Podrobnosti tabulky exportu

Označte název tabulky databáze, do níž exportujete, a typ dat pro pole s klíčem.

Databáze

Zobrazí zdroj dat ODBC, který jste vybrali na předchozí stránce.

Název tabulky

Obsahuje-li databáze tabulky, jsou uvedeny ve spodním textovém poli. Chcete-li exportovat data obrazce do již existující tabulky, vyberte název tabulky ve spodním textovém poli. Název se zobrazí v horním textovém poli. Chcete-li vytvořit novou tabulku a exportovat do ní data obrazce, zadejte její název do horního textového pole.

Pole s klíčem

Průvodce vytvoří v databázové tabulce pole s klíčem nazvané ShapeKey. Pole s klíčem slouží k jedinečné identifikaci každého obrazce. Je možné zadat nový název pole.

Typ klíče

Zadejte hodnoty pole s klíčem.

  • ShapeID je číslo, které aplikace Microsoft Office Visio přiřadí obrazci podle toho, v jakém pořadí byl obrazec na stránce vytvořen.

    Obrazce na jedné stránce výkresu nemohou mít stejné číslo ShapeID.

  • GUID je jedinečný, 128bitový řetězec zakončený hodnotou Null, který je přiřazen ke každému obrazci při exportu jeho dat. Obrazce ve stejném dokumentu nemohou mít stejný řetězec GUID.

Pole s klíčem jako primární klíč tabulky

Pokud pole s klíčem slouží jako pole s primárním klíčem, bude mít aplikace databáze k poli rychlejší přístup. Označovat pole jako pole s primárním klíčem není možné u všech zdrojů dat ODBC.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×