Pole Úkol organizace – kód osnovy1-30 (pole úkolu)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Datový typ    Kód osnovy

Typ položky    Vypočítané nebo zadané

Popis:    Pole Úkol organizace – kód osnovy1-30 obsahují alfanumerický kód, který je definován tak, aby představoval seznam nebo hierarchickou strukturu úkolů (například kódy vyúčtování nákladů přiřazené k úkolům). Kódy osnovy jsou vlastní značky pro úkoly, které sdílí vlastnosti, lze je použít pro různé seskupení úkolů a lze je použít pro zobrazení souhrnných (zahrnutých) informací o seskupení. Pole Úkol organizace – kód osnovy jsou definovaná správcem správy projektu nebo jiným uživatelem s oprávněním pro správu. Tato pole jsou poté zpřístupněna všem uživatelům v celé organizaci.

Způsob výpočtu:    V závislosti na přizpůsobení mohou být pro pole Úkol organizace – kód osnovy definovány vzorce a další podmínky zajišťující zobrazení určitých výsledků.

Nejvhodnější použití:    Přidejte libovolné definované a dostupné pole Úkol organizace - kód osnovy do zobrazení úkolu. Úkoly lze také seskupit, filtrovat a seřadit podle kódů osnovy, které mohou představovat strukturu organizace, kódy funkcí nebo kódy účetních nákladů. Chcete-li zobrazit seznam vlastních polí zdrojů organizace, která jsou k dispozici, přejděte do zobrazení úkolu, klikněte na kartu Vlastní pole v dialogovém okně Informace o úkolu.

Příklad:    Jestliže jako správce řízení projektu přijmete od účetních projektu žádosti o funkci v plánu projektu zobrazující úkoly seskupené a shrnuté podle center nákladů, definujte za tímto účelem v rezervované globální šabloně organizace pole Úkol organizace – kód osnovy1. Potom globální šablonu organizace vraťte se změnami zpět na server, aby bylo nové pole k dispozici všem uživatelům.

Jste účetní projektu a vidíte, že je dostupné nové pole Úkol organizace – kód osnovy. Kód nákladů na úkol je definován pro pole Úkol organizace – kód osnovy1. Toto pole použijete pro zobrazení úkolů seskupených podle center nákladů a pro obdržení souhrnných informací založených na této struktuře.

Poznámky:    Pouze osoba s oprávněními k uložení globální šablony organizace (například správce řízení projektu) může tuto šablonu rezervovat a upravovat v ní položky. Všichni uživatelé v organizaci pak mohou zobrazit definovaná pole organizace, která byla vrácena se změnami zpět na server.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×