Pole Doba trvání podle směrného plánu 1–10 (pole úkolu)

Datový typ:    Pole doby trvání

Typ položky    Vypočítané nebo zadané pole

Popis.    Pole doby trvání podle směrného plánu (Doba trvání podle směrného plánu1 až Doba trvání podle směrného plánu10) obsahují časový rozsah naplánovaný pro dokončení úkolu. Podobně obsahují pole Doba trvání podle směrného plánu2 až Doba trvání podle směrného plánu10 naplánovanou dobu trvání pro směrné plány2 až 10.

Způsob výpočtu.    Po uložení směrného plánu bude doba trvání podle směrného plánu zkopírována ze stávající celkové plánované doby trvání úkolu. Použité pole Doba trvání podle směrného plánu (Doba trvání podle směrného plánu1 atd.) závisí na tom, který směrný plán byl uložen (Směrný plán1 atd.).

Nejvhodnější použití.    Pokud jste uložili více směrných plánů a chcete porovnat doby trvání podle směrného plánu s plánovanými nebo skutečnými dobami trvání úkolů, přidejte do zobrazení úkolů jedno z polí Doba trvání podle směrného plánu1–10. Uložíte-li více směrných plánů, můžete také porovnávat doby trvání podle směrného plánu uložená v různých fázích projektu.

Příklad:    Před dvěma měsíci jste při zahájení projektu uložili směrný plán projektu. Před měsícem se změnil rozsah projektu. Byly provedeny změny a uložil se druhý směrný plán označený jako Směrný plán 1. Potom jste provedli další úpravy projektu a uložili třetí směrný plán pod názvem Směrný plán 2. Nyní chcete porovnat a analyzovat tři sady dob trvání podle směrného plánu. Do zobrazení Seznam úkolů přidáte pole Doba trvání podle směrného plánu, Doba trvání podle směrného plánu1 a Doba trvání podle směrného plánu2.

Poznámky.    Pole doby trvání podle směrného plánu obsahují hodnotu 0 dní, dokud nebude uložen odpovídající směrný plán. Chcete-li vytvořit směrný plán, přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Sledování a klikněte na příkaz Uložit směrný plán. Vyberte požadovaný směrný plán, t.j. Směrný plán nebo Směrný plán 1 až Směrný plán 10. Tím budou pole úkolů z aktuálního plánu zkopírována do odpovídajících polí směrného plánu. Lze uložit až 11 různých směrných plánů.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×