Pokyny k doplňku Poznámkový blok předmětu pro OneNote

Tento doplněk pro onenotový poznámkový blok předmětu (otevřený ve OneNotu 2013 nebo 2016) umožňuje učitelům šetřit čas a ještě efektivněji pracovat se svými poznámkovými bloky předmětu. Mezi funkce patří:

 • Snadná a rychlá distribuce nových stránek, oddílů nebo skupin oddílů studentům v jednom nebo několika předmětech

 • Jednoduchá distribuce části textu, obrázku nebo rukopisu všem studentům v poznámkovém bloku předmětu

 • Nastavení individualizované výuky prostřednictvím distribuce nových materiálů konkrétním studentům nebo skupinám studentů

 • Snadné a rychlé zkopírování knihovny obsahu do několika poznámkových bloků předmětů

 • Jednoduchá postupná kontrola práce studentů (zadání, kvízů atd.) v jednom nebo několika předmětech

 • Snadné zprovoznění aplikace Poznámkový blok předmětu

 • Propojení Onenotových poznámkových bloků předmětů se systémem řízení výuky nebo studentským informačním systémem

 • Integrace zadání a známek z poznámkového bloku předmětu se systémem řízení výuky nebo souvisejícím systémem

 • Poskytnutí užitečných materiálů pro profesní rozvoj a komunitu

Karta Poznámkový blok předmětu

Po nainstalování doplňku Poznámkový blok předmětu najdete ve OneNotu kartu Poznámkový blok předmětu.

Karta Poznámkový blok předmětu

Obsah

Tato skupina nástrojů je určená pro distribuování stránek nebo oddílů studentům nebo skupinám studentů.

Distribuce stránky

Pomocí této možnosti můžete snadno distribuovat stránky všem studentům ve třídě.

 1. Přejděte do knihovny obsahu nebo do prostoru pro spolupráci, kde jsou stránky, které budete chtít distribuovat.

 2. Vyberte stránku. Několik stránek, které se mají distribuovat, vyberete tak, že kliknete na stránku, stisknete a podržíte klávesu SHIFT a potom kliknete na jinou stránku.

 3. Klikněte na Distribuovat stránku.

 4. Zvolte oddíl studenta, do kterého chcete stránky zkopírovat. Ty se pak zkopírují do všech soukromých poznámkových bloků studentů, ve kterých je tento oddíl.

Tip : Pokud student takový oddíl nemá nebo si ho odstranil, oddíl se mu automaticky vytvoří a stránka se do něj vloží.

Distribuce jednotlivcům nebo skupinám

Pomocí této funkce můžete stránku poslat jenom konkrétním studentům a ne všem ve třídě. Kromě toho můžete definovat skupiny studentů a získat tak různé možnosti distribuce.

Distribuce stránky nebo poznámkového bloku

Skupiny – v tomto příkladu vytvořil učitel tři různé skupiny studentů a může se tak rozhodnout, že zkopíruje stránky do oddílu Domácí úkoly konkrétních skupin studentů.

Distribuční skupiny

Křížová distribuce poznámkových bloků

Tuto funkce vám umožní poslat stránku do několika poznámkových bloků předmětů najednou.

 1. Přejděte do knihovny obsahu nebo do prostoru pro spolupráci, kde jsou stránky, které budete chtít distribuovat.

 2. Vyberte jednu nebo více stránek. Pokud budete chtít k distribuci vybrat více stránek, podržte stisknutou klávesu Ctrl a klikněte na stránky, které chcete vybrat.

 3. Klikněte na rozevírací seznam Distribuovat stránku a potom klikněte na Křížová distribuce poznámkových bloků.

 4. Zvolte poznámkové bloky předmětu, do kterých je chcete distribuovat (na levé straně následujícího snímku obrazovky).

 5. Zvolte oddíl studenta, do kterého chcete stránky zkopírovat (na pravé straně následujícího snímku obrazovky), a klikněte na Kopírovat.

  Distribuování poznámkových bloků

Tip : Spoustu těchto nástrojů najdete taky tak, že na libovolné stránce kliknete pravým tlačítkem a v nabídce vyhledáte Distribuovat stránku.

Tip: Distribuce obsahu

Klikněte pravým tlačítkem na část stránky – včetně libovolného zvýrazněného textu, obrázku nebo lasem vybraného rukopisu – a zvolte Distribuovat obsah. Tím se vybere stejná sada oddílů studentů, abyste tento obsah mohli hned poslat všem studentům.

Obsah poznámkového bloku předmětu pro distribuci

Učitel může například psát do knihovny obsahu rukou poznámky, které uvidí celá třída, a pak si určitý problém zaznamenat na klávesnici nebo rukou. Vybere určitou část obsahu a klikne na ni pravým tlačítkem myši, vybere možnost pro distribuci obsahu a bude moct rychle poslat jenom danou část obsahu do určitého oddílu jednotlivých studentů ve třídě.

Vrácení distribuované stránky

Stránku, kterou jste právě distribuovali, můžete někdy potřebovat vrátit (neboli odvolat). Uděláte to tak, že zvolíte Distribuovat stránku a pak Zrušit distribuci stránky. Stránka se tak odvolá a odstraní z poznámkového bloku všech studentů. Pokud nějaký student tuto stránku aktualizoval, bude příkaz pro vrácení nedostupný, aby učitel nechtěně neodstranil práci studenta. Zásobník operace vrácení se navíc vymaže při každém ukončení OneNotu.

Snímek obrazovky s postupem vrácení distribuce stránky v doplňku Poznámkové bloky pro školy

Distribuce nových oddílů

Slouží k odeslání nového, prázdného oddílu všem studentům. Můžete pomocí ní například v poznámkového bloku všech studentů vytvořit nový oddíl Cvičení.

Tipy : 

 • Pomocí této funkce můžete vytvořit nový oddíl v soukromém poznámkovém bloku všech studentů a pak jim pomocí dřív vysvětlené funkce Distribuovat stránku poslat sadu stránek.

 • Pokud chcete nové oddíly distribuovat do skupin oddílů soukromých poznámkových bloků studentů, zaškrtněte políčko Další možnosti. Tento dialog tak rozbalíte a budete moct zvolit, kam nový oddíl přijde, včetně skupin oddílů v poznámkovém bloku studenta. Do soukromých poznámkových bloků studentů můžete například poslat skupiny oddílů Lekce 1 a Lekce 2, které teď chcete naplnit.

  Snímek obrazovky s postupem distribuce nových oddílů v doplňku Poznámkové bloky pro školy

Distribuce nové skupiny oddílů

K vytvoření nové skupiny oddílů v soukromých poznámkových blocích všech studentů použijte funkci Distribuovat novou skupinu oddílů. Chcete například vytvořit skupiny oddílů Lekce 1 a Lekce 2 v soukromých poznámkových blocích studentů.

Snímek obrazovky s postupem distribuce nové skupiny oddílů v doplňku Poznámkové bloky pro školy

Distribuce knihovny obsahu

Slouží ke kopírování stávajících oddílů Knihovny obsahu (například hlavního poznámkového bloku výuky) do jednoho nebo víc poznámkových bloků předmětu.

Tip : Tato funkce může být užitečná na začátku semestru nebo školního roku.

Revize

Umožňuje učiteli rychle zkontrolovat práci studentů, kterou mají na stránce ve svých poznámkových blocích.

Zkontrolovat práci studentů

 1. Vyberte poznámkový blok předmětu.

 2. Klikněte na Zkontrolovat práci studentů.

 3. Výběrem oddílu (například Domácí úkoly) otevřete podokno vpravo, které vám umožní vybrat studenta.

  Tip : Studenty můžete seřadit podle příjmení a také si rozbalit/sbalit všechny jejich úkoly.

Křížová kontrola poznámkových bloků

Umožňuje zkontrolovat úkoly v několika poznámkových blocích předmětu v případě, že vyučující vyučuje stejný kurz v různou dobu. Učitel matematiky může například v pondělí rozdistribuovat list do třech poznámkových bloků pro předměty a ve středu pak pomocí této funkce práci rychle zkontrolovat pro všechny tři třídy.

 1. Klikněte na Zkontrolovat práci studentů > Křížová kontrola poznámkových bloků.

 2. V poli Křížová kontrola poznámkových bloků napřed zvolte poznámkové bloky předmětu, vyberte požadovaný oddíl a pak klikněte na Zkontrolovat.

  Otevře se vám okno umožňující kliknout na kteréhokoli studenta z vybraných poznámkových bloků. Ve OneNotu se zobrazí stránka studenta, kde ji můžete rychle opravit a oznámkovat.

  Tip : Studenty můžete seřadit podle příjmení a také si rozbalit/sbalit všechny jejich úkoly.

  Zkontrolovat práci studentů

Křížová kontrola poznámkových bloků

Umožňuje zkontrolovat úkoly v několika poznámkových blocích předmětu v případě, že vyučující vyučuje stejný kurz v různou dobu. Učitel matematiky může například v pondělí rozdistribuovat list do třech poznámkových bloků pro předměty a ve středu pak pomocí této funkce práci rychle zkontrolovat pro všechny tři třídy.

 1. Klikněte na Zkontrolovat práci studentů > Křížová kontrola poznámkových bloků.

 2. V poli Křížová kontrola poznámkových bloků napřed zvolte poznámkové bloky předmětu, vyberte požadovaný oddíl a pak klikněte na Zkontrolovat.

  Otevře se vám okno umožňující kliknout na kteréhokoli studenta z vybraných poznámkových bloků. Ve OneNotu se zobrazí stránka studenta, kde ji můžete rychle opravit a oznámkovat.

  Tip : Studenty můžete seřadit podle příjmení a také si rozbalit/sbalit všechny jejich úkoly.

  Snímek obrazovky s kontrolou práce studentů v doplňku Poznámkový blok předmětu

Propojení OneNotu se systémem řízení výuky nebo studentským informačním systémem

Onenotové poznámkové bloky předmětů jsou v současnosti integrované s mnoha systémy řízení výuky a studentskými informačními systémy. Kompletní seznam systémů, které s OneNotem spolupracují, najdete na adrese http://www.onenote.com/edupartners. Mnohé z těchto systémů fungují s OneNotem už dnes a spousta dalších bude následovat v nadcházejících týdnech a měsících. Pokud je váš systém podporovaný, zobrazí se v rozevírací nabídce Připojit k v dialogu Připojení. Systémy, na kterých se ještě pracuje, se zobrazí jako <Název systému> – <Brzy k dispozici>. Náš partnerský web EDU obsahuje také mnoho odkazů na školení s příslušnými pokyny k jednotlivým systémům. Máme také nový web pro registraci studentských informačních systémů: http://www.onenote.com/sis.

Pokud chcete Onenotový poznámkový blok předmětu propojit se systémem řízení výuky nebo studentským informačním systémem, klikněte na tlačítko Připojení na pásu karet doplňku Poznámkový blok předmětu.

Po otevření dialogu Připojení postupujte takto:

 1. V rozevírací nabídce Připojit k vyberte svůj systém řízení výuky.

  Na obrázku dole je vybraný systém Canvas. Odkaz na školení Jak se připojit ke Canvasu je dostupný přímo v dialogovém okně, takže učitelé můžou snadno zobrazit konkrétní školení.

  Snímek obrazovky s dialogem Spravovat připojení

  Některé systémy řízení výuky, jako je Brightspace, vyžadují ID aplikace a klíč aplikace:

  Snímek obrazovky s požadavkem na klíč aplikace v dialogu Spravovat připojení

 2. Klikněte na Přihlásit se.

  Zobrazí se výzva k zadání uživatelského jména a hesla systému řízení výuky.

Správci IT: Pokud chcete nasadit doplněk Poznámkový blok předmětu tak, aby v něm měli učitelé předem nakonfigurované informace o konkrétním systému řízení výuky nebo studentském informačním systému, navštivte prosím stránku Zásady skupiny na adrese http://aka.ms/classnotebookaddingrouppolicy.

Namapování poznámkového bloku předmětu na kurz v systému řízení výuky

Dalším krokem je namapování poznámkového bloku předmětu na kurz v systému řízení výuky.

 1. Klikněte na rozevírací šipku tlačítka Připojení a zvolte Namapovat poznámkové bloky předmětů.

  Měly by se zobrazit všechny dostupné kurzy ve vybraném systému řízení výuky.

 2. Ve sloupci Kurz klikněte na rozevírací nabídku a zvolte, který poznámkový blok předmětu chcete namapovat na tento kurz v systému řízení výuky.

  V příkladu dole mapuji poznámkový blok předmětu Základy matematiky na kurz v systému Canvas s názvem Základy matematiky.

 3. Klikněte na OK.

  Když teď vytvoříte zadání, pošlou se do kurzu vybraného v kroku 2.

  Snímek obrazovky s postupem mapování poznámkových bloků předmětů

Namapování poznámkového bloku předmětu do kurzu v systému řízení výuky/studijního informačního systému nebo sešitu se známkami

V některých případech musíte aktualizovat nebo namapovat jména svých studentů do systému řízení výuky/studijního informačního systému nebo sešitu se známkami. Mapování studentů umožňuje učitelům zajistit, aby jména studentů v Poznámkovém bloku předmětu odpovídala jménům v systému řízení výuky/studijním informačním systému nebo sešitu se známkami. Někdy se ale jména studentů můžou trochu lišit (např. „Jindra“ vs. „Jindřich“), takže teď můžete mít jistotu, že jsou jména správně namapovaná.

 1. Nezapomeňte Poznámkové bloky předmětů namapovat pomocí tlačítka Připojení, jak se vysvětluje výš.

 2. Klikněte na rozevírací šipku tlačítka Připojení a vyberte Namapovat studenty.

 3. V poli Poznámkový blok předmětu klikněte na rozevírací nabídku a vyberte požadovaný poznámkový blok předmětu.

  V následujícím příkladu vybereme poznámkový blok předmětu „Úvod do matematiky“.

 4. Vyberte poznámkový blok předmětu se jmény studentů a namapujte ho do příslušného názvu kurzu v systému Canvas.

  V následujícím příkladu je teď Jindra Polák namapovaný jako Jindřich Polák.

 5. Kliknutím na OK uložte změny mapování.

  Snímek obrazovky s postupem, jak namapovat studenty na jména studentů v systému Canvas

Vytvoření zadání

Teď, když jste OneNote propojili se systémem řízení výuky a namapovali poznámkový blok předmětu na správný kurz, můžete vzít stránku OneNotu a jednoduše vytvořit v systému řízení výuky zadání. Informace z OneNotu se tak zobrazí v zadáních a kalendáři vašeho systému řízení výuky a integrují se s pracovním postupem, který už používáte. Při vytvoření zadání se navíc tato stránka zkopíruje do vybraného oddílu poznámkového bloku všech studentů. Uděláte to takto:

 1. Ve OneNotu přejděte na stránku, kterou chcete použít k zadání. Tato stránka musí existovat v knihovně obsahu nebo prostoru pro spolupráci.

 2. Na záložce pásu karet Poznámkový blok předmětu klikněte na tlačítko Vytvořit zadání.

 3. Když se otevře formulář pro vytvoření zadání, bude mít automaticky navržený Název a Popis podle této onenotové stránky. Tyto údaje můžete podle potřeby změnit nebo aktualizovat.

 4. Dál vyberte datum v rozevíracím seznamu Termín splnění.

  Volitelně můžete nastavit taky Čas, kdy se toto zadání má v systému řízení výuky zaregistrovat jako splněné.

 5. Teď zvolte oddíl, do kterého se má tato stránka zkopírovat. V příkladu dole je zvolený oddíl Domácí úkoly.

 6. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

  Po kliknutí na Vytvořit se stanou dvě věci:

  • Stránka se zkopíruje do oddílu Domácí úkoly v soukromých poznámkových blocích všech studentů.

  • Informace o zadání se pošlou do systému řízení výuky nebo souvisejícího systému jako zadání s příslušným termínem splnění.

   Poznámka : V této beta verzi doplňku se momentálně podporují známky na stupnici 0–100. V blízké budoucnosti přibude podpora dalších známkovacích stupnic.

  Snímek obrazovky s dialogem Vytvořit nové zadání v doplňku Poznámkový blok předmětu

V tomto příkladu poslal učitel zadání do kurzu Matematika 101 v systému řízení výuky Canvas, kde je založený poznámkový blok Matematika 101. Jak vidíte, v seznamu zadání v systému Canvas se teď zobrazuje Týdenní projekt č. 15.

Snímek obrazovky se Základy matematiky v systému Canvas

Když v systému Canvas otevřete Týdenní projekt č. 15, uvidíte informace zadané ve onenotovém formuláři pro vytvoření zadání v kroku 8. Záznam v systému řízení výuky obsahuje správný Název, Popis, Termín splnění a Čas. Toto zadání se zároveň zobrazí v kalendáři systému Canvas, aby učitelé i studenti viděli všechna svoje zadání na jednom místě.

Snímek obrazovky s 15. týdenním projektem v systému Canvas

Známkování

Další častou žádostí, kterou jsme vyslyšeli, je možnost poslat známky přímo do systému řízení výuky nebo souvisejícího systému, který škola používá. Učitel tak každý den ušetří čas při zadávání známek. Díky aktualizaci doplňku Poznámkový blok předmětu teď můžete zadávat známky přímo do OneNotu, odkud se pošlou do podporovaných systémů.

S využitím příkladového zadání 15. týdenní projekt se teď podíváme, jak byste jako učitelé zadali známky.

 1. Na kartě Poznámkový blok předmětu zvolte rozevírací seznam Zkontrolovat práci studentů a pak Domácí úkoly.

  To je oddíl, do kterého se zadání Týdenní projekt č. 15 distribuovalo jednotlivým studentům. Napravo se otevře podokno Zkontrolovat práci studentů. Protože je doplněk Poznámkový blok předmětu propojený se systémem řízení výuky nebo souvisejícím systémem, zobrazuje se teď zaškrtávací políčko Zadat známky.

 2. Zaškrtněte políčko Zadat známky.

  Vedle jména jednotlivých studentů se objeví malé pole s textem ___/100.

  Snímek obrazovky s možností Zadat známky v doplňku Poznámkové bloky pro školy

 3. Klikněte na jméno studenta a otevřete tak ve OneNotu stránku s jeho zadáním. Stránku můžete označit ve OneNotu a pak zároveň zadat hodnocení do známkovacího pole v dialogu Zkontrolovat práci studentů. Tento postup zopakujte u každého studenta v seznamu.

  Snímek obrazovky s postupem kontroly práce studentů v doplňku Poznámkové bloky pro školy

 4. Až všechny studenty oznámkujete, kliknutím na tlačítko Odeslat odešlete známky do systému řízení výuky nebo podobného systému.

  Známky se tím pošlou z OneNotu rovnou do zadání příslušného studenta. Následující příklad znázorňuje, jak by to vypadalo v oblasti známkování systému Canvas.

  Snímek obrazovky se známkami studentů zadanými do systému Canvas

  Tento příklad znázorňuje, jak by to vypadalo v oblasti známkování systému Brightspace.

  Snímek obrazovky se známkami studentů zadanými do systému Brightspace

  Tip : Pokud potřebujete, můžete se později vrátit a známky aktualizovat. V takovém případě jednoduše klikněte na tlačítko Zkontrolovat práci studentů na záložce pásu karet Poznámkový blok předmětu a zvolte Domácí úkoly. Když pak kliknete na Zadat známky, stáhnou se existující známky tohoto zadání ze systému řízení výuky. Pak můžete známku studenta aktualizovat a kliknutím na Odeslat poslat novou známku do systému řízení výuky.

Správa

Každým z těchto tlačítek spustíte prohlížeč pro přístup k aplikaci Poznámkový blok předmětu v Office 365. Pak můžete spravovat jednotlivé funkce v Poznámkovém bloku předmětu online.

Skupina Správa na kartě Poznámkový blok předmětu

Zdroje

Skupina Zdroje na kartě Poznámkový blok předmětu

Profesionální rozvoj

Toto tlačítko zobrazí nejrůznější užitečné zdroje a další informace a tipy.

Zdroje poznámkového bloku předmětu

Odeslat názor

Tlačítko Odeslat názor na pásu karet vám umožňuje poslat váš názor přímo vývojovému týmu. Když na něj kliknete, otevře se váš výchozí poštovní klient, abyste nám mohli poslat e-mailovou zprávu.

Instalace doplňku Poznámkový blok předmětu

Doplněk Poznámkový blok předmětu vyžaduje OneNote 2013 nebo 2016 – zkontrolujte, jestli máte nainstalovanou jednu z těchto verzí. Pokud máte OneNote spuštěný, pak ho před spuštěním instalačního programu zavřete.

Pokud chcete doplněk nainstalovat, spusťte instalační soubor doplňku Poznámkový blok předmětu, který máte od správce IT. Tady je několik tipů:

 • Pokud máte Windows 10, zkontrolujte, že používáte desktopovou verzi OneNotu (OneNote 2013 nebo 2016) a ne aplikaci OneNote ze Storu (která se jmenuje jednoduše OneNote).

 • Při instalaci nainstalujte aplikaci pro všechny uživatele, pokud je to možné.

 • Pokud se instalace dokončí, ale doplněk po otevření OneNotu nevidíte, restartujte počítač.

 • Pokud ho neuvidíte ani po restartování počítače, podívejte se prosím na kroky pro řešení potíží uvedené níže.

 • Pokud budete mít s instalací nějaké problémy, pište prosím na adresu onenote.classnotebook@uservoice.com. K tomu, abychom mohli reagovat na názory uživatelů, využíváme partnerství s UserVoice, tedy se službou třetí strany. Kliknutím sem zobrazíte zásady ochrany osobních údajů služby UserVoice.

Nasazení doplňku Poznámkový blok předmětu

Správce IT může doplněk Poznámkový blok předmětu nasadit pro celou školu nebo oblast. Pokyny k tomu najdete na webu Download Center na adrese https://www.microsoft.com/cs-cz/download/details.aspx?id=51934.

Pokud chcete nasadit doplněk Poznámkový blok předmětu tak, aby v něm měli učitelé předem nakonfigurované informace o konkrétním systému řízení výuky nebo studentském informačním systému, navštivte prosím stránku Zásady skupiny na adrese http://aka.ms/classnotebookaddingrouppolicy.

Řešení potíží

Tvrdě jsme pracovali na tom, abychom tuto privátní alfa verzi zpřístupnili v co nejlepším stavu. I tak ale můžete narazit na určité nedostatky. Níže uvádíme informace o několika běžných problémech a jejich řešeních.

OneNote se nerestartuje

Někdy se může zobrazit oznámení, že doplněk přestal fungovat, a výzva, abyste OneNote restartovali. Pokud ho nerestartujete, OneNote nemusí nikdy dokončit svoje spuštění (při spuštění se zobrazí panel načítání a pak se zobrazí chybová zpráva „Omlouváme se, ale OneNote se teď nepovedlo spustit.“). V takovém případě prosím postupujte podle následujících kroků.

 1. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Alt+Del a vyberte Správce úloh.

 2. Klikněte na kartu Podrobnosti.

 3. Klikněte postupně na všechny procesy OneNote.exe a vyberte Ukončit úlohu.

 4. Totéž udělejte pro všechny instance procesu DllHost.exe (možná, že žádné nebudou).

 5. Restartujte OneNote.

Doplněk Poznámkový blok předmětu se nezobrazuje na pásu karet

V některých případech bude doplněk ve OneNotu zakázaný. Pokud k tomu dojde, nezobrazí se na pásu karet. Pokud budete chtít doplněk znovu povolit, udělejte toto:

 1. Ve OneNotu klikněte na Soubor > Možnosti.

 2. V okně Možnosti aplikace OneNote vyberte Doplňky a zkontrolujte, jestli se zobrazí doplněk Poznámkový blok předmětu. Pokud ne, klikněte v části Aktivní na Přejít v dolní části stránky.

 3. Zaškrtněte v tomto seznamu políčko Doplněk Poznámkový blok předmětu a potom klikněte na OK.

  Pole Doplňky modelu COM

 4. Po chvíli by se měla na pásu karet zobrazit příslušná karta. Pokud se na něm nezobrazí, přejděte na Soubor > Možnosti > Doplňky a klikněte na Přejít.

 5. Klikněte na položku Doplněk Poznámkový blok předmětu a zkontrolujte, jestli se v dolní části okna nezobrazí chybová zpráva. Pokud ano, kontaktujte tým na adrese classnotebook@onenote.uservoice.com. K tomu, abychom mohli reagovat na názory uživatelů, využíváme partnerství s UserVoice, tedy se službou třetí strany. Kliknutím sem zobrazíte zásady ochrany osobních údajů služby UserVoice.

Rychlá oprava OneNotu

 1. Ve Windows přejděte na Ovládací panely, vyberte Programy a funkce a v seznamu nainstalovaných aplikací vyhledejte instalaci Office (nebo OneNotu, pokud jste nainstalovali OneNote samostatně).

 2. Klikněte na tlačítko Změnit.

 3. Zobrazí se dialogové okno s možnostmi, jak se dají aplikace Office opravit. Vyberte Rychlá oprava a pak klikněte na Opravit.

Poznámky k verzi

Verze 0.3.14.0 (původní vydaná verze)

» Zobrazit příspěvek na blogu o této verzi

Funkce:

 • Distribuce stránky

 • Distribuce obsahu

 • Distribuce jednotlivcům nebo skupinám

 • Distribuce nového oddílu

 • Distribuce knihovny obsahu

 • Zkontrolovat práci studentů

 • Řazení studentů podle příjmení

 • Rychlé spuštění aplikace Poznámkový blok předmětu (vytváření poznámkových bloků předmětu, přidávání a odebírání studentů, přidávání a odebírání učitelů, zobrazení seznamu poznámkových bloků)

 • Odkazy pro profesionální rozvoj na školení o OneNotu ve vzdělávání

Verze 0.3.18.0 (březen 2016)

» Zobrazit příspěvek na blogu o této verzi

Funkce:

 • Podpora pro poznámkové bloky pro pedagogy

 • Podpora pro výtisky v distribuci stránky

Verze 0.4.0.0 (duben 2016)

» Zobrazit příspěvek na blogu o této verzi

Funkce:

 • Integrace zadání a hodnocení v systémech LMS a SIS (http://www.onenote.com/edupartners)

 • Možnost vrátit zpět (neboli „odvolat“) distribuovanou stránku, která se omylem dostala ke studentům

 • Možnost distribuovat studentům nové skupiny oddílů pro scénáře, jako jsou nové jednotky v předmětu

 • Možnost distribuovat studentům nové oddíly do nových skupin oddílů pro nový projekt nebo lekci v rámci dané nové jednotky

 • Možnost, aby správci IT nasadili instalaci MSI doplňku v rámci školy nebo obvodu, aby doplněk nemuseli instalovat jednotliví učitelé

 • Rychlejší distribuce nových oddílů

 • Další ikony (ikony pro malý oddíl, poznámkový blok a lidi)

 • Různé opravy chyb, stabilita a vylepšení nastavení

Verze 0.4.5.0 (květen 2016)

Funkce:

 • Přiřazení a integrace známkování School Bytes

 • Přiřazení a integrace známkování WinjiGo

 • Podpora pro hodnocení s desetinným číslem ve všech LMSes

 • Podpora pro self-hosted LMSes

 • Podpora pro mapování studentů pro případy, kdy mají studenti odlišná jména v Office 365 a ve svých LMS

 • Podpora pro instalaci pravým tlačítkem myši pro správce IT

 • [Chyba] ID poznámkového bloku nebylo trvalé, což způsobovalo náhodná mizení existujících mapování poznámkových bloků. Tuto chybu jsme opravili, může se ale stát, že se jednorázově resetují všechna existující mapování poznámkových bloků.

 • [Chyba] Dialogové okno Mapování Poznámkových bloků předmětů se při 125% velikosti okna nezobrazovalo správně. Tuto chybu jsme opravili.

Verze 0.5.0.0 (červen 2016)

 • Integrace úkolů/známkování v systému Aeries

 • Integrace úkolů/známkování v systému Firefly Learning

 • Integrace úkolů/známkování v systému PowerSchool

 • Integrace úkolů/známkování v systému Rediker

 • Integrace úkolů/známkování v systému Skyward

 • Integrace úkolů/známkování v systému SunGard

 • Integrace úkolů/známkování v systému WinjiGo

Verze 0.5.1.0 (červenec 2016)

 • Integrace úkolů/známkování v systému Google Classroom

Verze 1.0.0.0 (srpen 2016)

Verze 1.2.0.0 (září 2016)

 • Integrace úkolů/známkování v systému SEQTA

 • Automatické mapování poznámkových bloků předmětů

 • Automatické mapování studentů podle příjmení, jména

 • Aktualizace tokenů, aby se mohli učitelé přihlásit k LMS/SIS jenom jednou

 • Zobrazit upozornění při distribuci stránek obsahujících přílohy

 • [Chyba] Nesprávně zachované apostrofy v názvech oddílů během distribuce stránky

Verze 1.3.0.0 (září 2016)

 • Řešení problémů se známkováním v kurzech MS Classroom s velkým počtem úkolů

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×