Podtržení obsah buňky, celé buňky nebo řádky v listu

Existuje řada způsobů přidání podtržení k datům na List. Můžete podtrhnout veškerý nebo vybraný text v buňkách, použít u buněk nebo řádků dolní ohraničení nebo nakreslit čáru, kterou podtrhnete buňky.

Co chcete udělat?

Podtržení veškerého obsahu buňky nebo pouze vybraného obsahu

Použití dolního ohraničení k podtržení celých buněk nebo řádků

Zakreslení čáry k podtržení buněk

Podtržení veškerého obsahu buňky nebo pouze vybraného obsahu

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li podtrhnout veškerý text nebo čísla v buňce nebo Oblast buněk, vyberte danou buňku nebo oblast buněk.

   Postup pro výběr buňky nebo oblasti buněk

   Požadovaný výběr

   Akce

   Jedna buňka

   Klikněte na buňku nebo pomocí kláves se šipkami na buňku přejděte.

   Oblast buněk

   Klikněte na první buňku v oblasti a poté přetažením přejděte na poslední buňku, případně podržte klávesu SHIFT a pomocí kláves se šipkami výběr rozšiřte.

   Můžete také vybrat první buňku oblasti, stisknout klávesu F8 a pomocí kláves se šipkami rozšířit výběr. Chcete-li rozšiřování výběru ukončit, znovu stiskněte klávesu F8.

   Rozsáhlá oblast buněk

   Klikněte na první buňku v oblasti a při kliknutí na poslední buňku v oblasti podržte klávesu SHIFT. Poslední buňku můžete zobrazit posunutím zobrazení.

   Všechny buňky na listu

   Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

   Tlačítko Vybrat vše

   Chcete-li vybrat celý list, můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+A.

   Poznámka : Pokud list obsahuje data, bude při stisknutí kombinace kláves CTRL+A vybrána aktuální oblast. Při dalším stisknutí kombinace kláves CTRL+A bude vybrán celý list.

   Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

   Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti.

   Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk. Chcete-li přidávání buněk nebo oblastí buněk k výběru ukončit, znovu stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F8.

   Poznámka : Výběr nesousedících buněk nebo oblastí buněk nelze zrušit bez zrušení celého výběru.

   Celý řádek nebo sloupec

   Klikněte na záhlaví řádku nebo sloupce.

   List se záhlavím řádku a záhlavím sloupce

   1. Záhlaví řádku

   2. Záhlaví sloupce

   Buňky v řádku nebo sloupci lze také vybrat výběrem první buňky a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA (ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

   Poznámka : Pokud řádek či sloupec obsahuje data, bude pomocí kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA vybrán řádek či sloupec až po poslední použitou buňku. Opětovným stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA vyberete celý řádek či sloupec.

   Sousedící řádky nebo sloupce

   Přetáhněte ukazatel myši přes záhlaví řádků nebo sloupců. Případně vyberte první řádek či sloupec, podržte klávesu SHIFT a vyberte poslední řádek či sloupec.

   Nesousedící řádky nebo sloupce

   Klikněte na záhlaví prvního řádku nebo sloupce ve výběru a při kliknutí na záhlaví dalších řádků nebo sloupců, které chcete do výběru přidat, podržte stisknutou klávesu CTRL.

   První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci

   Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+ŠIPKA (ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

   První nebo poslední buňka na listu nebo v tabulce aplikace Microsoft Office Excel

   Stisknutím kombinace kláves CTRL+HOME vyberte první buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel.

   Stisknutím kombinace kláves CTRL+END vyberte poslední buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel obsahující data nebo formátování.

   Buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh)

   Vyberte první buňku a potom stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+END rozšiřte výběr na poslední použitou buňku na listu (pravý dolní roh).

   Buňky na začátku listu

   Vyberte první buňku a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+HOME rozšiřte výběr na buňky k začátku listu.

   Více nebo méně buněk, než obsahuje aktivní výběr

   Podržte klávesu SHIFT a klikněte na poslední buňku, kterou chcete zahrnout do nového výběru. Novým výběrem bude nyní obdélníková oblast mezi Aktivní buňka a buňkou, na kterou jste klikli.

   Tip : Chcete-li výběr buněk zrušit, klikněte na libovolnou buňku na listu.

  • Chcete-li podtrhnout pouze část obsahu v buňce, poklepejte na tuto buňku a vyberte text nebo čísla, která chcete podtrhnout.

   Poznámka : Pokud je aktivní funkce úprav v buňce, můžete obsah buňky vybrat po poklepání na buňku. Pokud je tato funkce vypnutá, můžete klepnout na buňku a vybrat text nebo čísla, které chcete podtrhnout, v Řádek vzorců. Úpravy aktivní buňky můžete zahájit také stisknutím klávesy F2, potom pomocí kláves se šipkami umístit bod vložení a stisknutím kombinace kláves SHIFT+KLÁVESA SE ŠIPKOU vybrat obsah.

 2. Na kartě Domů postupujte ve skupině Písmo následujícím způsobem:

  • Chcete-li použít jednoduché podtržení, klepněte na tlačítko Podtržení Obrázek tlačítka .

  • Chcete-li použít jiný styl podtržení, jako například dvojité podtržení nebo jednoduché či dvojité podtržení v účetnickém formátu (podtržení, které vyplní šířku buňky), klepněte na spouštěč dialogového okna Obrázek tlačítka vedle položky Písmo a poté v poli Podtržení klepněte na styl, který chcete použít.

   Vzhled pásu karet aplikace Excel

Začátek stránky

Použití dolního ohraničení k podtržení celých buněk nebo řádků

 1. Vyberte buňku, Oblast buněk nebo řádky, které chcete podtrhnout.

  Postup pro výběr buňky nebo oblasti buněk

  Požadovaný výběr

  Akce

  Jedna buňka

  Klikněte na buňku nebo pomocí kláves se šipkami na buňku přejděte.

  Oblast buněk

  Klikněte na první buňku v oblasti a poté přetažením přejděte na poslední buňku, případně podržte klávesu SHIFT a pomocí kláves se šipkami výběr rozšiřte.

  Můžete také vybrat první buňku oblasti, stisknout klávesu F8 a pomocí kláves se šipkami rozšířit výběr. Chcete-li rozšiřování výběru ukončit, znovu stiskněte klávesu F8.

  Rozsáhlá oblast buněk

  Klikněte na první buňku v oblasti a při kliknutí na poslední buňku v oblasti podržte klávesu SHIFT. Poslední buňku můžete zobrazit posunutím zobrazení.

  Všechny buňky na listu

  Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

  Tlačítko Vybrat vše

  Chcete-li vybrat celý list, můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+A.

  Poznámka : Pokud list obsahuje data, bude při stisknutí kombinace kláves CTRL+A vybrána aktuální oblast. Při dalším stisknutí kombinace kláves CTRL+A bude vybrán celý list.

  Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

  Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti.

  Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk. Chcete-li přidávání buněk nebo oblastí buněk k výběru ukončit, znovu stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F8.

  Poznámka : Výběr nesousedících buněk nebo oblastí buněk nelze zrušit bez zrušení celého výběru.

  Celý řádek nebo sloupec

  Klikněte na záhlaví řádku nebo sloupce.

  List se záhlavím řádku a záhlavím sloupce

  1. Záhlaví řádku

  2. Záhlaví sloupce

  Buňky v řádku nebo sloupci lze také vybrat výběrem první buňky a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA (ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

  Poznámka : Pokud řádek či sloupec obsahuje data, bude pomocí kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA vybrán řádek či sloupec až po poslední použitou buňku. Opětovným stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA vyberete celý řádek či sloupec.

  Sousedící řádky nebo sloupce

  Přetáhněte ukazatel myši přes záhlaví řádků nebo sloupců. Případně vyberte první řádek či sloupec, podržte klávesu SHIFT a vyberte poslední řádek či sloupec.

  Nesousedící řádky nebo sloupce

  Klikněte na záhlaví prvního řádku nebo sloupce ve výběru a při kliknutí na záhlaví dalších řádků nebo sloupců, které chcete do výběru přidat, podržte stisknutou klávesu CTRL.

  První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci

  Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+ŠIPKA (ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

  První nebo poslední buňka na listu nebo v tabulce aplikace Microsoft Office Excel

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+HOME vyberte první buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel.

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+END vyberte poslední buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel obsahující data nebo formátování.

  Buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh)

  Vyberte první buňku a potom stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+END rozšiřte výběr na poslední použitou buňku na listu (pravý dolní roh).

  Buňky na začátku listu

  Vyberte první buňku a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+HOME rozšiřte výběr na buňky k začátku listu.

  Více nebo méně buněk, než obsahuje aktivní výběr

  Podržte klávesu SHIFT a klikněte na poslední buňku, kterou chcete zahrnout do nového výběru. Novým výběrem bude nyní obdélníková oblast mezi Aktivní buňka a buňkou, na kterou jste klikli.

  Tip : Chcete-li výběr buněk zrušit, klikněte na libovolnou buňku na listu.

 2. Na kartě Domů klepněte ve skupině Písmo na šipku u tlačítka Dolní ohraničení Obrázek tlačítka a potom na paletě klepněte na styl dolního ohraničení.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

Začátek stránky

Zakreslení čáry k podtržení buněk

 1. Na kartě Vložení klepněte ve skupině Ilustrace na tlačítko Tvary.

  Skupina Obrázky na kartě Vložení

 2. V části Čáry klepněte na tlačítko Obrázek tlačítka .

 3. Přetažením zakreslete čáru pod buňkami, které chcete podtrhnout.

  Tip : Aby byla čára úplně rovná, podržte při přetahování kurzoru myši stisknutou klávesu SHIFT.

 4. Chcete-li změnit formátování čáry, vyberte ji klepnutím.

  Zobrazí se pás karet Nástroje kreslení s přidanou kartou Formát.

 5. Na kartě Formát vyberte ve skupině Styly tvaru požadované možnosti formátování.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×