Pole DobaTrvání1–10

Pole DobaTrvání1 až DobaTrvání10 jsou vlastní pole, ve kterých jsou uloženy všechny požadované údaje o Doba trvání úkolu, zdroje nebo přiřazení.

Existuje několik kategorií polí DobaTrvání1–10.

Datový typ:    Pole doby trvání

Pole DobaTrvání1–10 (pole úkolů)

Typ zadání:    Vypočítané nebo zadané pole

Nejvhodnější použití:    Pokud chcete zadat vlastní informace o době trvání úkolu, které nejsou uvedeny ve výchozím poli doby trvání v aplikaci Microsoft Office Project, přidejte do zobrazení úkolů jedno nebo více vlastních polí doby trvání.

Příklad:    Do pole DobaTrvání1 můžete zadat nejdelší odhadovanou dobu trvání a do pole DobaTrvání2 nejkratší odhadovanou dobu trvání.

Poznámky:    Hodnoty ve vlastních polích doby trvání neovlivní výpočty aplikace Project. Ve výchozím nastavení je doba trvání 0 dnů.

Pro libovolné vlastní pole doby trvání můžete vytvořit vlastní seznamy hodnot, vzorce a grafické indikátory. Chcete-li vytvořit vlastní atributy nebo přejmenovat vlastní pole doby trvání, přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Vlastní nastavení a klikněte na příkaz Pole. Pokud zadáte vzorec, bude pole určeno jen pro čtení.

Vytvořená vlastní pole lze společně s vlastními atributy zkopírovat do jiných souborů projektu. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Organizátor a potom klikněte na kartu Pole.

Pole DobaTrvání1–10 (pole zdrojů)

Typ zadání:    Vypočítané nebo zadané pole

Nejvhodnější použití:    Chcete-li u zdroje zadat vlastní informace o době trvání, přidejte do zobrazení zdrojů jedno nebo více vlastních polí pro doby trvání.

Příklad:    Chcete zobrazit seznam zdrojů v kontextu jejich nejkratší a nejdelší doby trvání v projektu. Přidejte do zobrazení zdrojů pole DobaTrvání1, pojmenujte je Doba trvání celkem a zadejte hodnoty souhrnných přiřazení zdrojů.

Poznámky:    Hodnoty ve vlastních polích doby trvání neovlivní výpočty aplikace Microsoft Office Project. Výchozí doba trvání je 0 dnů.

Pro libovolné vlastní pole doby trvání můžete vytvořit vlastní seznamy hodnot, vzorce a grafické indikátory. Chcete-li vytvořit vlastní atributy nebo přejmenovat vlastní pole doby trvání, přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Vlastní nastavení a klikněte na příkaz Pole. Pokud zadáte vzorec, bude pole určeno jen pro čtení.

Vytvořená vlastní pole lze společně s vlastními atributy zkopírovat do jiných souborů projektu. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Organizátor a potom klikněte na kartu Pole.

Pole DobaTrvání1–10 (pole přiřazení)

Typ zadání:    Zadané pole

Nejvhodnější použití:    Pokud chcete zobrazit vlastní informace o době trvání přiřazení, přidejte jedno nebo více vlastních polí doby trvání do tabulkové části zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů.

Příklad:    Můžete zadat nejdelší odhadovanou dobu trvání určitého přiřazení do pole DobaTrvání1 a nejkratší odhadovanou dobu trvání do pole DobaTrvání2.

Poznámky:    Hodnoty ve vlastních polích doby trvání neovlivní výpočty aplikace Microsoft Office Project. Výchozí doba trvání je 0 dnů.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×