Pole Úroveň osnovy

Pole Úroveň osnovy označuje umístění úkolu nebo přiřazení v hierarchii osnovy projektu. Úroveň osnovy je vyjádřena číslem. Počet úrovní osnovy, které lze nastavit, je neomezený.

Existuje několik kategorií polí Úroveň osnovy.

Datový typ:    Pole s celočíselnou hodnotou

Pole Úroveň osnovy (pole úkolu)

Typ zadání:    Vypočítané pole

Způsob výpočtu:    Aplikace Microsoft Office Project přiřadí poli Úroveň osnovy hodnotu, která odpovídá úrovni osnovy úkolu v hierarchii osnovy projektu. Úkol s úrovní osnovy 1 je v nejvyšší úrovni osnovy, což znamená, že nad touto úrovní neexistují žádné souhrnný úkol. Nad úkolem s úrovní osnovy 10 je zadáno devět souhrnných úkolů. Pod tímto úkolem se navíc může nacházet libovolný počet Dílčí úkol.

Nejvhodnější použití:    Chcete-li zobrazit nebo filtrovat pozici úkolu ve struktuře osnovy projektu, přidejte pole Úroveň osnovy do zobrazení úkolů.

Příklad:    Úkol Výzkum nákladů je dílčím úkolem souhrnného úkolu Vypracování návrhu, který je zase dílčím úkolem souhrnného úkolu Vývoj nových účtů. Jestliže přidáte pole Úroveň osnovy do zobrazení Seznam úkolů, zjistíte, že souhrnný úkol Vývoj nových účtů má přiřazenu úroveň osnovy 1, úkol Vypracování návrhu pod ním má úroveň osnovy 2 a úkol Výzkum nákladů pod ním má úroveň osnovy 3.

Poznámky:    Můžete zadat počet úrovní osnovy úkolů, který chcete zobrazovat. V nabídce Projekt přejděte na příkaz Osnova, přejděte na příkaz Zobrazit a klikněte na požadovanou úroveň osnovy.

Pole Úroveň osnovy (pole přiřazení)

Typ zadání:    Vypočítané pole

Způsob výpočtu:    Aplikace Microsoft Office Project přiřadí poli Úroveň osnovy hodnotu, která odpovídá úrovni osnovy přiřazení v hierarchii osnovy projektu. Úkol s úrovní osnovy 1 představuje nejvyšší úroveň osnovy, což znamená, že nad touto úrovní neexistují žádné souhrnné úkoly. Nad úkolem s úrovní osnovy 10 je zadáno devět souhrnných úkolů. Pod tímto úkolem se navíc může nacházet libovolný počet dílčích úkolů.

Nejvhodnější použití:    Chcete-li zobrazit pozici (neboli hloubku vnoření) daného přiřazení ve struktuře osnovy, přidejte pole Úroveň osnovy do tabulkové části zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů.

Příklad:    Pracovníku Karáskovi byl přiřazen úkol Vypracování návrhu, který představuje dílčí úkol souhrnného úkolu Vývoj nových účtů. Jestliže přidáte pole Úroveň osnovy do zobrazení Používání úkolů, bude patrné, že souhrnný úkol Vývoj nových účtů má přiřazenu úroveň osnovy 1, úkol Vypracování návrhu úroveň osnovy 2 a řádek s přiřazením zdroje Karásek úroveň osnovy 3.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×