Pole Kód WBS

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pole Kód WBS obsahuje kódy hierarchické struktury práce (WBS), což jsou alfanumerické kódy představující umístění přiřazeného úkolu v hierarchické struktuře projektu můžete použít. Kódy WBS podobají čísla osnovy, s tím rozdílem, že můžete upravit kódů WBS nebo použít zvláštní formát kódu WBS nebo masky. Kódy WBS jsou také jedinečné; Můžete mít pouze jeden kód WBS jednoho úkolu.

Existuje několik kategorií polí Kód WBS.

Datový typ:    Text

Pole Kód WBS (pole úkolu)

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Způsob výpočtu:    Výchozím kódem WBS je číslo osnovy úkolu. Můžete zadat nebo definovat formát vlastního kódu WBS. Zadaný kód WBS lze kdykoli upravit. Pokud kód WBS vymažete, bude hodnota pole nastavena zpět na číslo osnovy. Jestliže definujete formát kódu WBS (neboli masku), nastaví aplikace Microsoft Office Project v poli Kód WBS hodnotu odpovídající úrovni osnovy úkolu a masce kódu WBS. Můžete zadat pouze kód WBS, který vyhovuje definované masce.

Nejvhodnější použití:    Pole Kód WBS oceníte zejména v případě, pokud vaše společnost používá k řízení projektů zvláštní systém kódů WBS. Chcete-li zobrazit, zadat nebo změnit kódy WBS úkolů, přidejte do Zobrazení úkolů pole Kód WBS.

Příklad    Jste nastavili projektu se masky kódu WBS, který používá vaše oddělení a Opravdu chcete zobrazení a tisk sestav, které odkazují na kódů WBS s všechny úkoly. Pole Kód WBS přidejte do zobrazení seznamu úkolů.

Poznámky:    Pokud chcete nastavit masku kódu WBS, přejděte v nabídce Projekt na příkaz Kód WBS a klikněte na příkaz Definovat kód. V dialogovém okně Definice kódu WBS můžete nastavit masku kódu pro různé úrovně a zadat jakoukoli použitelnou předponu kódu WBS.

Pole Kód WBS (pole přiřazení)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu:    Aplikace Microsoft Office Project přiřadí kódu WBS pro přiřazení hodnotu podle kódu WBS přidruženého úkolu. Výchozí hodnota kódu WBS odpovídá číslu osnovy úkolu.

Nejvhodnější použití:    Jestliže chcete zobrazit kód WBS přidružený k přiřazení úkolu, přidejte do zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů pole přiřazení Kód WBS. Tímto krokem také usnadníte identifikaci úkolů čísly.

Příklad:    Pokud chcete ve zprávě o průběhu přiřazení místo názvů úkolů používat kódy WBS, přidejte do zobrazení Používání zdrojů pole Kód WBS.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×