Pole Kód osnovy1–10

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vlastní pole Kód osnovy1 až Kód osnovy10 obsahují definovaný alfanumerický kód, který představuje hierarchickou strukturu úkolů nebo zdrojů. Kódy osnovy jsou vlastní značky pro úkoly či zdroje, které mají shodné vlastnosti, a lze je použít k seskupení úkolů požadovaným způsobem. Můžete například vytvořit kódy osnovy představující kódy účetních nákladů přidružené k úkolům, kódy struktury rozpisu organizace nebo kódy funkcí. Jedno z polí Kód osnovy pak můžete použít k přiřazení příslušných kódů osnovy k odpovídajícím úkolům či zdrojům. Lze rovněž zobrazit souhrnné nebo zahrnuté informace o seskupení.

Existuje několik kategorií polí Kód osnovy1–10.

Datový typ    Kód osnovy

Pole Kód osnovy1–10 (pole úkolů)

Typ položky    Zadaná

Vhodné využití    Když budete chtít zobrazit vlastní kód osnovy, přidejte seznamu úkolů jedno z pole Kód osnovy. Kód osnovy můžete taky použít k seskupení, filtrování a řazení úkolů. Vytvoření a použití kódy osnovy, které odpovídají typu informace a struktury, které bude nutné zobrazit při prohlížení informace o úkolu.

Příklad:    Účetní chce z plánu projektu získat informace o nákladech na úkol. Potřebuje úkoly seskupit podle nákladových středisek a na jejich základě získat souhrnné informace. Vytvoří vlastní pole kódu osnovy nazvané Kód nákladů úkolu a vyhledávací tabulku se seznamem kódů. K příslušným úkolům potom přiřadí odpovídající kódy nákladů. Výsledkem budou hierarchické a souhrnné informace potřebné pro seskupení úkolů podle pole kódu osnovy s názvem Kód nákladů úkolu.

Poznámky:    Sadu kódů osnovy se zobrazením seznamu úkolů můžete definovat v dialogovém okně Vlastní nastavení polí.

Vytvořená vlastní pole můžete také kopírovat do souborů jiných projektů v dialogovém okně Organizátor.

Pole Kód osnovy1–10 (pole zdrojů)

Typ položky    Zadaná

Nejvhodnější použití:    Chcete-li zobrazit vlastní kód osnovy, přidejte jedno z polí kódu osnovy do zobrazení seznamu zdrojů. Kód osnovy můžete také použít k seskupení, filtrování a seřazení zdrojů. Vytvořte a použijte kódy osnovy vyjadřující typ informací a strukturu, které potřebujete sledovat při zobrazení informací o zdroji.

Příklad:    Vedoucí zdrojů projektu potřebuje z plánu projektu získat organizační informace o zdrojích. Chce zobrazit zdroje seskupené podle organizační struktury rozpisu a získat souhrnné informace na základě této struktury. Vytvoří vlastní pole kódu osnovy nazvané Organizace a vyhledávací tabulku se seznamem kódů. Ke zdrojům přiřadí příslušné kódy organizace. Po seskupení zdrojů podle vlastního pole kódu osnovy Organizace může vedoucí zobrazit potřebné hierarchické a souhrnné informace.

Poznámky:    Sadu kódů osnovy se zobrazeným seznamem zdrojů můžete definovat v dialogovém okně Vlastní nastavení polí.

Vytvořená vlastní pole můžete také kopírovat do souborů jiných projektů v dialogovém okně Organizátor.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×