Pole CVP

Pole CVP (odchylka nákladů v procentech) zobrazují poměr odchylky nákladů (CV) a rozpočtových nákladů provedených prací (BCWP) vyjádřený v procentech. Tím je vyjádřena odchylka mezi plánovanými náklady a skutečnými náklady na dosažení aktuální úrovně dokončení k datu stavu nebo k aktuálnímu datu.

Existují dvě kategorie polí CVP.

Datový typ:    Pole s procentuální hodnotou

Pole CVP (pole úkolu)

Typ zadání    Vypočítané pole

Způsob výpočtu    Hodnota CVP je podíl odchylky nákladů (CV) a rozpočtových nákladů provedených prací (BCWP) vyjádřený v procentech. Aplikace Microsoft Office Project vypočítá hodnotu CVP pro úkol podle následujícího vzorce:

CVP = [ (BCWP - ACWP)/BCWP ] × 100

Vhodné využití    Chcete-li zjistit, o kolik procent jsou náklady na dané úrovni dokončení úkolů nižší nebo vyšší než rozpočet (nebo zda byl vyčerpán zcela přesně), přidejte pole CVP do zobrazení úkolů.

Příklad    Hodnota BCWP určitého úkolu je 5 000 Kč a hodnota ACWP je 4 000 Kč. Hodnota CVP je tedy pro tento úkol 20 %, což znamená že na aktuální úrovni dokončení nebylo využito 20 % rozpočtu.

Poznámky    Pokud je hodnota CVP kladná, nebyl rozpočet úkolu využit. Pokud je hodnota CVP 0  %, byl rozpočet úkolu vyčerpán přesně. Pokud je tato hodnota záporná, byl rozpočet úkolu překročen.

Pole CVP je ve výchozím nastavení k dispozici v tabulce Indikátory nákladů vytvořené hodnoty. Pokud je zvoleno zobrazení seznamu úkolů, přejděte v nabídce Zobrazit na příkaz Tabulka a potom klikněte na příkaz Další tabulky. Klikněte na název tabulky Indikátory nákladů vytvořené hodnoty a potom na tlačítko Použít.

Pole CVP (časově uspořádané pole úkolu)

Typ zadání    Vypočítané pole

Způsob výpočtu    Hodnota CVP představuje procentuální hodnotu podílu časově uspořádané hodnoty odchylky nákladů (CV) na úkol a časově uspořádané hodnoty BCWP (rozpočtové náklady provedených prací). Časově uspořádaná hodnota CV je určena na základě časově uspořádaných hodnot BCWP a ACWP. Aplikace Microsoft Office Project vypočítá hodnotu CVP pro daný úkol následujícím způsobem:

CVP = [ (BCWP - ACWP)/BCWP ] × 100

Vhodné využití    Pole CVP přidejte do časově uspořádané části zobrazení Používání úkolů v případě, že chcete zobrazit procentuální hodnotu udávající, zda pro danou úroveň dokončení úkolů překračujete, nedosahujete či přesně dodržujete plánovaný rozpočet.

Příklad    V pondělí je hodnota BCWP pro určitý úkol 5 000 Kč a hodnota ACWP je 4 000 Kč. Zobrazením časově uspořádané hodnoty CVP pro daný úkol v zobrazení Používání úkolů zjistíte, že je tato hodnota 20 %, což znamená, že máte pro danou úroveň dokončení tohoto úkolu vzhledem k plánovanému rozpočtu dostatečnou rezervu. V úterý je hodnota BCWP pro stejný úkol 5 000 Kč a hodnota ACWP je také 5 000 Kč. Hodnota CVP je 0 %, což znamená, že přesně dodržujete plán. Ve středu je hodnota BCWP pro tento úkol 5 000 Kč a hodnota ACWP je 5 500 Kč. Hodnota CVP je -10 %, což označuje, že úkol k danému okamžiku překračuje rozpočet o 10 %.

Poznámky    Pokud je hodnota CVP kladná, nebyl rozpočet úkolu využit. Pokud je hodnota CVP 0 %, byl rozpočet úkolu vyčerpán přesně. Pokud je tato hodnota záporná, byl rozpočet úkolu překročen.

Kromě časově uspořádané hodnoty CVP je možné v časově uspořádané části zobrazení Používání úkolů zobrazit celkovou hodnotu CVP pro úkoly. Přidejte pole CVP do aktuální tabulky nebo použijte tabulku Indikátory nákladů vytvořené hodnoty, ve které je pole CVP zahrnuto ve výchozím nastavení. V zobrazení Používání úkolů přejděte na příkaz Tabulka v nabídce Zobrazit a klikněte na příkaz Další tabulky. Klikněte na položku Indikátory nákladů vytvořené hodnoty a potom na tlačítko Použít.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×