Pohyb po listu nebo posouvání listu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Po List je možné se pohybovat různými způsoby. K pohybu mezi buňkami a k rychlému přechodu do jiných oblastí listu lze použít klávesy se šipkami, posuvníky nebo myš.

V aplikaci Microsoft Office Excel 2007 můžete využít zvýšenou rychlost posouvání, jednoduchý přechod na konec oblastí a popisy s informacemi o místě, kde se na listu právě nacházíte. Při posouvání v dialogových oknech s rozevíracími seznamy s posuvníky je možné použít také myš.

V tomto článku

Pohyb po listu pomocí kláves se šipkami

Pohyb po listu pomocí posuvníků

Posouvání a používání lupy pomocí myši

Pohyb po listu pomocí kláves se šipkami

Mezi buňkami listu se lze pohybovat klepnutím na libovolnou buňku nebo pomocí kláves se šipkami. Přesunete-li se na libovolnou buňku, stane se tato buňka Aktivní buňka.

Posun

Akce

Na začátek a konec oblastí

Chcete-li se posunout na začátek či konec jednotlivých oblastí ve sloupci nebo řádku, aniž byste se dostali na konec listu, stiskněte kombinaci kláves CTRL+ŠIPKA.

Jestliže se chcete posunout na začátek či konec jednotlivých oblastí a zároveň dané oblasti vybrat, aniž byste se dostali na konec listu, stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA.

O jeden řádek nahoru nebo dolů

Chcete-li se posunout o jeden řádek nahoru nebo dolů, stiskněte klávesu SCROLL LOCK a potom klávesu ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ.

O jeden sloupec vlevo nebo vpravo

Chcete-li se posunout o jeden sloupec vlevo nebo vpravo, stiskněte klávesu SCROLL LOCK a potom klávesu ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO.

O jedno okno nahoru nebo dolů

Stiskněte klávesu PAGE UP nebo PAGE DOWN.

O jedno okno vlevo nebo vpravo

Stiskněte klávesu SCROLL LOCK a potom podržte klávesu CTRL a stiskněte klávesu ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO.

O velkou vzdálenost

Chcete-li se rychle pohybovat po velkých oblastech na listu, stiskněte klávesu SCROLL LOCK a poté současně držte klávesu CTRL a příslušnou klávesu se šipkou.

Poznámka : Po zapnutí SCROLL LOCK Scroll Lock se zobrazí na stavovém řádku. Při SCROLL LOCK zapnutá stisknete klávesu se šipkou přejde jeden řádek nahoru nebo dolů nebo jeden sloupec doleva nebo doprava. Pomocí kláves se šipkami k pohybu mezi buňkami, je nutné vypněte SCROLL LOCK. Aby je dostala, stiskněte klávesu Scroll Lock na klávesnici. Obvykle to označen ScrLK. Pokud tento klíč klávesnici, můžete vypnout SCROLL LOCK pomocí klávesnice na obrazovce v systému Windows Vista, která zobrazí vizuální klávesnici s standardní klíče. Otevření klávesnice na obrazovce, klikněte na tlačítko Start Obrázek tlačítka , zadejte na obrazovce klávesnice do pole Spustit hledání, stiskněte klávesu ENTER a potom klikněte na tlačítko Klávesnice na obrazovce. Vypnout funkci SCROLL LOCK kliknutím na klávesu SLK pro a potom zavřete klávesnice na obrazovce.

Začátek stránky

Pohyb po listu pomocí posuvníků

Pokud posuvníky nevidíte, zobrazte je následujícím způsobem:

  1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na Možnosti aplikace Excel.

  2. Klepněte na položku Upřesnit, v části Zobrazit možnosti pro tento sešit ověřte, zda jsou zaškrtnuta políčka Zobrazit vodorovný posuvník a Zobrazit svislý posuvník, a potom klepněte na tlačítko OK.

V následující tabulce jsou popsány různé způsoby použití posuvníků pro pohyb po listu.

Posun

Akce

O jeden řádek nahoru nebo dolů

Chcete-li list posunout o jeden řádek nahoru nebo dolů, klepněte na šipky posuvníku obrázek tlačítka nebo obrázek tlačítka na svislém posuvníku.

O jeden sloupec vlevo nebo vpravo

Chcete-li list posunout o jeden řádek vlevo nebo vpravo, klepněte na šipky posuvníku obrázek tlačítka nebo obrázek tlačítka na vodorovném posuvníku.

Posunout list zvýšenou rychlostí

Chcete-li zvýšit rychlost posouvání, podržte (po dobu delší než 10 sekund) během posouvání tlačítko myši tak, aby byl její ukazatel v nejvzdálenějším konci obrazovky.

Při pohybu myši v opačném směru dojde ke zpomalení rychlosti posouvání.

O jedno okno nahoru nebo dolů

Klikněte na nad nebo pod pole posuvníku obrázek tlačítka na svislý posuvník.

O jedno okno vlevo nebo vpravo

Klikněte na vlevo nebo vpravo od pole Posun obrázek tlačítka na vodorovného posuvníku.

O velkou vzdálenost

Při přetahování jezdce obrázek tlačítka držte klávesu SHIFT.

Poznámka : 

  • Pokud se po listu pohybujete pomocí jezdce posuvníku, zobrazuje aplikace Excel popis s označením čísel řádků či písmen sloupců (nebo čísel sloupců, pokud jste pro sešit vybrali styl odkazů R1C1), takže víte, kde se na listu právě nacházíte.

  • Podle velikosti jezdce lze přibližně určit, jak velká část použité plochy listu je v okně zobrazena. Z polohy jezdce můžete zjistit relativní umístění viditelné oblasti na listu.

  • Okno můžete rychle rozdělit tak, že se budete moci současně pohybovat ve dvou nebo čtyřech podoknech. Nastavte ukazatel myši na tlačítko pro rozdělení okna Úchyt příčky na svislém nebo vodorovném posuvníku. Jakmile se ukazatel změní v obousměrnou šipku Vodorovná oboustranná šipka , přetáhněte příčku do místa, kde má být okno rozděleno. Příčku lze odebrat tak, že na ni poklepete.

Začátek stránky

Posouvání a používání lupy pomocí myši

Některé typy myší a jiná polohovací zařízení, jako například polohovací zařízení Microsoft IntelliMouse, obsahují integrované funkce pro pohyb a používání lupy, které slouží k pohybu po listu nebo k přiblížení či oddálení listu nebo List s grafem. Pomocí myši se také můžete posouvat v dialogových oknech s rozevíracími seznamy s posuvníky. Další informace naleznete v pokynech k používanému polohovacímu zařízení.

Cíl akce

Akce

Posunout zobrazení nahoru nebo dolů o několik řádků

Otáčejte kolečkovým tlačítkem dopředu nebo dozadu.

Posunout list zvýšenou rychlostí

Chcete-li zvýšit rychlost posouvání, podržte (po dobu delší než 10 sekund) během posouvání tlačítko myši tak, aby byl její ukazatel v nejvzdálenějším konci obrazovky.

Při pohybu myši v opačném směru dojde ke zpomalení rychlosti posouvání.

Posunout zobrazení listu

Podržte tlačítko kolečka a přetáhněte ukazatel z výchozí značky  ukončíte ve směru, ve kterém se chcete posouvat. Posouvání lze urychlit oddálením ukazatele od výchozí značky a zpomalit přiblížením ukazatele k výchozí značce.

Posunout zobrazení listu automaticky

Klepněte na tlačítko kolečka a pohybujte myší ve směru, ve kterém se chcete posouvat. Posouvání lze urychlit oddálením ukazatele od výchozí značky a zpomalit přiblížením ukazatele k výchozí značce. Chcete-li automatické posouvání ukončit, klepněte na libovolné tlačítko myši.

Zvětšení nebo zmenšení zobrazení

Držte klávesu CTRL a otáčejte kolečkem myši IntelliMouse dopředu nebo dozadu. Procento přiblížení či oddálení listu je zobrazeno na stavovém řádku.

Zobrazit podrobná data v přehledech

Přejděte na buňku, která shrnuje data v přehledu, a potom podržte klávesu SHIFT a otáčejte kolečkem dopředu.

Skrýt podrobná data v přehledech

Přejděte na buňku obsahující podrobná data a potom podržte klávesu SHIFT a otáčejte kolečkem dozadu.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×