Pole Jednotky přiřazení

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pole Jednotky přiřazení zobrazují procentuální hodnotu nebo číslo, které představuje Přidělení zdroje přiřazené k Úkol.

Dejme tomu, že třeba Jan je přiřazený k úkolu A a k úkolu B. Jako zaměstnanec na částečný úvazek Jan pracuje 4 hodiny denně. Úkoly A a B se odehrávají ve stejnou dobu, takže Jan potřebuje svůj čas rozdělit mezi ně. Jeho vedoucí projektu se rozhodne, že Jan by měl 75 % svého času věnovat úkolu A a 25 % svého času úkolu B. Tyto procentuální hodnoty jsou Janovy jednotky přiřazení pro jednotlivé úkoly. V tomto příkladu je 75 % Janových jednotek přiřazení přidělených úkolu A a 25 % jeho jednotek přiřazení je přidělených úkolu B. To znamená, že během dne by Jan měl věnovat 3 ze svých 4 hodin úkolu A a zbývající 1 hodinu úkolu B.

Poznámka : Ve verzích před Project 2010 se pole Jednotky přiřazení aktualizovalo, aby zobrazovalo maximální dobu, kterou zdroj v určité chvíli trávil prací na přiřazeném úkolu. To vytvářelo problémy při plánování, protože pole Jednotky přiřazení se taky používalo k nastavení doby budoucí práce. Teď si pole Jednotky přiřazení uchovává procentuální hodnotu nebo číslo, které jste nastavili původně. Maximální doba, kterou zdroj v určitém okamžiku věnoval přiřazenému úkolu, je zaznamenaná v samostatném poli s názvem Špička. Další informace o poli Špička

Je několik kategorií polí Jednotky přiřazení.

Datový typ     Procentuální hodnota/číslo

Jednotky přiřazení (pole úkolu)

Typ položky    Null

Nejvhodnější použití:    Přidáte-li do Zobrazení Používání úkolů pole Jednotky přiřazení, můžete zobrazit přidělení času pro jednotlivá Přiřazení. V poli úkolu Jednotky přiřazení se nezobrazují žádné informace. Toto pole slouží pouze ke zpřístupnění odpovídajícího pole Jednotky přiřazení pro daná přiřazení.

Příklad:    Potřebujete zkontrolovat Jednotky přiřazení pro zdroje přiřazené k různým úkolům. Přidejte pole Jednotky přiřazení do zobrazení Používání úkolů. V poli Jednotky přiřazení vedle názvů úkolů nebudou zobrazeny žádné informace. Jednotky přiřazení pro jednotlivá přiřazení se však zobrazí v polích Jednotky přiřazení pod názvem každého úkolu.

Poznámky:    Výchozí jednotka přiřazení je 100 procent (případně 1,0 jako desetinná hodnota), pokud není hodnota pole zdroje Maximální počet jednotek nižší než 100 procent. V tom případě odpovídá výchozí jednotka přiřazení zdroje hodnotě Maximální počet jednotek. Počet jednotek se dá vyjádřit procentuální hodnotou nebo desetinným číslem. Pokud chcete mezi těmito dvěma hodnotami přepínat, klikněte na Možnosti v nabídce Nástroje a klikněte na kartu Plán. V poli Zobrazení jednotek přiřazení klikněte na V procentech nebo Desetinné číslo.

Jednotky přiřazení (pole zdroje)

Typ položky    Null

Nejvhodnější použití:     Přidáte-li do zobrazení Používání zdrojů pole Jednotky přiřazení, můžete zobrazit Jednotky přiřazení zdrojů pro jednotlivá přiřazení. V poli zdroje Jednotky přiřazení se nezobrazují žádné informace. Toto pole slouží pouze ke zpřístupnění odpovídajícího pole Jednotky přiřazení pro daná přiřazení.

Příklad:     Potřebujete zkontrolovat jednotky přiřazení pro úkoly přiřazené k různým zdrojům. Přidejte pole Jednotky přiřazení do zobrazení Používání zdrojů. V poli Jednotky přiřazení vedle názvů zdrojů nebudou zobrazeny žádné informace. Jednotky přiřazení pro jednotlivá přiřazení se však zobrazí v polích Jednotky přiřazení pod názvem každého zdroje.

Poznámky:    Výchozí jednotka přiřazení je 100 procent, pokud není hodnota pole zdroje Maximální počet jednotek nižší než 100 procent. V tom případě odpovídá výchozí jednotka přiřazení zdroje hodnotě v poli Maximální počet jednotek. Zobrazení jednotek přiřazení můžete přepínat mezi procentuální hodnotou nebo desetinným číslem. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti a potom klikněte na kartu Plán. V poli Zobrazení jednotek přiřazení klikněte na V procentech nebo Desetinné číslo.

Jednotky přiřazení můžete nastavit v dialogu Informace o úkolu při prvním přiřazení zdroje k úkolu. V seznamu úkolů vyberte úkol a klikněte na Informace o úkolu Vzhled tlačítka . Klikněte na kartu Zdroje a potom klikněte na název zdroje. Do pole Jednotky zadejte procentuální hodnotu nebo počet jednotek přiřazení pro tento zdroj u tohoto úkolu.

Jednotky přiřazení (pole přiřazení)

Typ položky    Vypočítané nebo zadané pole

Způsob výpočtu:     Za předpokladu, že hodnota Maximální počet jednotek zdroje je 100 procent, je Přiřazení odpovídající plnému úvazku zdroje obvykle vyjádřeno hodnotou 100 procent. Dva zdroje přiřazené úkolu lze vyjádřit hodnotou 200 procent (přičemž hodnota maximálního počtu jednotek každého zdroje musí být opět 100 procent).

Hodnota pole Jednotky přiřazení je ve výchozím nastavení 100 (nebo 1,0 v případě desetinné hodnoty). Pokud změníte přímo hodnotu pole Jednotky přiřazení, změní se buď hodnota práce nebo doba trvání, v závislosti na nastavení typu úkolu. Pokud je typ úkolu pevná práce a změníte dobu trvání, změní aplikace Microsoft Project Jednotky přiřazení. Pokud je v poli typu úkolu nastavena pevná doba trvání a změníte nastavení práce, přepočítají se jednotky přiřazení.

A co přesčasy? Pokud zdroj pracuje přesčas, odvádí víc práce, než je hodnota Jednotek přiřazení. Upravená procentuální nebo číselná hodnota se projeví v poli Špička.

Nejvhodnější použití:     Přidejte pole Jednotky přiřazení do Listčásti Používání úkolů nebo Používání zdrojůZobrazení, pokud chcete zobrazit nebo upravit počet jednotek, které má zdroj přiřazené k úkolu. Hodnota jednotek přiřazení je závislá na hodnotě v poli zdroje Maximální počet jednotek. Pokud provedete přiřazení s větším počtem jednotek přiřazení, než je hodnota v poli Maximální počet jednotek, bude zdroj přetížený.

Příklad:     Chcete k úkolu přiřadit tři tesaře. Takže do pole Jednotky přiřazení zadejte hodnotu 300% pro přiřazení tesařů. Pokud chcete u úkolu některý zdroj použít na částečný úvazek, zadejte do pole Jednotky přiřazení procentuální hodnotu, která odpovídá procentuální hodnotě pracovní doby, kterou zdroj bude přes den úkolu věnovat. Pokud do pole Jednotky zadáte třeba hodnotu 25%, přiřadíte jednu čtvrtinu denní pracovní doby zdroje.

Pokud má jeden zdroj přiřazených 24 hodin práce na 100 % během tří dní po 8 hodinách a zdroj bude třetí den pracovat 10 hodin, aby práci dokončil včas, bude zdroj pracovat přesčas. Pole Jednotky přiřazení bude stále zobrazovat přidělení 100 %, ale v poli Špička bude aktualizovaná hodnota odrážející přesčasovou práci. Třetí den zdroj pracoval 2 hodiny navíc, neboli o 25 % víc než 8 hodin, které byly přiřazené. V poli Špička se u tohoto konkrétního úkolu zobrazí, že tento zdroj v jednu chvíli pracoval maximálně na 125 %. Tato hodnota je užitečná, když se díváte na požadavky na zdroje ve svém projektu nebo i v celé vaší organizaci. Pokud máte zdroj, u kterého se neustále zobrazuje hodnota Špička vyšší než jeho hodnota Jednotky přiřazení, je dobré se podívat, co takový zdroj projektu přináší. Možná bude potřeba přiřadit mu na pomoc další lidi nebo zdroj nahradit někým, kdo se na danou práci lépe hodí.

Poznámky:    Výchozí jednotka přiřazení je 100 procent (případně 1,0 jako desetinná hodnota), pokud není hodnota pole zdroje Maximální počet jednotek nižší než 100 procent. V tom případě odpovídá výchozí jednotka přiřazení zdroje hodnotě Maximální počet jednotek. Počet jednotek se dá vyjádřit procentuální hodnotou nebo desetinným číslem. Pokud chcete mezi těmito dvěma hodnotami přepínat, klikněte na Možnosti v nabídce Nástroje a klikněte na kartu Plán. V poli Zobrazení jednotek přiřazení klikněte na V procentech nebo Desetinné číslo.

Ve výchozím nastavení je pole Jednotky přiřazení součástí dialogu Přiřadit zdroje, takže jednotky přiřazení můžete nastavit při prvním přiřazení zdroje k úkolu. Jednotky přiřazení se taky dají nastavit v dialogu Informace o úkolu. V seznamu úkolů vyberte úkol a klikněte na Informace o úkolu Vzhled tlačítka . Klikněte na kartu Zdroje a potom klikněte na název zdroje. Do pole Jednotky zadejte procentuální hodnotu nebo počet jednotek přiřazení pro tento zdroj u tohoto úkolu.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×