Pokyny a příklady pro řazení a filtrování dat podle barvy

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Řazením a filtrováním dat podle barvy můžete zpřehlednit analýzu dat a umožnit uživatelům listu rychle zjistit nejdůležitější údaje a datové trendy.

Světlo procházející hranolem a formátování dat aplikace Excel

V tomto článku

Přehled řazení a filtrování dat podle barev a sad ikon

Efektivní použití barev při analýze dat

Výběr nejvhodnější barvy pro vaše potřeby

Rozbor několika příkladů

Přehled řazení a filtrování dat podle barev a sad ikon

Řazení a filtrování dat jsou spolu s podmíněným formátováním nedílnými součástmi analýzy dat a mohou vám pomoci zodpovědět například následující otázky:

 • Kdo tento měsíc prodal služby za více než 50 000 Kč?

 • U jakých produktů rostou tržby každoročně o víc než 10 %?

 • Kdo jsou nejlepší a nejslabší studenti prvního ročníku?

 • Kde jsou v přehledu zisků za posledních pět let výrazné odchylky?

 • Jaké je celkové věkové rozvrstvení zaměstnanců?

Řazením dat můžete rychle uspořádat a vyhledat požadovaná data. Filtrováním dat zobrazíte u jednoho nebo více sloupců dat pouze řádky splňující zadaná kritéria a skryjete řádky, které nechcete zobrazit. Podmíněné formátování dat umožňuje vizuálně prozkoumat a analyzovat data, zjistit kritické problémy a určit charakteristiky a trendy. Řazení, filtrování a podmíněné formátování dat společně umožňují efektivnější rozhodování na základě dat.

Řadit a filtrovat je možné podle formátu, včetně barvy buňky a barvy písma, bez ohledu na to, zda jsou buňky formátovány ručně nebo podmíněně.

Na tomto obrázku vidíte, filtrování a řazení podle barev nebo ikon v kategorii, M/M Δ % a značky sloupců.

Podmíněné formátování s barvami pozadí buněk a sadami ikon

Data můžete také řadit a filtrovat pomocí sady ikon vytvořené prostřednictvím podmíněného formátování. S využitím sady ikon lze data opatřit poznámkami a zařadit do tří až pěti kategorií, které jsou odděleny prahovou hodnotou. Každá ikona představuje rozsah hodnot. Například v sadě ikon „3 šipky“ v následující tabulce představuje zelená šipka směřující vzhůru vyšší hodnoty, žlutá podélná šipka střední hodnoty a červená šipka směřující dolů nižší hodnoty.

Tabulka sad ikon

Tabulka sad ikon

Buňky lze naformátovat pomocí dvoubarevné škály, tříbarevné škály, datových pruhů a sad ikon; je také možné naformátovat buňky obsahující určitý text, číslo, hodnoty data a času, nejlepší a nejhorší hodnoty, nadprůměrné nebo podprůměrné hodnoty, jedinečné nebo duplicitní hodnoty a dále vytvořit mnoho pravidel a snadněji je spravovat.

Začátek stránky

Efektivní použití barev při analýze dat

Téměř každý má rád barvy. Efektivní použití barev v libovolném dokumentu může výrazně zvýšit jeho atraktivitu a přehlednost. Vhodné použití barev a ikon v sestavách aplikace Excel zlepšuje rozhodování, neboť soustředí pozornost uživatelů na důležité informace a pomáhá uživatelům vizuálně pochopit výsledky. Vhodné použití barev může zajistit kladný emociální dojem již od začátku. Naopak chybné použití barev může uživatele rozptýlit a při nadměrném použití dokonce způsobit únavu. Následující části obsahují pokyny, které vám pomohou vybrat vhodné barvy a vyvarovat se použití chybných barev.

Další informace o motivech dokumentů:     V aplikaci Excel je snadno vytvářet konzistentní motivy a přidat vlastní styly a efekty. Velkou část myšlenkových, který je potřebný ke kombinování barvy efektivně už mělo můžete pomocí motivech dokumentů: předdefinované používající atraktivní barevná schémata. Můžete rychle a snadno naformátovat celého dokumentu mu dodá moderní a profesionální vzhled použitím motivu dokumentu. Motiv dokumentu je sadu možnosti, které obsahuje sadu barvy motivu formátování, sadu písem motivu (včetně záhlaví písem a text) a sady efektů motivu (včetně čáry a efekty výplně).

Používání standardních barev a omezení počtu barev

Při řazení a filtrování podle barev můžete zvolit své oblíbené barvy a výsledek vám bude připadat dobrý. Musíte si však položit důležitou otázku: preferují a vidí uživatelé stejné barvy? Počítač je schopen zobrazit 16 777 216 barev v režimu 24bitové barevné hloubky. Většina uživatelů však dokáže rozlišit pouze malý zlomek těchto barev. Kromě toho se kvalita barev v počítačích může lišit. Osvětlení místnosti, kvalita papíru, rozlišení obrazovky a tiskárny a nastavení prohlížeče mohou být rozdílné. Až 10 % populace má nějaký problém s rozlišováním a viděním určitých barev. To jsou důležité proměnné, které pravděpodobně nebudete moci ovlivnit.

Můžete však ovlivnit například výběr barev, počet barev a pozadí listu nebo buňky. Vhodnou volbou provedenou na základě důkladného výzkumu můžete zajistit, aby barvy předávaly správné sdělení a interpretaci dat. Doplněním barev o ikony a legendu můžete zajistit, aby uživatelé pochopili zamýšlený význam.

Zvažte kontrast barev a pozadí

Obecně používejte syté barvy, například jasně žlutou, středně zelenou nebo tmavě červenou. Zajistěte, aby byl mezi pozadím a popředím vysoký kontrast. Použijte například bílé nebo šedé pozadí listu s barvami buněk nebo bílé či šedé pozadí buňky s barvami písma. Pokud je nutné použít na pozadí barvu nebo obrázek, pokuste se barvu nebo obrázek co nejvíce zesvětlit, aby barva buňky nebo písma nezanikla. Pokud používáte pouze barvu písma, zvažte zvětšení velikosti písma nebo nastavení tučného písma. Čím větší písmo, tím snadněji je uživatel uvidí nebo rozliší jeho barvu. V případě potřeby upravte nebo odeberte svazky řádků nebo sloupců, protože barva svazků může kolidovat s barvou buněk nebo písma. Všechny tyto faktory výrazně pomáhají uživatelům správně interpretovat barvy a porozumět jejich významu.

Vyhněte se použití barevných kombinací, které mohou snížit viditelnost barev nebo zmást uživatele. Nechcete neúmyslně vytvořit obrázek založený na optickém klamu. Zvažte ohraničením buňky odlišit problematické barvy, například červenou či zelenou, pokud je nevyhnutelné, aby byly vedle sebe. Použijte doplňkové a kontrastní barvy ke zlepšení kontrastu a nepoužívejte podobné barvy. Vyplatí se znát základní barevné kolo a vědět, jak určit podobné, kontrastní a doplňkové barvy.

Základní barevné kolo

1. Podobná barva je sousední barva na barevném kole (například fialová a oranžová jsou barvy podobné červené).

2. Kontrastní barva je od barvy vzdálena přes tři další barvy (například modrá a zelená jsou kontrastní barvy k červené).

3. Doplňkové barvy jsou barvy naproti sobě na barevném kole (například modrozelená je doplňková barva červené).

Máte-li čas, vyzkoušejte si barvy, ukažte je několika kolegům, vyzkoušejte je v různých světelných podmínkách a experimentujte s různým nastavením obrazovky počítače a tiskárny.

Tip: Při tisku barevného dokumentu zkontrolujte barvu buňky a písmo buňky z hlediska čitelnosti. Pokud je barva buňky příliš tmavá, zkuste pro zlepšení čitelnosti použít bílé písmo.

Začátek stránky

Výběr nejvhodnější barvy pro vaše potřeby

Potřebujete rychlý přehled? Použijte červenou, žlutou, zelenou nebo modrou s bílým či šedým pozadím.

Vybraným barvám přiřaďte význam na základě cílové skupiny a účelu. V případě potřeby poskytněte legendu pro vysvětlení významu každé barvy. Většina uživatelů může snadno rozlišit sedm až deset barev v jednom listu. Je možné rozlišit až 50 barev, to však vyžaduje speciální školení a je nad rámec tohoto článku.

10 hlavních barev

Při řazení a filtrování dat podle barvy vám následující tabulka pomůže rozhodnout, které barvy zvolit. Tyto barvy poskytují nejvýraznější kontrasty a obecně je většina osob nejsnadněji rozlišuje.

Tabulka pro výběr barev

Tyto barvy můžete snadno uplatnit na buňky a písmo pomocí tlačítek Barva výplně nebo Barva písma ve skupině Písmo na kartě Domů.

Standardní barvy

Používejte barvy, které mají přirozený význam

Při čtení finančních údajů jsou čísla buď červená (záporná), nebo černá (kladná). Červená barva vyjadřuje význam, protože je to obecně přijímaná konvence. Chcete-li zvýraznit záporná čísla, je červená nejpřirozenější volbou. V závislosti na typu dat je možné použít konkrétní barvy, protože mají význam pro určitou cílovou skupinu, případně existuje obecně přijímaná norma pro jejich význam. Příklady:

 • Pokud data obsahují údaje o teplotě, můžete použít teplé barvy (červenou, oranžovou a žlutou) k označení vyšší teploty a studené barvy (zelenou, modrou a fialovou) k označení nižší teploty.

 • Pokud data obsahují topografické údaje, můžete použít modrou pro vodu, zelenou pro vegetaci, hnědou pro poušť a pohoří a bílou pro led a sníh.

 • Pokud se data týkají provozu a bezpečnosti, můžete použít červenou pro situace, kdy je třeba zastavit nebo zvýšit pozornost, oranžovou pro nebezpečí týkající se vybavení, žlutou pro upozornění, zelenou pro bezpečnost a modrou pro obecné informace.

 • Pokud se data týkají elektrických rezistorů, můžete použít standardní barevný kód černé, hnědé, červené, oranžové, modré, zelené, žluté, fialové, šedé a bílé.

Začátek stránky

Rozbor několika příkladů

Předpokládejme přípravě sada sestav na popisy produktu ceny a zásob úrovně. Následující části popisují otázky, které je obvykle zeptejte se tato data a jak lze každou otázku odpovědět pomocí barev a ikonu sady.

Ukázková data

V příkladech se používá následující ukázková data.

Ukázková data použitá v příkladech

Zkopírujte data do prázdného sešitu, postupujte takto:

Jak uložit ukázkových dat jako souboru XLSX

 1. Spusťte Poznámkový blok.

 2. Vyberte text vzorového kódu a zkopírujte ho do Poznámkového bloku

 3. Uložte soubor s libovolným názvem a příponou například Products.csv.

 4. Ukončete Poznámkový blok.

 5. Spusťte aplikaci Excel.

 6. Otevřete soubor, který jste uložili z poznámkového bloku.

 7. Uložte soubor jako souboru XLSX.

Ukázková data

Category,Product Name,Cost,Price,Markup,Reorder At,Amount,Quantity Per Unit,Reorder?
Dried Fruit/Nuts,Almonds,$7.50,$10.00,"=(D2-C2)/C2",5,7,5 kg pkg.,"=IF(G2<=F2,""Yes"",""No"")"
Canned Fruit,Apricot,$1.00,$1.20,"=(D3-C3)/C3",10,82,14.5 OZ,"=IF(G3<=F3,""Yes"",""No"")"
Beverages,Beer,$10.50,$14.00,"=(D4-C4)/C4",15,11,24 - 12 oz bottles,"=IF(G4<=F4,""Yes"",""No"")"
Jams/Preserves,Boysenberry,$18.75,$25.00,"=(D5-C5)/C5",25,28,12 - 8 oz jars,"=IF(G5<=F5,""Yes"",""No"")"
Condiments,Cajun,$16.50,$22.00,"=(D6-C6)/C6",10,10,48 - 6 oz jars,"=IF(G6<=F6,""Yes"",""No"")"
Baked Goods,Cake Mix,$10.50,$15.99,"=(D7-C7)/C7",10,23,4 boxes,"=IF(G7<=F7,""Yes"",""No"")"
Canned Fruit,Cherry Pie Filling,$1.00,$2.00,"=(D8-C8)/C8",10,37,15.25 OZ,"=IF(G8<=F8,""Yes"",""No"")"
Soups,Chicken Soup,$1.00,$1.95,"=(D9-C9)/C9",100,123,,"=IF(G9<=F9,""Yes"",""No"")"
Baked Goods,Chocolate Mix,$6.90,$9.20,"=(D10-C10)/C10",5,18,10 boxes x 12 pieces,"=IF(G10<=F10,""Yes"",""No"")"
Soups,Clam Chowder,$7.24,$9.65,"=(D11-C11)/C11",10,15,12 - 12 oz cans,"=IF(G11<=F11,""Yes"",""No"")"
Beverages,Coffee,$34.50,$46.00,"=(D12-C12)/C12",25,56,16 - 500 g tins,"=IF(G12<=F12,""Yes"",""No"")"
Canned Meat,Crab Meat,$13.80,$18.40,"=(D13-C13)/C13",30,23,24 - 4 oz tins,"=IF(G13<=F13,""Yes"",""No"")"
Sauces,Curry Sauce,$30.00,$40.00,"=(D14-C14)/C14",10,15,12 - 12 oz jars,"=IF(G14<=F14,""Yes"",""No"")"
Pasta,Gnocchi,$28.50,$38.00,"=(D15-C15)/C15",30,38,24 - 250 g pkgs.,"=IF(G15<=F15,""Yes"",""No"")"
Cereal,Granola,$2.00,$4.00,"=(D16-C16)/C16",20,49,,"=IF(G16<=F16,""Yes"",""No"")"
Beverages,Green Tea,$2.00,$2.99,"=(D17-C17)/C17",100,145,20 bags per box,"=IF(G17<=F17,""Yes"",""No"")"
Cereal,Hot Cereal,$3.00,$5.00,"=(D18-C18)/C18",50,68,,"=IF(G18<=F18,""Yes"",""No"")"
Jams/Preserves,Marmalade,$60.75,$81.00,"=(D19-C19)/C19",10,13,30 gift boxes,"=IF(G19<=F19,""Yes"",""No"")"
Dairy,Mozzarella,$26.10,$34.80,"=(D20-C20)/C20",10,82,24 - 200 g pkgs.,"=IF(G20<=F20,""Yes"",""No"")"
Condiments,Mustard,$9.75,$13.00,"=(D21-C21)/C21",15,23,12 boxes,"=IF(G21<=F21,""Yes"",""No"")"
Canned Fruit,Pears,$1.00,$1.30,"=(D22-C22)/C22",10,25,15.25 OZ,"=IF(G22<=F22,""Yes"",""No"")"
Pasta, Ravioli,$14.63,$19.50,"=(D23-C23)/C23",20,27,24 - 250 g pkgs.,"=IF(G23<=F23,""Yes"",""No"")"
Canned Meat,Smoked Salmon,$2.00,$4.00,"=(D24-C24)/C24",30,35,5 oz,"=IF(G24<=F24,""Yes"",""No"")"
Sauces,Tomato Sauce,$12.75,$17.00,"=(D25-C25)/C25",20,19,24 - 8 oz jars,"=IF(G25<=F25,""Yes"",""No"")"
Dried Fruit/Nuts,Walnuts,$17.44,$23.25,"=(D26-C26)/C26",10,34,40 - 100 g pkgs.,"=IF(G26<=F26,""Yes"",""No"")"

Jaké jsou různé typy balení produktu?

Problém

Chcete-li zjistit různé typy kontejnery pro své produkty, ale neexistuje žádný sloupec kontejner. Můžete sloupci množství v jednotce ručně barev každou buňku a potom řadit podle barev. Můžete také přidat legendu k objasnění uživateli význam každé barvě.

Výsledky

Příklad výsledků pro různé typy potíží s balením produktu

Řešení

 1. Ručně barvy každou buňku podle barevné schéma v předchozí tabulce, klikněte na každou buňku a pak použijte každá barva ve skupině písmo na kartě Domů pomocí tlačítka Barva výplně.

  Tip: Pomocí tlačítka Kopírovat formát ve skupině Schránka na kartě Domů můžete rychle použít vybranou barvu u jiné buňky.

 2. Klikněte na buňku ve sloupci Množství v jednotce a na kartě Domů ve skupině úpravy na Seřadit a filtrovat a potom klikněte na Vlastní řazení.

 3. V dialogovém okně Seřadit vyberte Množství v jednotce ve skupině sloupec, vyberte Barva buňky ve skupině Seřadit a potom dvakrát klepněte na tlačítko Kopírovat úroveň.

 4. V části pořadí, v prvním řádku vyberte červenou barvu, v druhém řádku, vyberte modrou barvu a ve třetím řádku žlutou barvu vyberte.

  Pokud buňka neobsahuje žádnou z barev, například buňky zbarvené bíle, zůstanou tyto řádky na místě.

  Poznámka: Dostupné barvy ve sloupci jsou barvy, které jsou uvedené. Neexistuje žádný výchozí pořadí řazení barvy a nelze vytvořit vlastní pořadí řazení pomocí vlastního seznamu.

 5. Přidání legendy pomocí buněk okraji sestavu v následující tabulce jako vodítko.

Pokud chcete legendu:

Červená

Balíčky a pole

Blue

Plechovky a DIČ

Green

Sklenic po g a Bottles

Bílá

(Nejste si jistí)

U kterých položek je přirážka vyšší než 67 % nebo nižší než 34 %?

Problém

Chcete rychle zobrazit hodnoty nejvyšší a nejnižší hodnotu přirážky v horní části sestavy.

Výsledky

Příklady výsledků problému s přirážkou

Řešení

 1. Vyberte buňky E2:E26 a na kartě Domů klikněte ve skupině Styl na šipku vedle tlačítka Podmíněné formátování, klikněte na položku Sada ikon a vyberte sadu ikon 3 šipky (barevné).

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na buňku ve sloupci Přirážka, přejděte na příkaz Seřadit a klikněte na příkaz Vlastní řazení.

 3. V dialogovém okně Seřadit vyberte položku Přirážka ve skupině Sloupec, vyberte možnost Ikona buňky ve skupině Řazení a klikněte na tlačítko Kopírovat úroveň.

 4. V části Pořadí vyberte v prvním řádku zelenou šipkou ukazující nahoru a v druhém řádku vyberte červenou šipku ukazující nahoru.

Které produkty je nutné ihned doobjednat?

Problém

Chcete rychle vygenerovat sestavu produktů, které musejí být ihned doobjednány, a potom ji odeslat zaměstnancům.

Výsledky

Příklad výsledků problému s nutností doobjednání produktů

Řešení

 1. Vyberte buňky I2:I26 a na kartě Domů ve skupině styly na šipku u položky Podmíněné formátování, přejděte na Pravidla zvýraznění buněk a potom na je Rovno.

 2. V prvním poli zadejte hodnotu Ano a v druhém poli vyberte možnost Světle červená výplň s tmavě červeným textem.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na libovolnou formátovanou buňku ve sloupci, přejděte na příkaz Filtr a pak vyberte možnost Filtrovat podle barvy vybrané buňky.

  Tip: Umístěním ukazatele myši na tlačítko Filtr v záhlaví sloupce zjistíte, jak je sloupec filtrován.

Které produkty mají nejvyšší a nejnižší ceny a náklady?

Problém

Chcete zobrazit nejvyšší a nejnižší ceny a náklady seskupené v horní části sestavy.

Výsledky

Příklady výsledků problému s cenami a náklady produktů

Řešení

 1. U buněk C2:C26 a D2:D26 proveďte následující kroky:

  • Na kartě Domů klikněte ve skupině Styl na šipku vedle tlačítka Podmíněné formátování, přejděte na příkaz Pravidla pro nejvyšší či nejnižší hodnoty a klikněte na položku Prvních 10 položek .

  • Do prvního pole zadejte hodnotu 1 a potom vyberte položku Žlutá výplň s tmavě žlutým textem v druhém poli.

  • Na kartě Domů klikněte ve skupině Styl na šipku vedle tlačítka Podmíněné formátování, přejděte na příkaz Pravidla pro nejvyšší či nejnižší hodnoty a klikněte na položku Posledních 10 položek .

  • Do prvního pole zadejte hodnotu 1 a potom vyberte položku Zelená výplň s tmavě zeleným textem v druhém poli.

 2. Ze sloupců náklady a cena postupujte takto:

  • Klikněte pravým tlačítkem myši na nejnižší hodnotu, přejděte na příkaz Seřadit a potom vyberte řazení podle barvy vybrané buňky.

  • Klikněte pravým tlačítkem myši na nejvyšší hodnotu, přejděte na příkaz Seřadit a potom vyberte řazení podle barvy vybrané buňky.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×