Pokyny pro pojmenování polí, ovládacích prvků a objektů

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pro názvy polí, ovládacích prvků a objektů platí v aplikaci Microsoft Access tato pravidla:

  • Mohou mít délku až 64 znaků.

  • Mohou být tvořeny libovolnou kombinací písmen, číslic, mezer a speciálních znaků s výjimkou tečky (.), vykřičníku (!), čárky nad vlevo (`) a hranatých závorek ([ ]).

  • Nesmí začínat mezerou.

  • Nesmí obsahovat řídicí znaky (hodnoty ASCII 0 až 31).

  • Nesmí obsahovat uvozovky (") v názvech tabulek, zobrazení nebo Uložená procedura v rámci Projekt aplikace Microsoft Access.

Přestože je možné v názvech polí, ovládacích prvků a objektů používat mezery, většina příkladů v dokumentaci aplikace Microsoft Access používá názvy polí a ovládacích prvků bez mezer, protože mezery v názvech můžou v některých případech způsobit konflikty názvů v jazyku Microsoft Visual Basic for Applications.

Při vytváření názvu pole, ovládacího prvku nebo objektu je vhodné zkontrolovat, zda již tento název neexistuje jakožto název Vlastnost nebo jiného prvku používaného aplikací Microsoft Access. Pokud by tomu tak bylo, vaše databáze by mohla v některých případech vykazovat neočekávané chování. Pokud byste například chtěli odkázat na hodnotu pole nazvaného Název v tabulce Informace s použitím syntaxe Informace.Název, aplikace Microsoft Access by nejspíš zobrazila hodnotu vlastnosti Název tabulky Informace než hodnotu pole Název.

Neočekávaných výsledků se můžete vyvarovat také tak, že při odkazování na hodnotu pole, ovládacího prvku nebo objektu budete vždy používat operátor ! namísto operátoru . (tečka). Následující identifikátor například explicitně odkazuje na hodnotu pole Název namísto vlastnosti Název:

[Informace]![Název]

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×