Pole Datum1–10

Pole Datum1 až Datum10 jsou vlastní pole, do nichž lze uložit požadované informace o datech úkolu, zdroje nebo přiřazení.

Existuje několik kategorií polí Datum1–10.

Datový typ:    Pole kalendářního data

Pole Datum1–10 (pole úkolů)

Typ zadání:    Vypočítané nebo zadané pole

Nejvhodnější použití:    Pokud chcete uložit další informace o datech úkolů, přidejte do zobrazení úkolů jedno a více vlastních polí kalendářních dat.

Příklad:    Chcete zahrnout předpokládané datum dokončení určité práce do fáze Milník. Do seznamu úkolů přidejte pole Datum1 a přejmenujte jej na Předpokládané datum dokončení práce. Do tohoto pole poté zadejte předpokládané datum dokončení práce pro všechny úkoly milníku.

Poznámky:    Data zadaná do vlastních polí kalendářních dat neovlivní výpočty aplikace Microsoft Office Project. Není-li žádné datum zadáno, obsahuje pole hodnotu „NEDEF“.

Pro libovolné vlastní pole s kalendářními daty můžete vytvořit vlastní seznamy hodnot, vzorce a grafické indikátory. Chcete-li vytvořit vlastní atributy nebo přejmenovat vlastní pole obsahující datum, přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Vlastní nastavení a klikněte na příkaz Pole. Pokud zadáte vzorec, bude pole určeno jen pro čtení.

Vytvořená vlastní pole lze spolu se všemi jejich atributy zkopírovat do jiných souborů projektu. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Organizátor a potom klikněte na kartu Pole.

Pole Datum1–10 (pole zdrojů)

Typ zadání:    Vypočítané nebo zadané pole

Nejvhodnější použití:    Po přidání jednoho nebo více vlastních polí pro datum do seznamu zdrojů můžete u zdrojů sledovat další informace týkající se kalendářních dat. Může se jednat například o datum nástupu, datum narození nebo datum zahájení práce na projektu.

Příklad:    Chcete k informacím o zdrojích přidat datum narození. Přidejte pole Datum1 do zobrazení Seznam zdrojů a přejmenujte je na Narozeniny. Potom do tohoto pole zadejte data narození jednotlivých zdrojů.

Poznámky:    Data zadaná do vlastních polí Datum1 až Datum10 neovlivní výpočty aplikace Microsoft Office Project. Není-li žádné datum zadáno, obsahuje pole hodnotu „NEDEF“.

Pro libovolné vlastní pole s kalendářními daty můžete vytvořit vlastní seznamy hodnot, vzorce a grafické indikátory. Chcete-li vytvořit vlastní atributy nebo přejmenovat vlastní pole obsahující datum, přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Vlastní nastavení a klikněte na příkaz Pole. Pokud zadáte vzorec, bude pole určeno jen pro čtení.

Vytvořená vlastní pole lze společně s vlastními atributy zkopírovat do jiných souborů projektu. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Organizátor a potom klikněte na kartu Pole.

Pole Datum1–10 (pole přiřazení)

Typ zadání:    Zadané pole

Nejvhodnější použití:    Chcete-li udržovat pro přiřazení pomocné informace o kalendářních datech, přidejte do tabulkové části zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů jedno nebo více vlastních polí kalendářních dat.

Příklad:    Pokud budete chtít po přidání polí Zahájení a Dokončení do tabulky zahrnout datum předpokládaného 50% dokončení přiřazení u kritických úkolů, přidejte do tabulky pole Datum1 s názvem Práce dokončená z 50 % a zadejte do něj u všech kritických přiřazení datum předpokládaného dokončení 50 % práce.

Poznámky:    Data zadaná do vlastních polí Datum1 až Datum10 neovlivní výpočty aplikace Microsoft Office Project. Není-li žádné datum zadáno, obsahuje pole hodnotu „NEDEF“.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×