že provedené úpravy nebudou mít vliv na plánování kritických úkolů.

Příklad    Úpravou práce u určitých přiřazení chcete vyřešit přetížení zdrojů, ale chcete zajistit, že provedené změny nebudou mít vliv na datum dokončení projektu. Přidáním pole Kritický do zobrazení Používání zdrojů zjistíte, která přiřazení mají nejmenší pružnost plánování.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×