Pole Úkol organizace – kód osnovy1-30 (pole úkolu)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Datový typ    Kód osnovy

Typ položky    Vypočítané nebo zadané

Popis.    Pole Úkol organizace – kód osnovy1-30 obsahují alfanumerický kód, který je definován tak, aby představoval seznam nebo hierarchickou strukturu úkolů (například kódy vyúčtování nákladů přiřazené k úkolům). Kódy osnovy jsou vlastní značky pro úkoly, které sdílí vlastnosti, lze je použít pro různé seskupení úkolů a lze je použít pro zobrazení souhrnných (zahrnutých) informací o seskupení. Pole Úkol organizace – kód osnovy jsou definovaná správcem správy projektu nebo jiným uživatelem s oprávněním pro správu. Tato pole jsou poté zpřístupněna všem uživatelům v celé organizaci.

Způsob výpočtu.    V závislosti na přizpůsobení mohou být pro pole Úkol organizace – kód osnovy definovány vzorce a další podmínky zajišťující zobrazení určitých výsledků.

Nejvhodnější použití:    Přidejte libovolné definované a dostupné pole Úkol organizace - kód osnovy do zobrazení úkolu. Úkoly lze také seskupit, filtrovat a seřadit podle kódů osnovy, které mohou představovat strukturu organizace, kódy funkcí nebo kódy účetních nákladů. Chcete-li zobrazit seznam vlastních polí zdrojů organizace, která jsou k dispozici, přejděte do zobrazení úkolu, klikněte na kartu Vlastní pole v dialogovém okně Informace o úkolu.

Příklad.    Jestliže jako správce řízení projektu přijmete od účetních projektu žádosti o funkci v plánu projektu zobrazující úkoly seskupené a shrnuté podle center nákladů, definujte za tímto účelem v rezervované globální šabloně organizace pole Úkol organizace – kód osnovy1. Potom globální šablonu organizace vraťte se změnami zpět na server, aby bylo nové pole k dispozici všem uživatelům.

Jste účetní projektu a vidíte, že je dostupné nové pole Úkol organizace – kód osnovy. Kód nákladů na úkol je definován pro pole Úkol organizace – kód osnovy1. Toto pole použijete pro zobrazení úkolů seskupených podle center nákladů a pro obdržení souhrnných informací založených na této struktuře.

Poznámky.    Pouze osoba s oprávněními k uložení globální šablony organizace (například správce řízení projektu) může tuto šablonu rezervovat a upravovat v ní položky. Všichni uživatelé v organizaci pak mohou zobrazit definovaná pole organizace, která byla vrácena se změnami zpět na server.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×