Pole Kód osnovy1–10

Vlastní pole Kód osnovy1 až Kód osnovy10 obsahují definovaný alfanumerický kód, který představuje hierarchickou strukturu úkolů nebo zdrojů. Kódy osnovy jsou vlastní značky pro úkoly či zdroje, které mají shodné vlastnosti, a lze je použít k seskupení úkolů požadovaným způsobem. Můžete například vytvořit kódy osnovy představující kódy účetních nákladů přidružené k úkolům, kódy struktury rozpisu organizace nebo kódy funkcí. Jedno z polí Kód osnovy pak můžete použít k přiřazení příslušných kódů osnovy k odpovídajícím úkolům či zdrojům. Lze rovněž zobrazit souhrnné nebo zahrnuté informace o seskupení.

Existuje několik kategorií polí Kód osnovy1–10.

Datový typ:    Kódy osnovy

Pole Kód osnovy1–10 (pole úkolů)

Typ zadání:    Zadané pole

Nejvhodnější použití:    Chcete-li zobrazit vlastní kód osnovy, přidejte do zobrazení Zobrazení úkolů některé z polí Kód Osnovy. Kód osnovy můžete využít také k seskupení, filtrování a řazení úkolů. Vytvořte a použijte kódy osnovy vyjadřující typ informací a strukturu, které potřebujete sledovat při zobrazení informací o úkolu.

Příklad:    Účetní chce z plánu projektu získat informace o nákladech na úkol. Potřebuje úkoly seskupit podle nákladových středisek a na jejich základě získat souhrnné informace. Vytvoří vlastní pole kódu osnovy nazvané Kód nákladů úkolu a vyhledávací tabulku se seznamem kódů. K příslušným úkolům potom přiřadí odpovídající kódy nákladů. Výsledkem budou hierarchické a souhrnné informace potřebné pro seskupení úkolů podle pole kódu osnovy s názvem Kód nákladů úkolu.

Poznámky:    Chcete-li definovat sadu kódů osnovy, zobrazte seznam úkolů, v nabídce Nástroje přejděte na příkaz Vlastní nastavení a klikněte na příkaz Pole. V dialogovém okně Vlastní nastavení polí klikněte na kartu Vlastní kódy osnovy. V seznamu Kód osnovy vyberte kód osnovy, který chcete definovat, a pro různé úrovně kódu určete formát kódu osnovy (neboli masku).

Vytvořená vlastní pole můžete kopírovat do souborů jiných projektů. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Organizátor a potom klikněte na kartu Pole.

Pole Kód osnovy1–10 (pole zdrojů)

Typ zadání:    Zadané pole

Nejvhodnější použití:    Chcete-li zobrazit vlastní kód osnovy, přidejte jedno z polí kódu osnovy do zobrazení seznamu zdrojů. Kód osnovy můžete také použít k seskupení, filtrování a seřazení zdrojů. Vytvořte a použijte kódy osnovy vyjadřující typ informací a strukturu, které potřebujete sledovat při zobrazení informací o zdroji.

Příklad:    Vedoucí zdrojů projektu potřebuje z plánu projektu získat organizační informace o zdrojích. Chce zobrazit zdroje seskupené podle organizační struktury rozpisu a získat souhrnné informace na základě této struktury. Vytvoří vlastní pole kódu osnovy nazvané Organizace a vyhledávací tabulku se seznamem kódů. Ke zdrojům přiřadí příslušné kódy organizace. Po seskupení zdrojů podle vlastního pole kódu osnovy Organizace může vedoucí zobrazit potřebné hierarchické a souhrnné informace.

Poznámky:    Chcete-li definovat sadu kódů osnovy, zobrazte seznam zdrojů, v nabídce Nástroje přejděte na příkaz Vlastní nastavení a klikněte na příkaz Pole. V dialogovém okně Vlastní nastavení polí klikněte na kartu Vlastní kódy osnovy. V seznamu Kód osnovy vyberte kód osnovy, který chcete definovat, a pro různé úrovně kódu určete formát kódu osnovy (neboli masku).

Vytvořená vlastní pole můžete kopírovat do souborů jiných projektů. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Organizátor a potom klikněte na kartu Pole.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×