Pokyny pro uspořádání a formátování dat v listu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Aplikace Microsoft Excel obsahuje mnoho funkcí, které usnadňují správu a analýzu dat. Chcete-li tyto funkce plně využívat, je důležité uspořádat a formátovat data v List podle následujících pokynů.

V tomto článku

Pokyny pro uspořádání dat

Pokyny pro formátování dat

Pokyny pro uspořádání dat

Dávejte podobné položky do stejných sloupců.     Uspořádejte data tak, aby všechny řádky v jednom sloupci obsahovaly podobné položky.

Oddělte oblast od ostatních dat.     Mezi oblastí souvisejících dat a ostatními daty na listu ponechejte alespoň jeden prázdný sloupec a jeden prázdný řádek. Aplikace Excel potom může při řazení, filtrování či vkládání automatických souhrnů mnohem snadněji rozpoznat a vybrat danou oblast.

Umístěte důležitá data nad nebo pod oblast.     Neumísťujte důležitá data na levou nebo pravou stranu oblasti. Tato data by mohla při filtrování oblasti zůstat skrytá.

Nevkládejte prázdné řádky a sloupce.     Nevkládejte do oblasti souvisejících dat prázdné řádky ani sloupce, aby ji mohla aplikace Excel snadněji rozpoznat a vybrat.

Zobrazení všech řádků a sloupců v oblasti    Ujistěte se, zobrazit skryté řádky nebo sloupce před prováděním změn na oblast dat. Když nejsou zobrazeny řádků a sloupců v oblasti, můžete data odstraněna omylem. Další informace najdete v tématu skrytí nebo zobrazení řádků a sloupců.

Začátek stránky

Pokyny pro formátování dat

K identifikaci dat používejte popisky sloupců.     V prvním řádku oblasti dat vytvořte popisky sloupců pomocí jiného formátování dat. Excel pak tyto popisky může použít k vytváření sestav a vyhledávání a uspořádávání dat. U popisků sloupců použijte písmo, zarovnání, formát, vzorek, ohraničení a velikost písma, které se od formátu přiřazeného datům v oblasti liší. Před zadáním popisků sloupců formátujte buňky jako text. Další informace naleznete v tématu Způsoby formátování listu.

K odlišení dat používejte ohraničení buněk.     Pokud chcete popisky od dat oddělit, použijte k vložení čáry pod popisky, místo prázdných řádků nebo přerušovaných čar, ohraničení buněk. Další informace najdete v tématu Použití nebo odebrání ohraničení buněk na listu.

Nepoužívejte úvodní a koncové mezery, aby nedocházelo k chybám.     Vyhněte se vkládání mezer na začátku nebo konci buňky, abyste odsadili data. Tyto nadbytečné mezery mohou ovlivnit řazení, hledání a formát, který se na buňku použije. Místo zadávání mezer pro odsazení dat můžete uvnitř buňky použít příkaz Zvětšit odsazení. Další informace najdete v tématu Otočení nebo změna umístění dat v buňce

Rozšiřujte formáty dat a vzorce.     Když přidáte na konec oblasti dat nové řádky s daty, Excel jejich jednotné formátování a vzorce rozšíří. Aby se rozšířil formát, tři z pěti předchozích buněk musí používat stejný formát. Aby se rozšířil vzorec, všechny předchozí vzorce musí být jednotné. Další informace najdete v tématu Automatické vyplnění buněk listu daty.

Používejte aplikaci Excel pro práci se souvisejícími daty.    Souvislou oblast dat v listu můžete převést na tabulku aplikace Excel. Data, která jsou definována v tabulce, mohou být používána nezávisle na datech mimo tabulku, a můžete použít konkrétní funkce tabulky k rychlému řazení, filtrování, sčítání a výpočtům dat v tabulce. Pomocí funkcí tabulky můžete také oddělit sady souvisejících dat uspořádáním těchto dat do více tabulek v jednom listu. Další informace naleznete v tématu Přehled tabulek aplikace Excel.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×