Pole Číslo1–20

Pole Číslo1 až Číslo20 jsou vlastní pole, která můžete v projektu použít a uložit do nich libovolné číselné informace týkající se úkolů, zdrojů či přiřazení. Výchozí hodnota tohoto pole je 0.

Existuje několik kategorií polí Číslo1–20.

Datový typ:    Číselné pole

Pole Číslo1–20 (pole úkolů)

Typ zadání:    Vypočítané nebo zadané pole

Nejvhodnější použití:    Chcete-li zobrazit, filtrovat, řadit nebo upravit libovolné vlastní číselné informace související s úkolem, které nejsou obsaženy ve výchozím číselném poli, přidejte do zobrazení úkolů jedno z vlastních číselných polí.

Příklad:    Potřebujete zobrazit oddělení zodpovědná za jednotlivé úkoly. Do zobrazení Seznam úkolů přidejte pole Číslo1, změňte jeho název na Kód oddělení a pak pro jednotlivé úkoly zadejte příslušné kódy oddělení. Seřazením úkolů pomocí pole s kódy oddělení zobrazíte úkoly po skupinách podle oddělení.

Poznámky:    Pro všechna vlastní číselná pole můžete vytvořit vlastní seznamy hodnot, vzorce a grafické indikátory. Chcete-li vytvořit vlastní atributy nebo přejmenovat vlastní číselné pole, přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Vlastní nastavení a klikněte na příkaz Pole. Po zadání vzorce bude pole k dispozici jen pro čtení.

Vytvořená vlastní pole lze společně s vlastními atributy zkopírovat do jiných souborů projektu. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Organizátor a potom klikněte na kartu Pole.

Pole Číslo1–20 (pole zdrojů)

Typ zadání:    Vypočítané nebo zadané pole

Nejvhodnější použití:    Chcete-li zobrazit, filtrovat, seřadit či upravit libovolné číselné údaje spojené se zdroji, které nejsou obsaženy ve standardním číselném poli, přidejte do zobrazení zdrojů jedno z vlastních číselných polí.

Příklad:    Pokud chcete zobrazit, která oddělení představují zdroje přispívající do projektu, je nutné zobrazit kódy oddělení těchto zdrojů. Do zobrazení Seznam zdrojů přidejte pole Číslo1, přejmenujte je na Kód oddělení a potom zadejte příslušné kódy oddělení jednotlivých zdrojů.

Poznámky:    Pro všechna vlastní číselná pole můžete vytvořit vlastní seznamy hodnot, vzorce a grafické indikátory. Chcete-li vytvořit vlastní atributy nebo přejmenovat vlastní číselné pole, přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Vlastní nastavení a klikněte na příkaz Pole. Po zadání vzorce bude pole k dispozici jen pro čtení.

Vytvořená vlastní pole lze společně s vlastními atributy zkopírovat do jiných souborů projektu. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Organizátor a potom klikněte na kartu Pole.

Pole Číslo1–20 (pole přiřazení)

Typ zadání:    Zadané pole

Nejvhodnější použití:    Chcete-li zobrazit, filtrovat, seřadit nebo upravit libovolné vlastní číselné informace, přidejte do tabulkové části zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů některé z těchto vlastních číselných polí.

Příklad:    Spolu s přiřazeními chcete zobrazit kódy jednotlivých oddělení a znázornit tak, které oddělení je odpovědné za dané přiřazení. Do zobrazení Používání úkolů přidejte pole Číslo1, přejmenujte je na Kód oddělení a poté pro jednotlivá přiřazení zadejte příslušné kódy oddělení.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×