Pole Ignorovat kalendář zdroje (pole úkolu)

Datový typ:     Pole typu Ano/Ne

Typ položky:     Zadané pole

Popis:     Pole Ignorovat kalendář zdroje označuje, zda bude plánování Úkol brát ohled na kalendáře Zdroje, které byly k danému úkolu přiřazeny. Ve výchozím nastavení obsahuje toto pole hodnotu Ne, což znamená, že Kalendář zdroje při plánování úkolu brány v úvahu jsou. Toto pole lze upravit po použití Kalendář úkolů an daný úkol. Poté je možné zvolit hodnotu Ano, která označuje, že se při plánování pro tento úkol pracuje pouze s kalendářem úkolu.

Nejvhodnější použití:     Pole Ignorovat kalendář zdroje přidejte do kteréhokoli Zobrazení úkolů, chcete-li zobrazit nebo změnit možnosti ignorování kalendáře zdroje ve prospěch kalendáře úkolu. Kalendáře zdroje se ignorují například pokud chcete, aby daný zdroj na tomto úkolu pracoval během jinak Mimopracovní doba.

Příklad:     Máte úkol Postavení stánku, ke kterému jsou přiřazeny dva zdroje. Normální Pracovní doba pro tyto zdroje je od 8 hodin ráno do 5 hodin odpoledne; stánek je však třeba postavit mezi 4. hodinou ranní a 9. večerní. Vytvoříte a přiřadíte kalendář úkolu. Poté do zobrazení úkolu přidáte pole Ignorovat kalendář zdroje a nastavíte v něm hodnotu Ano.

Poznámky:    Pole Ignorovat kalendář zdroje lze také nastavit v dialogovém okně Informace o úkolu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×